Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 21. junija 2012

Eurobarometer: 98 % vprašanih meni, da učenje jezikov koristi njihovim otrokom, preizkusi pa kažejo na pomanjkanje znanja

V skladu z novo javnomnenjsko raziskavo Eurobarometra o odnosu državljanov EU do večjezičnosti in učenja tujih jezikov skoraj devet od desetih državljanov EU meni, da je znanje tujih jezikov zelo uporabno, 98 % vprašanih pa trdi, da bo znanje jezikov koristilo prihodnosti njihovih otrok.

Ločena raziskava Evropske komisije, tj. prva evropska raziskava o znanju jezikov, pa je razkrila, da med željami in realnostjo na področju znanja tujih jezikov v praksi obstaja vrzel. Preizkus znanja, v katerem so sodelovali najstniki iz 14 evropskih držav, je pokazal, da ima dobro znanje prvega tujega jezika samo 42 % najstnikov, drugega pa samo 25 % najstnikov. Veliko jih niti ne doseže stopnje „osnovno znanje“, tj. 14 % v primeru prvega tujega jezika in 20 % v primeru drugega tujega jezika.

Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou je dejala: „Ta raziskava kaže, da sta večjezičnost in učenje jezikov za ljudi pomembna, kar je razveseljivo. Vendar je treba še veliko storiti za izboljšanje poučevanja in učenja jezikov. Sporazumevanje v tujem jeziku širi obzorja, odpira vrata in povečuje zaposljivost, podjetjem pa omogoča več priložnosti na enotnem trgu.“

Deset let po barcelonski deklaraciji iz leta 2002, ko so voditelji držav in vlad pozvali k poučevanju vsaj dveh tujih jezikov od zgodnjega otroštva, se Evropejci močno zavedajo prednosti večjezičnosti. Skoraj tri četrtine (72 %) se jih strinja s tem ciljem, 77 % pa jih je prepričanih, da bi to morala biti politična prednostna naloga. Več kot polovica Evropejcev (53 %) uporablja jezike na delovnem mestu in 45 % jih meni, da imajo v svoji državi boljšo zaposlitev zaradi znanja tujih jezikov.

Kljub temu se je število Evropejcev, ki menijo, da se lahko sporazumevajo v tujem jeziku, nekoliko zmanjšalo, in sicer s 56 % na 54 %. Razlog za to je deloma dejstvo, da ruščina in nemščina nista več obvezna predmeta v učnem načrtu držav Srednje in Vzhodne Evrope.

Delež učencev, ki imajo dobro znanje prvega tujega jezika, se giblje od 82 % na Malti in Švedskem (kjer je angleščina prvi tuji jezik) do samo 14 % v Franciji (učenje angleščine) in 9 % v Angliji (učenje francoščine). Ena od najbolj presenetljivih sprememb po letu 2005 je, da internet ljudi spodbuja k izboljšanju njihovega „pasivnega“ bralnega in slušnega razumevanja v tujih jezikih. Delež Evropejcev, ki redno uporablja tuje jezike na internetu, na primer prek družbenih medijev, se je povečal za 10 odstotnih točk, in sicer s 26 % na 36 %.

Naslednji ukrepi

Evropska komisija želi pospešiti učenje jezikov z novim programom „Erasmus za vse“ (IP/11/1398). Učenje jezikov je eden od šestih posebnih ciljev, s katerimi želi Komisija spodbuditi financiranje jezikovnih tečajev za posameznike, ki želijo študirati, se usposabljati ali opravljati prostovoljno delo v tujini. Komisija bo do konca leta 2012 predlagala evropsko merilo uspešnosti pri znanju jezikov, ki bo merilo napredek držav članic pri izboljševanju poučevanja in učenja jezikov.

Rezultati raziskave Eurobarometra „Evropejci in njihovi jeziki“ ter evropske raziskave o znanju jezikov bodo obravnavani na mednarodni konferenci v Limassolu (Ciper), ki bo sovpadala z naslednjim evropskim dnevom jezikov (26. septembra).

Ozadje

Evropski svet je v Barceloni leta 2002 pozval k ukrepom „za boljše osvajanje temeljnih veščin, zlasti s poučevanjem vsaj dveh tujih jezikov od zgodnjega otroštva“, in k „oblikovanju kazalnika jezikovnih spretnosti.“

Spomladi 2012 je bila izvedena posebna raziskava Eurobarometra št. 386 o Evropejcih in njihovih jezikih. Skoraj 27 000 ljudi je sodelovalo v pogovorih, ki so potekali v njihovem maternem jeziku. Zajetih je bilo vseh 27 držav članic, sodelujoči pa so zastopali različne družabne in demografske skupine.

Največ je maternih govorcev nemščine (16 %), italijanščine in angleščine (v obeh primerih 13 %), francoščine (12 %) ter španščine in poljščine (v obeh primerih 8 %).

V primerjavi s podatki raziskave Eurobarometra iz leta 2005 se je delež vprašanih, ki menijo, da je njihovo znanje vsaj enega tujega jezika dovolj dobro, da se v njem lahko pogovarjajo, najbolj povečal v naslednjih državah: Avstriji (+16 odstotnih točk na 78 %), na Finskem (+6 odstotnih točk na 75 %) in Irskem (+6 odstotnih točk na 40 %).

Nasprotno pa se je delež tistih, ki govorijo vsaj en tuji jezik, znatno zmanjšal na Slovaškem (–17 odstotnih točk na 80 %), v Češki republiki (–12 odstotnih točk na 49 %), Bolgariji (–11 odstotnih točk na 48 %), na Poljskem (–7 odstotnih točk na 50 %) in Madžarskem (–7 odstotnih točk na 35 %). V teh državah se je delež govorcev tujih jezikov, na primer ruščine in nemščine, od leta 2005 močno zmanjšal.

Pet najbolj razširjenih tujih jezikov so še vedno angleščina (38 %), francoščina (12 %), nemščina (11 %), španščina (7 %) in ruščina (5 %).

Na nacionalni ravni je angleščina najbolj razširjeni tuji jezik v 19 od 25 državah članicah, v katerih ni uradni jezik (tj. razen v Združenem kraljestvu in na Irskem).

Prvič je bil preučen odnos do vloge prevajanja v zdravstvu in varnosti, izobraževanju, iskanju zaposlitve, obveščanju ter dejavnostih v prostem času, kot so filmi in branje. Komisija je prejšnji raziskavi Eurobarometra izvedla v letih 2001 in 2005.

Evropska raziskava o znanju jezikov bila opravljena spomladi 2011, ugotovitve pa so po podrobni analizi objavljene danes. V raziskavo je bilo vključenih skoraj 54 000 učencev iz 14 držav in 16 izobraževalnih sistemov (iz treh belgijskih jezikovnih skupin, Bolgarije, Hrvaške, Anglije, Estonije, Francije, Grčije, Malte, Nizozemske, Poljske, Portugalske, Slovenije, Španije in Švedske). Ocenjevanje omogoča primerljive podatke o znanju tujih jezikov učencev v starosti od 14 do 15 let. V vsaki državi se je preizkušalo bralno razumevanje, slušno razumevanje in pisno izražanje v dveh od petih najpogosteje poučevanih uradnih jezikih EU: angleščini, francoščini, nemščini, italijanščini in španščini. Poleg tega je bilo na podlagi vprašalnikov, ki so jih izpolnili učenci ter skoraj 5 000 učiteljev tujih jezikov in 2 250 ravnateljev, ugotovljeno, da je učenje jezikov tesno povezano z motivacijo, ta pa je odvisna od situacije v družini, izobraževanja in družbe na splošno.

Več informacij:

Posebna raziskava Eurobarometra št. 386 „Evropejci in njihovi jeziki“

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

Povzetek raziskave Eurobarometra

Podatki po državah

European Survey on Language Competences project

European Survey on Language Competences: Final report

European Survey on Language Competences: Executive summary

Evropska komisija: Izobraževanje in usposabljanje

Spletišče komisarke Androulle Vassiliou

Androulla Vassiliou na Twitterju @VassiliouEU

Kontakti:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar