Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SK BG RO HR

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. június 26.

Duna-stratégia: Johannes Hahn biztos június 27. és július 1. között a Duna-régióban tesz látogatást

Egy évvel a nyolc tagállamot és hat szomszédos országot érintő Duna-stratégia elindítását követően a regionális politikáért felelős biztos, Johannes Hahn a régióba látogat, hogy találkozzon azokkal, akik a stratégiához fűződő terveket ténylegesen megvalósítják. A látogatás egyben kitűnő alkalom arra, hogy személyesen is meggyőződjön arról, hogy a makrorégiók közötti együttműködés révén milyen eredményeket értek el, illetve felhívja a közvélemény figyelmét a stratégia hozzáadott értékére. A hét országot – Ausztriát, Szlovákiát, Magyarországot, Horvátországot, Szerbiát, Romániát és Bulgáriát - érintő látogatása alkalmával Hahn biztos magas rangú politikusokkal és érdekelt felekkel találkozik. A Duna-stratégiához kapcsolódó projektek közül jónéhány fejleményeit személyesen is megtekinti. A látogatás egybeesik a régió Duna-napi eseménysorozatával.

Hahn biztos útja előtt hangsúlyozta: „A tizennégy Duna menti országban már jelenleg is érezhetőek a stratégia következtében létrejött fokozott együttműködés előnyös hatásai. Amióta a stratégia életbe lépett, gyakorlatilag hetente egy-egy új projekt merül fel, és többek között az üzleti szférában, az innováció és a biztonságpolitika terén új hálózatok kelnek életre. Személyesen szeretnék meggyőződni arról, hogy miként haladnak azok a csoportok, melyek ezt az úttörő kezdeményezést vezetik, emellett tovább szeretném őket biztatni arra, hogy fokozott ütemben valósítsák meg azokat az intézkedéseket, amelyek hozzájárulhatnak a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez."

A Duna-stratégia regionális, kutatási, közlekedési és környezetvédelmi szakpolitikai elemeket foglal magában, ugyanakkor a biztonságpolitika, az idegenforgalom és a növekedés is lényeges részét képezik annak érdekében, hogy a régió vonzóbb legyen mind az itt lakók, mind az itt dolgozók számára. A stratégia az Európa 2020 stratégia megvalósításának egyik eszköze; a makrorégiók szintjén ösztönzi a növekedést, csakúgy mint a munkahelyteremtést. A következő területeken kerül sor külön intézkedésekre:

  • a hajózhatóság és az összeköttetések javítása révén a dunai hajózás volumenének fokozása;

  • a Duna Innovációs Alap létrehozása, valamint a tudásmegosztás ösztönzése révén az innováció előmozdítása;

  • a vállalkozások összekapcsolása és az oktatási rendszerekben megjelenő célzottabb szakképzés megteremtése révén a versenyképesség javítása.

A biztos útja során az alábbi projekteket látogatja meg: Kelet-Bécs folyó projekt, BIOS vállalkozásinkubátor Horvátország északkeleti részén, közös dunai mentőgyakorlat a Vidin-Calafat hídon, a román-bolgár határon.

Sajtótalálkozóra Bécsben, Pozsonyban, Budapesten, Vukováron, Újvidéken, Viminiacium ókori római maradványainál, Szörényváron (Drobeta Turnu Severin, Románia) és Vidinben (Bulgária) kerül sor. Az egyes országok részletes programjait tartalmazó sajtóközlemények az adott ország bizottsági képviseletén, illetve kirendelt delegációján elérhetők.

Előzmények

A Duna-régióra vonatkozó Európai Uniós stratégiában részt vevő országok: Németország (Baden-Württemberg és Bajorország), Ausztria, Magyarország, a Cseh Köztársaság, Szlovákia, Szlovénia, Bulgária, Románia, Horvátország, Szerbia, Bosznia és Hercegovina, Montenegró, Moldova és Ukrajna.

A makroregionális megközelítés annyiban jelent újdonságot, hogy a részt vevő országok közös ügyekkel kapcsolatosan működnek együtt úgy, hogy közös célokat tűznek ki, összehangolják a finanszírozást, és közösen munkálkodnak a célok megvalósítása érdekében. A makroregionális stratégiák segítségével átláthatóbb a rendelkezésre álló források elosztása, ami egyúttal azt is biztosítja, hogy a különböző ágazatok összehangolják elképzeléseiket.

A prioritásokat cselekvési terv határozza meg, amely egyben kijelöli a projekteket, és javaslatot tesz a végrehajtási határidőkre; emellett a tizenegy kiemelt munkaterület mindegyikét illetően egy-egy ország és régió vállalja a koordinációs feladatokat (pl. transzeurópai hálózatok, innováció, kis- és középvállalkozások, foglalkoztatás, vízminőség, biztonság stb. lásd IP/11/124). A megvalósításért a kijelölt koordinátorok felelnek, míg a Bizottság szorosan figyelemmel kíséri a stratégia előrehaladását.

A nemzetközi Duna-nap alkalmával a Dunát és mellékfolyóit ünnepeljük, elismerve kiemelten fontos szerepüket abban, hogy vizet, élelmet, energiát, kikapcsolódási lehetőséget és megélhetést biztosítanak. A június 29-én ünnepelt Duna-nap a Duna védelméről szóló egyezmény 1994. június 29-i szófiai aláírásának évfordulója.

A következő lépések: A Duna-régióra vonatkozó európai uniós stratégia (EUSDR) első, évente megrendezett fórumára a németországi Regensburgban kerül sor, 2012. november 27-28-án.

További információk:

Johannes Hahn dunai látogatásának napról napra frissített beszámolója

http://www.danube-region.eu/

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm

Commission Communication - EU Strategy for the Danube Region 

www.danubeday.org 

#EUSDR @EU_Regional

Fényképes beszámoló

Kapcsolattartók :

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar