Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 22. juuni 2012

Läbipaistvusregister tähistab esimest aastapäeva

Komisjoni ja Euroopa Parlamendi ühine läbipaistvusregister, mis on mõeldud huvide esindajatele, lobistidele jne, tähistab homme (23. juunil) oma esimest aastapäeva. Veebiregister annab kodanikele laialdast teavet organisatsioonide ja inimeste kohta, kes soovivad mõjutada Euroopa poliitika kujundamist, ja on hea näide ELi institutsioonide uuendusmeelsest koostööst.

Aastapäev langeb kokku ministrite nõukogu otsusega hakata samuti registri tegevuses osalema ja saata oma vaatleja ühissekretariaati, mis tegeleb registri igapäevase haldamisega.

Asepresident Maroš Šefčoviči sõnul oli uue läbipaistvusregistri esimene aasta paljulubav. Arvud räägivad iseenda eest. Nüüdseks on üle 5150 organisatsiooni kohustunud järgima ELi institutsioonidega suhtlemisel ühist käitumisjuhendit ja registris osalejate arv üha kasvab.

Nõukogu otsus osaleda registris vaatlejana saadab avalikkusele sõnumi, et kolm peamist ELi institutsiooni teevad selles olulises valdkonnas koostööd. Mul oleks väga hea meel, kui nõukogust saaks võimalikult kiiresti läbipaistvusregistri täieõiguslik liige,” ütles Šefčovič.

Selleks et valmistada ette järgmisel aastal toimuv läbivaatamine ja esimene aastaaruanne registri toimimise kohta, on internetis algatatud avalik arutelu, mis kestab kuni 2012. aasta 31. augustini.

Komisjoni senine huvide esindajate register, mis loodi aastal 2008, on nüüdseks ametlikult suletud. Vanas registris esindatud organisatsioonid kanti aastase üleminekuperioodi jooksul järk-järgult üle uude registrisse. Kõik uued kanded on tehtud juba uude läbipaistvusregistrisse.

Taust

Link läbipaistvusregistrit käsitlevale avalikule arutelule:

http://ec.europa.eu/transparency/civil_society/consultation/transparency_register_et.htm

Link läbipaistvusregistrile: http://europa.eu/transparency-register/index_et.htm

http://www.europarl.europa.eu/news/de/pressroom/content/20120625IPR47616/html/EU-Transparency-Register-over-5000-interest-groups-sign-up-in-first-year

Kontaktisikud:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar