Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 21 juni 2012

Eurobarometer: 98 % vindt talen leren goed voor hun kinderen, maar tests geven vaardigheidskloof te zien

Volgens een nieuwe Eurobarometer-enquête naar de houding van de EU-burgers tegenover meertaligheid en het leren van vreemde talen vinden bijna negen van de tien EU-burgers het vermogen om vreemde talen te spreken zeer nuttig en meent 98 % dat de beheersing van talen goed is voor de toekomst van hun kinderen.

Een afzonderlijke studie van de Europese Commissie, het eerste Europese onderzoek over taalvaardigheden, wijst echter uit dat er tussen de ambities en de realiteit met betrekking tot praktische vaardigheden in vreemde talen een kloof bestaat: uit tests bij schoolgaande tieners in 14 Europese landen blijkt dat slechts 42 % vaardig is in hun eerste vreemde taal en nauwelijks 25 % in hun tweede. Een significant aantal, 14 % voor de eerste vreemde taal en 20 % voor de tweede, haalt zelfs niet het niveau van "basisgebruiker".

Androulla Vassiliou, Europees commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken, verklaarde: "Uit deze Eurobarometer blijkt dat meertaligheid en het leren van talen zeer belangrijk gevonden worden, en dat is verheugend nieuws. Maar we moeten ook meer doen om het onderwijs en het leren van talen te verbeteren. Kunnen communiceren in een vreemde taal verruimt je horizon en opent deuren; het maakt je beter inzetbaar, en voor bedrijven kan het meer kansen bieden op de interne markt."

Tien jaar nadat de staatshoofden en regeringsleiders in de verklaring van Barcelona van 2002 opriepen om vanaf zeer jonge leeftijd ten minste twee vreemde talen te onderwijzen, zijn de Europeanen zich wel bewust van de voordelen van meertaligheid. Bijna driekwart (72 %) is het met die doelstelling eens en 77 % meent dat het een politieke prioriteit zou moeten zijn. Meer dan de helft van de Europeanen (53 %) gebruikt talen op het werk en 45 % denkt dat ze in eigen land een betere baan kregen dankzij hun kennis van vreemde talen.

Het aantal Europeanen dat naar eigen zeggen kan communiceren in een vreemde taal is echter iets teruggelopen, namelijk van 56 % tot 54 %. Dit is ten dele te wijten aan het feit dat Russisch en Duits op scholen in de landen van Midden- en Oost-Europa niet langer verplichte vakken zijn.

Het aantal leerlingen dat vaardig is in een eerste vreemde taal varieert van 82 % in Malta en Zweden (waar Engels de eerste vreemde taal is) tot slechts 14 % in Frankrijk (waar Engels wordt geleerd) en 9 % in Engeland (waar Frans wordt geleerd). Een van de meest in het oog springende veranderingen sinds 2005 is dat internet de mensen heeft aangemoedigd hun "passieve" lees- en luistervaardigheid in vreemde talen te verbeteren. Het aantal Europeanen dat regelmatig vreemde talen gebruikt op internet, bijvoorbeeld op sociale netwerken, is met 10 procentpunten gestegen van 26 % tot 36 %.

Volgende stappen

De Europese Commissie wil het leren van talen meer ondersteunen in het nieuwe programma "Erasmus voor iedereen" (IP/11/1398). Het leren van talen is een van de zes specifieke doelstellingen daarvan en de Commissie wil de financiering van taalcursussen voor wie in het buitenland wil studeren, een opleiding volgen of vrijwilligerswerk doen, verhogen. De Commissie zal tegen eind 2012 een voorstel doen voor een Europese benchmark inzake talenkennis, die de voortgang van de lidstaten bij de verbetering van het onderwijzen en leren van talen zal meten.

De resultaten van de Eurobarometer over "Europeanen en hun talen" en het Europese onderzoek over taalvaardigheden zal worden besproken tijdens een internationale conferentie in Limassol (Cyprus), die zal samenvallen met de volgende Europese dag van de talen (26 september).

Achtergrond

Tijdens de Europese Raad van Barcelona in 2002 is gepleit voor maatregelen "ter verbetering van de beheersing van basisvaardigheden, met name door het onderwijs van ten minste twee vreemde talen vanaf zeer jonge leeftijd" en voor de "vaststelling van een taalvaardigheidsindicator".

De speciale Eurobarometer-enquête (386) over de Europeanen en hun talen vond plaats in de lente van 2012. Bijna 27 000 mensen werden geïnterviewd in hun moedertaal. Alle 27 lidstaten waren daarbij betrokken en de deelnemers kwamen uit uiteenlopende sociale en demografische groepen.

De meest gesproken moedertaal is het Duits (16 %), gevolgd door het Italiaans en het Engels (elk 13 %), het Frans (12 %), het Spaans en het Pools (elk 8 %).

De landen waar het aantal respondenten dat naar eigen zeggen ten minste één vreemde taal goed genoeg spreekt om een gesprek te voeren in vergelijking met de gegevens van de Eurobarometer-enquête van 2005 het meest is gestegen, zijn Oostenrijk (+16 procentpunten, tot 78 %), Finland (+6 procentpunten, tot 75 %) en Ierland (+6 procentpunten, tot 40 %).

Daarentegen is het aandeel van degenen die ten minste één vreemde taal spreken aanmerkelijk gedaald in Slowakije (-17 procentpunten, tot 80 %), Tsjechië (-12 procentpunten, tot 49 %), Bulgarije (-11 procentpunten, tot 48 %), Polen (-7 procentpunten, tot 50 %) en Hongarije (-7 procentpunten, tot 35 %). In die landen is er sinds 2005 een neerwaartse trend in het aantal sprekers van vreemde talen als het Russisch en het Duits.

De vijf meest gesproken vreemde talen blijven het Engels (38 %), het Frans (12 %), het Duits (11 %), het Spaans (7 %) en het Russisch (5 %).

Op nationaal vlak is het Engels de meest gesproken vreemde taal in 19 van de 25 lidstaten waar het geen officiële taal is (dus exclusief het VK en Ierland).

Voor het eerst werd ook onderzoek verricht naar de houding tegenover de rol van vertalingen op het gebied van gezondheid en veiligheid, onderwijs, het zoeken van werk, informatie en vrijetijdsactiviteiten zoals films en lectuur. Eerdere Eurobarometer-enquêtes over talen werden in opdracht van de Commissie verricht in 2001 en 2005.

Het Europese onderzoek over taalvaardigheden werd uitgevoerd in de lente van 2011 en de resultaten worden na een uitvoerige analyse vandaag bekendgemaakt. Bijna 54 000 leerlingen werden getest in 14 landen en 16 onderwijsstelsels (de drie taalgemeenschappen in België, Bulgarije, Engeland, Estland, Frankrijk, Griekenland, Kroatië, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Slovenië, Spanje en Zweden). Het onderzoek biedt vergelijkbare gegevens over het niveau van de kennis van vreemde talen bij leerlingen van 14-15 jaar oud. In elk land maten de tests de lees-, luister- en schrijfvaardigheid in twee van de vijf meest onderwezen officiële talen van de EU: Engels, Frans, Duits, Italiaans en Spaans. Daarnaast wijst het onderzoek op basis van vragenlijsten die zijn ingevuld door de leerlingen en bijna 5 000 taalleraren en 2 250 schoolhoofden uit dat het leren van talen nauw verband houdt met de motivatie, die op zijn beurt afhankelijk is van de situatie in de gezinnen, het onderwijs en de samenleving als geheel.

Nadere informatie:

Speciale Eurobarometer 386"'Europeanen en hun talen"

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

http://ec.europa.eu/languages/documents/eurobarometer/e386summary_nl.pdf

Eurobarometer samenvatting

Nationale informatiebladen

European Survey on Language Competences project

European Survey on Language Competences: Final report

European Survey on Language Competences: Executive summary

Europese Commissie: Onderwijs en opleiding

Website van Androulla Vassiliou

Volg Androulla Vassiliou op Twitter @VassiliouEU

Contact:

Dennis Abbott +32 229-59258; Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam +32 229-59667


Side Bar