Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKÁ KOMISE

Tisková zpráva

Brusel 27. června 2012

Boj s daňovými podvody a úniky: Komise stanoví konkrétní opatření

Stanovení minimálních postihů trestné činnosti týkající se daní, přeshraniční daňové identifikační číslo, charta daňových poplatníků v EU a silnější společná opatření vůči daňovým rájům. To je pouze několik příkladů konkrétních návrhů, jež dnes Komise předkládá s cílem zlepšit boj s daňovými podvody a úniky v EU. Komise v této záležitosti zvolila ucelený přístup. Její sdělení, které dnes bude zveřejněno, se zabývá způsoby, jak posílit stávající opatření, a stanoví nové iniciativy k odstranění podvodů a úniků v Evropě.

Algirdas Šemeta, komisař pro daně, cla, boj proti podvodům a audit, k tomu uvedl:

„Nalijme si čistého vína – daňoví podvodníci kradou peníze z kapsy řadového občana a obírají členské státy o tolik potřebné příjmy. Chceme-li mít spravedlivé a účinné daňové systémy, musíme s podvody skoncovat. Politická vůle k ještě intenzivnějšímu boji tu je. Teď je načase začít jednat. Jako Unie o sedmadvaceti členech máme jednu zásadní výhodu – je nás hodně. Pokud potáhneme za jeden provaz a budeme mít jednotnou strategii, můžeme nad podvodníky zvítězit a budeme po nich moci požadovat obrovské částky, na něž máme oprávněný nárok.“

Odhaduje se, že stínová ekonomika představuje v členských státech téměř jednu pětinu HDP, celkem tedy téměř 2 biliony EUR. Vzhledem ke globalizaci ekonomiky a k technologickému pokroku je jasné, že izolovanými kroky na vnitrostátní úrovni se tento problém nevyřeší. Proto se ve sdělení k problematice přistupuje na třech úrovních, aby bylo možné s podvody a úniky bojovat na všech možných frontách.

Vnitrostátní úroveň

Jak bylo jasně řečeno v doporučeních pro jednotlivé země (viz IP/12/513), měly by se členské státy zaměřit na zlepšení své správní schopnosti vybírat daně. Komise bude jejich postup v této věci bedlivě sledovat a zároveň jim v případě potřeby poskytne technickou pomoc. Státní orgány by měly také těm, kdo chtějí předpisy dodržovat, jejich úsilí usnadnit, například díky programům dobrovolného oznamování. Dodržování předpisů by mohly podporovat i různé nástroje EU, jako je systém jednoho správního místa (viz IP/12/17) a případně webový portál o daních.

Úroveň EU

Ukázalo se, že opatření na potírání daňových úniků v EU jsou účinná. Například díky směrnici EU o zdanění příjmů z úspor si členské státy vyměňují informace o daňových poplatnících se sídlem mimo EU až do výše 20 miliard EUR. Nyní je třeba tuto spolupráci prohloubit a posílit společné nástroje. V této souvislosti je zásadní, aby se členské státy dohodly na nové přepracované směrnici o zdanění příjmů z úspor. Navíc se předkládá řada nových návrhů. Mezi ně může patřit evropské přeshraniční daňové identifikační číslo, mechanizmus rychlé reakce u podvodů s DPH a stanovení minimálních předpisů EU a postihů za podvody a vyhýbání se daňovým povinnostem.

Mezinárodní úroveň

Aby byl boj s daňovými úniky skutečně účinný, musí i partneři z nečlenských států uplatňovat pro řádnou správu věcí veřejných stejné normy, jako platí v EU. V této souvislosti jsou zásadní pravomoci, jež Komise požaduje, aby mohla s hlavními sousedními zeměmi vyjednávat o zdanění příjmů z úspor. Před koncem roku 2012 také Komise zavede metodu „cukru a biče“ ve vztahu k daňovým rájům a opatření na postup vůči agresivního daňového plánování.

Souvislosti

Členské státy v březnu 2012 vyzvaly na zasedání Evropské rady Komisi, aby „urychleně vypracovala konkrétní způsoby zlepšení boje proti daňovým podvodům a vyhýbání se daňovým povinnostem, a to i ve vztahu ke třetím zemím, a podala o tom zprávu do června 2012“. Dnešní sdělení Komise bude Evropské radě předloženo na konci června.

Další kroky

Komise začne pracovat na realizaci návrhů obsažených ve sdělení, jež bude dnes zveřejněno. Před koncem roku předloží akční plán boje proti daňovým podvodům a únikům včetně konkrétních opatření, která lze rychle provést. Komise zároveň zveřejní svoji iniciativu o daňových rájích a agresivním daňovém plánování.

Užitečné odkazy

Sdělení Komise je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm

MEMO/12/492

Kontaktní osoby:

Emer Traynor (+32 22921548)


Side Bar