Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 22 czerwca 2012 r.

Mija rok od utworzenia rejestru służącego przejrzystości – ponad 5150 wpisów, zaangażowanie Rady i konsultacje społeczne

Prowadzony przez Komisję i Parlament Europejski wspólny rejestr służący przejrzystości (w którym rejestrowane są grupy interesu oraz podmioty zaangażowane w rzecznictwo i lobbing) świętuje jutro (23 czerwca) swoje pierwsze urodziny. Rejestr, dostępny na stronie internetowej, zapewnia obywatelom rozległe informacje na temat podmiotów, które próbują wpływać na europejską politykę i brać udział w jej tworzeniu. Stanowi on przykład innowacyjnej współpracy instytucji unijnych.

Rocznica zbiega się z decyzją Rady Ministrów o zaangażowaniu się w to przedsięwzięcie: Rada oddeleguje obserwatora do wspólnego sekretariatu zajmującego się bieżącą administracją rejestru.

Wiceprzewodniczący Komisji Maroš Šefčovič oświadczył: „Pierwszy rok działania rejestru służącego przejrzystości był niezwykle obiecujący. Liczby mówią same za siebie – już ponad 5150 organizacji zobowiązało się, że w relacjach z instytucjami unijnymi będą przestrzegać wspólnego kodeksu postępowania. Liczba rejestracji stale rośnie.

Decyzja Rady o oddelegowaniu obserwatora to publiczne potwierdzenie, że trzy główne instytucje UE rozwijają współpracę w tym ważnym obszarze. Z radością przyjąłbym jak najszybsze pełne uczestnictwo Rady w prowadzeniu rejestru”.

By przygotować grunt pod zaplanowany na przyszły rok przegląd oraz wesprzeć prace nad pierwszym sprawozdaniem rocznym dotyczącym funkcjonowania rejestru, rozpoczęto konsultacje społeczne, które potrwają do 31 sierpnia 2012 r.

Rocznica wyznacza również termin formalnego zamknięcia poprzedniego rejestru grup interesu, wprowadzonego w 2008 r. przez Komisję. Podczas 12-miesięcznego okresu przejściowego organizacje figurujące w starym rejestrze stopniowo przeniosły się do nowego. Nowe podmioty rejestrowały się wyłącznie we wspólnym rejestrze służącym przejrzystości.

Kontekst

Konsultacje społeczne w sprawie rejestru służącego przejrzystości: http://ec.europa.eu/transparency/civil_society/consultation/transparency_register_pl.htm

Rejestr służący przejrzystości: http://europa.eu/transparency-register/index_pl.htm

http://www.europarl.europa.eu/news/de/pressroom/content/20120625IPR47616/html/EU-Transparency-Register-over-5000-interest-groups-sign-up-in-first-year

Kontakt:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar