Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 22. kesäkuuta 2012

Avoimuusrekisteri täyttää vuoden – mukana yli 5 150 organisaatiota, neuvosto tarkkailijaksi, tulossa julkinen kuuleminen

Komission ja Euroopan parlamentin yhteinen avoimuusrekisteri, joka on tarkoitettu muun muassa edunvalvojille (lobbaajille), avattiin verkossa 23. kesäkuuta 2011. Rekisteri antaa kansalaisille laajalti tietoa siitä, mitkä tahot pyrkivät vaikuttamaan EU:n päätöksentekoon. Kyseessä on innovatiivinen esimerkki EU:n toimielinten yhteistyöstä.

Merkkipäivää juhlistaa ministerineuvoston päätös osallistua rekisterin toimintaan lähettämällä tarkkailija rekisterin juoksevia hallintoasioita käsittelevään yhteiseen sihteeristöön.

Komission varapuheenjohtajan Maroš Šefčovičin mukaan uuden avoimuusrekisterin ensimmäinen toimintavuosi oli lupaava. Rekisteröintiluvut puhuvat puolestaan: yli 5 150 organisaatiota on jo sitoutunut noudattamaan yhteisiä käytännesääntöjä suhteissaan EU:n toimielimiin, ja rekisteröintien määrä kasvaa jatkuvasti.

Neuvoston päätös osallistua rekisterin toimintaan tarkkailijana on yleisölle vahva merkki siitä, että EU:n kolme tärkeintä toimielintä tekevät yhteistyötä tällä merkittävällä alalla. Neuvosto on lämpimästi tervetullut mukaan avoimuusrekisterin toimintaan sen täysivaltaisena jäsenenä mahdollisimman pian", totesi varapuheenjohtaja Šefčovič.

Verkossa on käynnistetty julkinen kuuleminen, jonka avulla pohjustetaan ensi vuonna laadittavaa arviointia ja kerätään aineistoa rekisterin ensimmäistä toimintavuotta koskevaan vuosikertomukseen. Kommentteja voi esittää 31. elokuuta 2012 asti.

Uuden rekisterin vuosipäivänä suljetaan komission vanha edunvalvojien rekisteri, joka avattiin vuonna 2008. Organisaatiot ovat siirtyneet vanhasta rekisteristä uuteen vuoden kestäneen siirtymäkauden aikana. Kaikki uudet rekisteröinnit on tehty suoraan toimielinten yhteiseen avoimuusrekisteriin.

Tausta

Linkki avoimuusrekisteriä koskevaan julkiseen kuulemiseen:

http://ec.europa.eu/transparency/civil_society/consultation/transparency_register_fi.htm

Linkki avoimuusrekisteriin:
http://europa.eu/transparency-register/index_fi.htm

http://www.europarl.europa.eu/news/de/pressroom/content/20120625IPR47616/html/EU-Transparency-Register-over-5000-interest-groups-sign-up-in-first-year

Yhteyshenkilöt:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar