Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE RO

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 26. juuni 2012

Transport: Moldova Vabariigi järkjärguline integreerimine Euroopa ühise lennundusturuga

Täna allkirjastasid Moldova ja Euroopa Liit ELi-Moldova koostöönõukogu raames üldise lennutranspordilepingu, mille kohaselt Moldovast saab pärast järkjärgulist liitumist Euroopa ühisturuga ELi täieõiguslik lennunduspartner.

Transpordi- ja liikuvusküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas ütles: Täna sõlmitud leping on oluline samm Moldova ja ELi vaheliste majandus-, kaubandus- ja turismisidemete edasise tugevdamise suunas. Leping loob soodsa pinnase kummagi poole turgude avamisele ja integreerimisele, aitab tihendada koostööd ning pakub tarbijatele ja lennuettevõtjatele uusi võimalusi.”

Moldova Vabariik ja EL jätkavad koostööd selle nimel, et välja arendada ühine lennunduspiirkond, mis põhineb ühiseeskirjadel, millega reguleeritakse selliseid olulisi valdkondi nagu lennuohutus ja -turvalisus. Moldova Vabariik ühtlustab oma õigusaktid Euroopa standarditega ja rakendab ELi lennunduseeskirju näiteks keskkonna- ja tarbijakaitse, lennuliikluse korraldamise, majandusliku reguleerimise, konkurentsi ning sotsiaalküsimuste vallas.

Lennutransport on kõige olulisem transpordiliik, mis ühendab omavahel Moldovat ja enamikku ELi liikmesriike ning mille maht on viimastel aastatel järjekindlalt suurenenud. Lennunduslepingu sõlmimine peaks avardama reisimisvõimalusi, suurendama otseühenduste arvu ning tooma mõlemale osapoolele majanduslikku kasu.

Tänu lepingule avaneb kõikidel ELi lennuettevõtjatel võimalus alustada mis tahes ELi punktist otselende Moldova Vabariiki, Moldova lennuettevõtjad aga võivad käitada otselende mis tahes ELi lennujaama. Lepinguga kõrvaldatakse kõik Moldova Vabariigi ja ELi vaheliste iganädalaste lendude hinna ja arvu suhtes kehtivad piirangud.

Praegu on võimalik Moldovasse otse lennata 11st ELi liikmesriigist (Austria, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Läti, Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa ja Ühendkuningriik).

Taustteave

Lennunduslepingu sõlmimisega edendatakse ELi ja tema naabreid hõlmava ühise lennunduspiirkonna loomist. EL on sõlminud samasugused üldised lennutranspordilepingud mitmete naaberriikidega, sealhulgas Lääne-Balkani piirkonna riikide, Maroko, Gruusia ja Jordaaniaga. Hiljuti jõudsid lõpule läbirääkimised Iisraeliga ning praegu on käimas läbirääkimised Ukraina, Liibanoni ja Tuneesiaga.

Järgmised sammud

Juunis 2011 anti Euroopa Komisjonile volitused alustada Moldovaga läbirääkimisi ühise lennunduspiirkonna lepingu sõlmimiseks. Leping parafeeriti oktoobris 2011 pärast kaht läbirääkimistevooru. Moldova ja EL on kokku leppinud, et lepingut kohaldatakse ajutiselt alates selle allkirjastamisest. Leping tuleb enne selle formaalset jõustumist ratifitseerida.

Lisateave

Täpsem teave ELi rahvusvaheliste lennundussuhete kohta on veebisaidil:

http://ec.europa.eu/transport/air/international_aviation/international_aviation_en.htm

Kontaktisikud :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar