Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 22 juni 2012

Öppenhetsregistret firar 1 år med över 5 150 registreringar, rådets medverkan och offentligt samråd

Kommissionens och Europaparlamentets gemensamma öppenhetsregister (riktat till intresserepresentanter och lobbygrupper) firar sin första födelsedag i morgon, den 23 juni. Registret finns på internet och ger allmänheten en bred inblick i vem som försöker påverka EU:s beslutsfattande. Det är också ett innovativt exempel på samarbetet mellan EU:s institutioner.

Årsdagen sammanfaller med ministerrådets beslut om att medverka i öppenhetsregistret. Rådet kommer att skicka en observatör till det gemensamma sekretariat som dagligen sköter registret.

– Öppenhetsregistrets första år har varit lovande, säger vice ordförande Maroš Šefčovič. Siffrorna talar för sig själva: mer än 5 150 organisationer är registrerade och därmed bundna till samma uppförandekod i kontakterna med våra institutioner, och siffrorna blir allt högre.

– Rådets beslut om att delta som observatör är ett tecken till allmänheten på att de tre största EU-institutionerna arbetar tillsammans på detta viktiga område. Det vore mycket bra om rådet kunde delta fullt ut i öppenhetsregistret så fort som möjligt, fortsätter han.

För att lägga grunden för nästa års granskningsprocess, och för att förbereda den första årliga rapporten om hur registret har fungerat, har ett offentligt samråd mellan intressenter dragits i gång på internet, och kommer att pågå fram till den 31 augusti 2012.

Årsdagen markerar också det formella avslutandet av kommissionens gamla register för intresserepresentanter som infördes 2008. Organisationer i det gamla registret har gradvis överförts till det nya under en tolv månaders lång övergångsperiod, medan alla nya registreringar enbart sker i det gemensamma öppenhetsregistret.

Bakgrund

Länk till det offentliga samrådet om öppenhetsregistret: http://ec.europa.eu/transparency/civil_society/consultation/transparency_register_sv.htm

Länk till öppenhetsregistret:
http://ec.europa.eu/transparency/eti/index_sv.htm.

http://www.europarl.europa.eu/news/de/pressroom/content/20120625IPR47616/html/EU-Transparency-Register-over-5000-interest-groups-sign-up-in-first-year

Kontaktpersoner:

Antonio Gravili +32 2 295 43 17

Marilyn Carruthers +32 2 299 94 51


Side Bar