Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. birželio 22 d.

Pirmieji Skaidrumo registro metai: užregistruota 5 150 subjektų, stebėtojos teisėmis prisijungė Taryba, surengtos viešos konsultacijos

Rytoj, birželio 23 d., sukanka metai nuo bendro Komisijos ir Europos Parlamento skaidrumo registro, į kurį įtraukiami asmenys ir organizacijos, užsiimantys interesų gynimo, atstovavimo ir lobistine veikla, veiklos pradžios. Internetiniame registre piliečiai gali rasti išsamios informacijos apie asmenis ir organizacijas, siekiančius prisidėti prie Europos politikos formavimo proceso ir daryti jam įtaką; registras yra naujoviškas ES institucijų bendradarbiavimo pavyzdys.

Ši sukaktis sutampa su Ministrų Tarybos sprendimu turėti savo atstovą registre – nusiųsti stebėtoją į bendrą sekretoriatą, kuris užsiima kasdieniu registro administravimu.

Pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius sakė: „Pirmųjų registro veiklos metų rezultatai tikrai džiugina. Užtenka pažiūrėti į skaičius – nuo šiol bendras elgesio kodeksas sieja daugiau nei 5 150 organizacijų, palaikančių ryšius su mūsų institucijomis, o užsiregistravusiųjų skaičius vis didėja.

Tarybos sprendimas dalyvauti stebėtojos teisėmis – ženklas visuomenei, kad visos trys svarbiausios ES institucijos šioje svarbioje srityje veikia kartu. Labai norėčiau, kad Taryba kuo greičiau visomis teisėmis įsitrauktų į Skaidrumo registro veiklą.“

Siekiant pakloti kitais metais numatyto peržiūros proceso pamatus ir parengti pirmąją metinės registro veiklos ataskaitą, paskelbtos viešos konsultacijos internetu, kuriose galima dalyvauti iki 2012 m. rugpjūčio 31 d.

Minint šią vienų metų sukaktį oficialiai nutraukiama nuo 2008 m. veikusio ankstesnio Komisijos interesų grupių atstovų registro veikla. Per 12 mėn. perkėlimo laiką informacija apie organizacijas iš ankstesnio registro buvo palaipsniui perkelta į naująjį, o visa nauja informacija registruota tik į bendrą Skaidrumo registrą.

Papildoma informacija

Viešų konsultacijų dėl Skaidrumo registro svetainė http://ec.europa.eu/transparency/civil_society/consultation/transparency_register_lt.htm.

Skaidrumo registro svetainė http://europa.eu/transparency-register/index_lt.htm.

http://www.europarl.europa.eu/news/de/pressroom/content/20120625IPR47616/html/EU-Transparency-Register-over-5000-interest-groups-sign-up-in-first-year

Asmenys ryšiams:

Antonio Gravili, tel. +32 2 295 43 17

Marilyn Carruthers, tel. +32 2 299 94 51


Side Bar