Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. június 26.

A kulcsfontosságú alaptechnológiák óriási szerepet kapnak a munkahelyteremtésben

A mai napon az Európai Bizottság felhívta a figyelmet arra, hogy a kulcsfontosságú alaptechnológiák fellendítésének érdekében Európának is erőfeszítéseket kell tennie. A kulcsfontosságú alaptechnológiák globális piaci volumene – beleértve a mikro- és nanoelektronikát, a korszerű anyagokat, az ipari biotechnológiát, a fotonikát, a nanotechnológiát és a fejlett gyártási technológiákat – az előrejelzések szerint 2008 és 2015 között 646 milliárdról több mint 1 billiárd euróra nő. Mindez 54%-os növekedést jelent, és az Európai Unió GDP-jének 8%-át teszi ki. Az érintett területen a munkahelyteremtés vonatkozásában is gyors növekedés várható. A nanotechnológiai szektorban az EU-n belül 2008-ban 160 000 főt foglalkoztattak; 2015-re várhatóan mintegy 400 000-en fognak az iparágban dolgozni. Az Európai Bizottság a mai nap terjesztette elő stratégiáját, melynek révén lendületet ad többek között az olyan kulcsfontosságú alaptechnológiákon alapuló termékek, mint az innovatív termékek és alkalmazások ipari termelésének. A stratégia célja, hogy az EU lépést tartson jelentősebb nemzetközi versenytársaival, helyreállítsa az európai növekedést, ipari munkahelyeket teremtsen, és egyúttal választ nyújtson a jelenlegi komoly társadalmi kihívásokra. Európa a világszerte benyújtott szabadalmi bejelentések több mint 30%-ával a világ élvonalában szerepel a kulcsfontosságú alaptechnológiák kutatása és fejlesztése terén. Mindezek ellenére a jelentős kutatási és fejlesztési eredmények nem vonják automatikusan maguk után az olyan termékek és szolgáltatások előállítását, melyek fellendíthetnék a növekedést és a munkahelyteremtést. Ez indokolja, hogy a Bizottság a kulcsfontosságú alaptechnológiák előmozdítása érdekében közös európai erőfeszítésre szólít fel.

A közlemény bemutatása során Antonio Tajani, a Bizottság ipar- és vállalkozáspolitikáért felelős alelnöke hangsúlyozta: „A modern, innovatív termékek, legyen szó okostelefonokról vagy elektromos autókról, manapság több kulcsfontosságú alaptechnológiát magukban foglalnak, akár különálló, akár integrált részként. A kulcsfontosságú alaptechnológiák valóban motorjai lehetnek a munkahelyteremtésnek, amire manapság óriási szükség van. Európának ezért olyan stratégiára van szüksége, amely a kulcsfontosságú alaptechnológiákat fejleszti, és egyúttal iparilag hasznosítja. Ezek a technológiák határozzák meg gazdasági jövőnket és teszik lehetővé, hogy az Unió ismét a növekedés és a munkahelyteremtés pályájára lépjen. Mindez globális szintű technológiai vezető pozíciónk megtartása révén lehetséges."

További információk

MEMO/12/484

A kulcsfontosságú alaptechnológiák révén számos munkahely jön létre; a kvalifikált munkahelyek száma is jelentősen nő

A kulcsfontosságú alaptechnológiák gyakorlati hasznosítása kiemelt jelentőséggel bír mind az ipari versenyképesség, mind a jelenlegi óriási társadalmi kihívások szempontjából. A kulcsfontosságú alaptechnológiák több területet felölelő és sokrétű szerepéről tanúskodik az e területen tevékenykedő kkv-k és az újonnan teremtett, kvalifikált munkahelyek száma. A becsült foglalkoztatási adatok azt mutatják, hogy pl. csak a nanotechnológia területén 2008-ban világszerte 160 ezer embert foglalkoztattak. Ez a 2000-es adatokhoz képest 25%-os növekedést jelent. A mikro- és nanoelektronikai gazdasági ágazat és a rájuk épülő ikt-ágazatok az utóbbi évtizedben több mint 700 ezer munkahelyet teremtettek, ami arról a tendenciáról tanúskodik, hogy egyre több a szolgáltatásorientált és magasan kvalifikált munkahely, és a válságot gyors felélénkülés követi. Az ipari biotechnológiáról pedig bebizonyosodott, hogy a biogazdaság hajtóerejét jelentő kulcsfontosságú alaptechnológia. A becslések szerint ezen a területen minden kutatásba és fejlesztésbe beruházott euró tízszeresen megtérül. A kkv-k emellett az innováció és a foglalkoztatás meghatározó tényezőjét jelentik Európában, és a várakozások szerint a kulcsfontosságú alaptechnológiák terén ezután létrejövő munkahelyek többségét ők teremtik meg. Hogy csak egy példát említsünk, a fotonikaágazatban tevékenykedő ötezer európai vállalat nagyrészt kkv. Németországban a nanotechnológiai vállalatok mintegy 80%-a kis- vagy közepes vállalkozás.

A kulcsfontosságú alaptechnológiák az európai innovációt vezető szerephez juttathatják

A kulcsfontosságú alaptechnológiák az innováció fontos forrását jelentik. Nélkülözhetetlen technológiai megoldásokat biztosítanak, melyek révén termékalkalmazások széles skálája válik elérhetővé; ilyenek pl. az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák kifejlesztéséhez, a jobb energia- és forráshatékonysághoz vagy az idősödő népességnek szánt modern gyógyászati termékekhez szükséges alkalmazások. A 2009-ben meghatározott kulcsfontosságú alaptechnológiák az EU munkatervében1 prioritást élveznek. Ezt az Unió Horizont 2020 elnevezésű kutatási és innovációs programjára és az Európai Regionális Fejlesztési Alapra vonatkozó bizottsági javaslatokban betöltött meghatározó szerepük is tükrözi. Euróba abbéli képessége, hogy kulcsfontosságú alaptechnológiák fejlesszen ki, és iparilag hasznosítsa ezeket, döntő szerepet játszik a fenntartható versenyképesség és növekedés szempontjából.

A belső piac kedvező hátteret biztosít a kulcsfontosságú alaptechnológiák számára: A félmilliárd európai polgár számára elérhető piac figyelemreméltó kereskedelmi lehetőségeket kínál a kulcsfontosságú alaptechnológiák fejlesztőinek és felhasználóinak: ez kétséget kizáróan az EU egyik legfőbb erőssége. Azok, akik érintettek a kulcsfontosságú alaptechnológiákban, a viszonylag kis földrajzi távolságoknak köszönhetően integrált európai értékláncokat hozhatnak létre, ami nagy versenyelőnyt jelent. Jelenleg az EU a világ legnagyobb, innovációra fogékony integrált piaca, amely a világ olyan vezető iparágainak ad otthont, mint pl. az autóipar, a vegyipar, a repüléstechnika, az űripar, az egészségügy és az energiaágazat – ezekben az ágazatokban igen elterjedt a kulcsfontosságú alaptechnológiák használata.

A Bizottság egy mindenre kiterjedő, hosszú távú stratégiát javasol, amely érinti valamennyi releváns uniós eszközt és a legfontosabb érdekelteket. A stratégia:

  • a kulcsfontosságú alaptechnológia-kutatások és -innovációk finanszírozását integráltan közelíti meg; mindez a teljes értékláncra kiterjed annak érdekében, hogy a kutatási eredményekből piacképes termékek és gazdasági növekedés valósuljon meg;

  • a kulcsfontosságú alaptechnológiákat helyezi előtérbe a regionális innováció finanszírozása területén, annak érdekében, hogy Európa régióiban korszerűsödjön az ipari bázis;

  • az Európai Beruházási Bankkal együtt gondoskodik arról, hogy a kulcsfontosságú alaptechnológiákat érintő projektek finanszírozáshoz jussanak

  • a kulcsfontosságú alaptechnológiákat érintő szakpolitikai területeket valamennyi szintre kiterjedően megerősíti: biztosítja, hogy az uniós és a tagállami tevékenységek összehangoltak legyenek, hogy a közforrások lehető legjobb felhasználása révén szinergiák alakuljanak ki, és e tevékenységek kiegészítsék egymást;

  • egyenlő feltételeket biztosít a globális piaci verseny számára: a meglévő kereskedelmi eszközöket a tisztességes verseny és az egyenlő nemzetközi versenyfeltételek biztosítására fordítja;

Gondoskodik a megfelelő irányításról: Biztosítja a megfelelő irányítási struktúrákat annak érdekében, hogy a megvalósítás zökkenőmentes legyen, és a szinergiákat a lehető leghatékonyabban kihasználják.

Kapcsolattartók:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

1 :

„Felkészülés a jövőre: közös stratégia kidolgozása a kulcsfontosságú alaptechnológiákkal kapcsolatban” című, 2009. szeptember 30-i bizottsági közlemény COM(2009) 512/3


Side Bar