Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 22. června 2012

Rejstřík transparentnosti oslaví své první výročí – dosáhl více než 5 150 registrací, zapojí se do něj Rada a probíhá veřejná konzultace

Společný rejstřík transparentnosti Komise a Evropského parlamentu (určený pro subjekty, které hájí a zastupují zájmy určitých skupin, zabývají se lobbováním atd.) oslaví zítra, 23. června, první výročí svého vzniku. On-line rejstřík nabízí občanům podrobné informace o subjektech, které se snaží podporovat a ovlivňovat vytváření evropských politik, a je inovativním příkladem spolupráce mezi institucemi EU.

Výročí vzniku se časově shoduje s rozhodnutím Rady ministrů rovněž se na rejstříku podílet, a to vysláním pozorovatele na společný sekretariát, který se zabývá každodenní správou rejstříku.

Místopředseda Komise Maroš Šefčovič k tomu řekl: „Nový rejstřík transparentnosti má za sebou první, velmi slibný rok. Počet zaregistrovaných subjektů mluví sám za sebe – více než 5 150 subjektů je nyní při styku s našimi institucemi vázáno týmž kodexem chování, přičemž počet registrací se neustále zvyšuje.“

„Rozhodnutí Rady zapojit se jako pozorovatel je zároveň signálem pro veřejnost, že všechny tři hlavní orgány EU v této důležité oblasti spolupracují. Velmi bych uvítal, aby se Rada do rejstříku plně zapojila co nejrychleji.“

Aby byly během příštího roku položeny základy procesu přezkumu a byly připraveny podklady pro první výroční zprávu o fungování rejstříku, byla zahájena on-line veřejná konzultace zainteresovaných stran, která bude pokračovat až do 31. srpna 2012.

Výročí vzniku rejstříku transparentnosti znamená rovněž formální uzavření předchozího rejstříku zástupců zájmových skupin spravovaného Komisí, který byl zaveden v roce 2008. Organizace v původním rejstříku byly během přechodného dvanáctiměsíční období postupně převedeny do rejstříku nového, zatímco všechny nové registrace už byly provedeny výhradně do společného rejstříku transparentnosti.

Souvislosti

Odkaz na veřejnou konzultaci týkající se rejstříku transparentnosti: http://ec.europa.eu/transparency/civil_society/consultation/transparency_register_cs.htm

Internetová stránka rejstříku transparentnosti:
http://europa.eu/transparency-register/index_cs.htm

http://www.europarl.europa.eu/news/de/pressroom/content/20120625IPR47616/html/EU-Transparency-Register-over-5000-interest-groups-sign-up-in-first-year

Kontaktní osoby:

Antonio Gravili (+32 22954317)

Marilyn Carruthers (+32 22999451)


Side Bar