Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE HU SK RO HR

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 26 юни 2012 г.

Стратегия за региона на река Дунав: От 27 юни до 1 юли комисар Хаан е на посещение в Дунавския регион за проследяване на напредъка

Година след стартирането на стратегията за региона на река Дунав, която обединява осем държави членки и шест съседни страни, комисарят по регионалната политика Йоханес Хаан заминава на обиколка в региона, за да се срещне с хората, които отговарят за реализацията ѝ. Обиколката е също и възможност да види от първа ръка постигнатия чрез макрорегионално сътрудничество напредък и да повиши осведомеността на политиците и на обществеността за добавената стойност на стратегията. В хода на обиколката в седем държави — Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, Румъния и България — комисарят ще се срещне с политици и заинтересовани лица на високо равнище. Той ще посети и множество разнообразни проекти по стратегията за региона на река Дунав. Обиколката съвпада с ежегодните регионални празници, посветени на река Дунав.

Преди посещението комисар Хаан заяви: „14-те страни от региона на река Дунав вече извличат полза от засиленото сътрудничество между тях в рамките на стратегията. От стартирането на стратегията всяка седмица се набелязват проекти за изпълнение, градят се нови мрежи в сферата на бизнеса, иновациите, сигурността и други области. Искам да видя с очите си как напредват екипите, които са начело на тази новаторска инициатива, и да ги подтикна да ускорят изпълнението на мерките, които допринасят за създаване на работни места и растеж“.

Стратегията за регион на река Дунав съчетава политики за регионално развитие, научни изследвания, транспорт и околна среда, както и сигурност, туризъм и растеж, чиято цел е да направят региона по-добро място за живот и работа. Тя е инструмент за реализиране на стратегията „Европа 2020“, засилване на икономическия растеж и създаване на работни места в макрорегиона. По-специално, предвидени са конкретни действия, които:

  • ще увеличат корабоплаването по река Дунав, като подобрят плавателната годност и връзките;

  • ще насърчат иновациите с учредяване на Дунавски фонд за иновации и ще поощрят обмена на знания;

  • ще подобрят конкурентоспособността чрез свързване на предприятията и по-целенасочено професионално обучение в образователната система.

Ето някои от проектите, които комисарят ще посети по време на обиколката си: „На изток от Виена”, „Бизнес инкубатор BIOS“ в североизточна Хърватия и моста Видин—Калафат, където ще наблюдава демонстрация на съвместна спасителна операция по Дунав на границата между Румъния и България.

Ще бъдат проведени пресконференции във Виена, Братислава, Будапеща, Вуковар, Нови Сад, Виминациум, Дробета Турну Северин и Видин. Съответните представителства и делегации на ЕС ще публикуват съобщения за медиите с подробности за програмата във всяка държава.

Контекст

В прилагането на стратегията на ЕС за региона на река Дунав участват следните държави: Германия (федералните провинции Баден-Вюртемберг и Бавария), Австрия, Унгария, Чешката република, Словакия, Словения, България, Румъния, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Молдова и Украйна.

Новото при макрорегионалния метод е в начина, по който обединява държавите да си сътрудничат при определянето на цели и заделянето на средства и да работят съвместно за изпълнение на задачите. Макрорегионалните стратегии поставят по-силен акцент върху разпределянето на наличните средства и гарантират „съвместно мислене“ между различните сектори.

В Плана за действие се определят приоритети, набелязват се проекти и се посочват крайни срокове за изпълнение, като различни държави и региони координират всяка от 11-те приоритетни области (например трансевропейски мрежи, иновации, МСП, заетост, качество на водата, сигурност и т.н. — вж. IP/11/124). Координаторите отговарят за изпълнението, а Комисията наблюдава отблизо напредъка на стратегията.

Международният ден на река Дунав, посветен на Дунав и неговите притоци, е израз на признанието за жизненоважната им роля като източник на вода, храна, енергия, развлечения и поминък. Честван на 29 юни, този ден отбелязва годишнината от подписването на Конвенцията за опазването на река Дунав в София на 29 юни 1994 г.

Следващи стъпки: Първият годишен форум в рамките на стратегията на ЕС за региона на река Дунав ще се проведе в Регенсбург, Германия на 27—28 ноември 2012 г.

За повече информация:

Ежедневна информация за обиколката на комисар Хаан на неговия уебсайт

http://www.danube-region.eu/

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm

Съобщение на Комисията — Стратегия на ЕС за региона на река Дунав

www.danubeday.org 

#EUSDR @EU_Regional

Снимки от обиколката в региона на Дунав във Flickr

За контакти:

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar