Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 22. jūnijā

Pārredzamības reģistra pirmais darbības gads – vairāk nekā 5150 reģistrācijas, Padomes iesaistīšanās un sabiedriska apspriešana

Rītdien (23. jūnijā) būs pagājis gads, kopš pastāv Komisijas un Eiropas Parlamenta apvienotais Pārredzamības reģistrs (personām, kas iesaistītas interešu pārstāvībā, lobēšanā utt.). Šis tiešsaistes reģistrs sniedz pilsoņiem apjomīgu informāciju par tiem, kuri cenšas ietekmēt Eiropas politikas veidošanu, un ir novatorisks piemērs sadarbībai starp ES iestādēm.

Gadadiena sakrīt ar Padomes lēmumu arī būt pārstāvētai un novērotāja nosūtīšanu uz apvienoto sekretariātu, kas veic reģistra ikdienas pārvaldību.

Priekšsēdētāja vietnieks Marošs Šefčovičs sacīja: "Pirmais jaunā Pārredzamības reģistra darbības gads ir bijis ļoti daudzsološs. Reģistrāciju skaits runā pats par sevi – pašlaik viens un tas pats rīcības kodekss ir saistošs vairāk nekā 5150 organizācijām to attiecībās ar mūsu iestādēm, un reģistrāciju skaits turpina palielināties."

"Padomes lēmums iesaistīties kā novērotājam arī sūta signālu sabiedrībai, ka visas trīs galvenās ES iestādes sadarbojas šajā būtiskajā jomā. Es ļoti priecātos par Padomes pilnīgu piedalīšanos Pārredzamības reģistrā, cik vien drīz iespējams."

Lai liktu pamatus nākošgad paredzētajam pārskatīšanas procesam, ir uzsākta sabiedriska apspriešana tiešsaistē, kura ilgs līdz 2012. gada 31. augustam un tiks izmantota, sagatavojot pirmo gada ziņojumu par reģistra darbību.

Ar šo gadadienu tiek atzīmēta arī Komisijas iepriekšējā interešu pārstāvju reģistra slēgšana, kas tika izveidots 2008. gadā. Organizācijas, kas iekļautas iepriekšējā reģistrā, 12 mēnešu ilgā pārejas perioda laikā tika pakāpeniski pārceltas uz jauno reģistru, savukārt jaunas organizācijas tika reģistrētas tikai apvienotajā Pārredzamības reģistrā.

Vispārīga informācija

Saite uz sabiedrisko apspriešanu par Pārredzamības reģistru: http://ec.europa.eu/transparency/civil_society/consultation/transparency_register_lv.htm

Saite uz Pārredzamības reģistru: http://europa.eu/transparency-register/index_lv.htm

http://www.europarl.europa.eu/news/de/pressroom/content/20120625IPR47616/html/EU-Transparency-Register-over-5000-interest-groups-sign-up-in-first-year


Side Bar