Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 22. júna 2012

Register transparentnosti oslavuje prvé výročie s vyše 5 150 registráciami, zapojením Rady a verejnou konzultáciou

Register transparentnosti, spoločný pre Európsky parlament a Komisiu (a určený pre subjekty, ktoré sa zaoberajú presadzovaním či zastupovaním záujmov, lobovaním atď.), zajtra (23. júna) oslávi prvé výročie svojho vzniku. Elektronický register poskytuje občanom podrobné informácie o tom, kto sa usiluje podporiť a ovplyvniť tvorbu európskej politiky, a predstavuje podnetný príklad spolupráce medzi inštitúciami EÚ.

Toto výročie sa časovo prelína s rozhodnutím Rady ministrov, ktorá si takisto želá byť zastúpená prostredníctvom pozorovateľa vyslaného na spoločný sekretariát, ktorý zabezpečuje každodennú správu registra.

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič vyhlásil: Nový register transparentnosti má za sebou veľmi sľubný prvý rok. Počty zaregistrovaných subjektov hovoria samy za seba. Rovnakým kódexom správania je teraz vo vzájomných vzťahoch s našimi inštitúciami viazaných vyše 5 150 organizácií a registrácie majú naďalej stúpajúci trend.“

„Rozhodnutie Rady zapojiť sa ako pozorovateľ je takisto signálom pre verejnosť, že všetky tri hlavné inštitúcie EÚ v tejto dôležitej oblasti spolupracujú. Veľmi by som uvítal čo najskoršiu plnú účasť Rady v registri transparentnosti.“

S cieľom vytvoriť základy pre zhodnotenie stavu v budúcom roku a pripraviť podklady pre vypracovanie prvej výročnej správy o fungovaní registra sa pre zainteresované strany začala verejná konzultácia, ktorá potrvá do 31. augusta 2012.

Toto výročie znamená aj oficiálne uzatvorenie predchádzajúceho registra záujmových skupín, ktorý Komisia vytvorila v roku 2008. Počas 12‑mesačného prechodného obdobia organizácie figurujúce v predchádzajúcom registri postupne prešli do nového, zatiaľ čo nové registrácie boli zaevidované už iba v spoločnom registri transparentnosti.

Súvisiace informácie

Webová stránka verejnej konzultácie o registri transparentnosti:

http://ec.europa.eu/transparency/civil_society/consultation/transparency_register_sk.htm

Webová stránka registra transparentnosti:

http://europa.eu/transparency-register/index_sk.htm

http://www.europarl.europa.eu/news/de/pressroom/content/20120625IPR47616/html/EU-Transparency-Register-over-5000-interest-groups-sign-up-in-first-year

Kontaktné osoby:

Antonio Gravili (+32 2 295 4317)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 9451)


Side Bar