Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 22 juni 2012

Transparantieregister viert eerste verjaardag met ruim 5 150 inschrijvingen, deelname van de Raad en openbare raadpleging

Het gezamenlijk transparantieregister van de Commissie en het Europees Parlement (voor personen werkzaam in bijvoorbeeld belangenbehartiging, belangenvertegenwoordiging en lobbying) bestaat morgen (23 juni) precies een jaar. Het onlineregister geeft burgers uitvoerige informatie over wie de Europese beleidsvorming voedt en beïnvloedt, en is een uitstekend voorbeeld van samenwerking tussen de instellingen van de Europese Unie.

Deze verjaardag valt samen met een besluit van de Raad van Ministers om ook vertegenwoordigd te zijn, via een waarnemer bij het gezamenlijk secretariaat dat het dagelijks beheer van het register uitvoert.

Vice-voorzitter Maroš Šefčovič: "Aan het einde van zijn eerste jaar ziet het nieuwe transparantieregister er veelbelovend uit. Het aantal inschrijvingen spreekt boekdelen: ruim 5 150 organisaties houden zich aan dezelfde gedragscode in hun omgang met onze instellingen, en hun aantal stijgt nog."

"Het besluit van de Raad om als waarnemer deel te nemen toont het publiek ook dat de drie grote instellingen van de EU op dit belangrijke terrein samenwerken. Het zou mij zeer verheugen als de Raad zo snel mogelijk volledig deelneemt aan het transparantieregister."

Om als basis te dienen voor de evaluatie volgend jaar en om het eerste jaarverslag over de werking van het register voor te bereiden, werd online een openbare raadpleging opgezet die nog loopt tot 31 augustus 2012.

Deze verjaardag betekent ook de formele afsluiting van het oude register van belangenvertegenwoordigers, dat de Commissie in 2008 invoerde. Organisaties die waren opgenomen in het oude register zijn tijdens een overgangsperiode van twaalf maanden geleidelijk aan overgebracht in het nieuwe register. Alle nieuwe inschrijvingen zijn meteen in het gezamenlijke transparantieregister ingevoerd.

Achtergrond

Link naar de openbare raadpleging over het transparantieregister: http://ec.europa.eu/transparency/civil_society/consultation/transparency_register_nl.htm

Link naar het transparantieregister http://europa.eu/transparency-register/index_nl.htm

http://www.europarl.europa.eu/news/de/pressroom/content/20120625IPR47616/html/EU-Transparency-Register-over-5000-interest-groups-sign-up-in-first-year

Contact:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar