Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 22 юни 2012 г.

Регистърът за прозрачност отбелязва първата година от съществуването си с над 5 150 регистрации, участие на Съвета и обществена консултация

Утре (23 юни) съвместният регистър за прозрачност на Комисията и Европейския парламент (за занимаващите се със застъпничество, представителство на интереси, лобиране и т.н.) отбелязва първата година от съществуването си. Онлайн регистърът предлага на гражданите обстойна информация относно това кой се стреми да допринася и да влияе при изготвянето на европейските политики и представлява новаторски пример за сътрудничество между институциите на ЕС.

Годишнината съвпада с решението на Съвета на министрите също да участва, като изпрати наблюдател към съвместния секретариат, занимаващ се с ежедневното управление на регистъра.

Заместник-председателят Марош Шефчович заяви: „Първата година от дейността на новия регистър за прозрачност беше многообещаваща. Данните за регистрацията са красноречиви — над 5 150 организации понастоящем са обвързани със същия кодекс за добро поведение при взаимодействието си с нашите институции, като продължава да се отчита възходяща тенденция при регистрациите.“

С решението на Съвета да участва като наблюдател също се изпраща послание към обществеността, че и трите големи институции на ЕС работят заедно в тази важна област. Силно бих приветствал пълното участие на Съвета в регистъра за прозрачност възможно най-скоро.“

За да се поставят основите на процес на преглед през следващата година, както и за да се подпомогне подготовката за първия годишен доклад за дейността на регистъра, бе даден ход на обществена консултация със заинтересованите страни, която ще продължи до 31 август 2012 г.

Годишнината съвпада също така с официалното закриване на стария регистър на представителите на интереси на Комисията, въведен през 2008 г. Организациите в стария регистър постепенно преминаха към новия регистър през 12-месечения период за прехвърляне, докато всички нови регистрации се осъществяват само в съвместния регистър за прозрачност.

Контекст

Обществената консултация относно регистъра за прозрачност: http://ec.europa.eu/transparency/civil_society/consultation/transparency_register_bg.htm

Адрес на регистъра за прозрачност:
http://europa.eu/transparency-register/index_bg.htm

http://www.europarl.europa.eu/news/de/pressroom/content/20120625IPR47616/html/EU-Transparency-Register-over-5000-interest-groups-sign-up-in-first-year

За контакти:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar