Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

V Bruslju, 22. junija 2012

Register za preglednost: po enem letu več kot 5 150 registracij, sodelovanje Sveta in javno posvetovanje

Skupni register za preglednost Komisije in Evropskega parlamenta (za vse, ki se ukvarjajo z zagovorništvom, zastopanjem interesov, lobiranjem itd.) bo jutri, 23. 6., praznoval svoj prvi rojstni dan. Spletni register državljanom ponuja obsežne informacije o tem, kdo si prizadeva vplivati na oblikovanje evropskih politik. Gre za inovativen primer sodelovanja med evropskimi institucijami.

Obletnica sovpada z odločitvijo Sveta ministrov o sodelovanju z napotitvijo svojega opazovalca v skupni sekretariat, ki se ukvarja z vsakodnevnim upravljanjem registra.

Podpredsednik Komisije Maroš Šefčovič je povedal: „Prvo leto delovanja novega registra za preglednost je bilo zelo obetavno. Številke so zgovorne – več kot 5 150 organizacij pri sodelovanju z našimi institucijami sedaj zavezuje isti kodeks ravnanja, število registracij pa še narašča.“

„Odločitev Sveta, da bo udeležen kot opazovalec, javnosti daje vedeti, da na tem pomembnem področju sodelujejo vse tri glavne institucije EU. Zelo zaželeno bi bilo, da bi Svet pri registru za preglednost začel sodelovati čim prej.“

Začelo se je javno spletno posvetovanje z zainteresiranimi stranmi, ki bo trajalo do 31. avgusta 2012. Njegov namen je oblikovati podlago za postopek pregleda za naslednje leto in zbrati informacije za pripravo prvega letnega poročila o uspešnosti registra.

Ob obletnici bo tudi uradno ukinjen stari register Komisije za zastopnike interesov, ki je bil uveden leta 2008. V dvanajstmesečnem prehodnem obdobju so bile organizacije postopoma prenesene iz starega registra v novega, vse nove registracije pa so bile opravljene izključno v skupnem registru za preglednost.

Ozadje

Povezava na javno posvetovanje o registru za preglednost: http://ec.europa.eu/transparency/civil_society/consultation/transparency_register_sl.htm.

Povezava na register za preglednost:
http://europa.eu/transparency-register/index_sl.htm.

http://www.europarl.europa.eu/news/de/pressroom/content/20120625IPR47616/html/EU-Transparency-Register-over-5000-interest-groups-sign-up-in-first-year

Kontakti:

Antonio Gravili (+32 22954317)

Marilyn Carruthers (+32 22999451)


Side Bar