Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 21 юни 2012 г.

Митници: до България бе отправено искане да преразгледа условията на двустранното споразумение със Съединените щати

Европейската комисия поиска официално от България да заличи някои разпоредби за митнически и данъчни облекчения, съдържащи се в двустранно споразумение със Съединените щати за техническа помощ.

Преди присъединяването си към ЕС България сключва двустранно споразумение със Съединените щати, което предвижда освобождаване от мита и данъци на вноса на стоки, финансирани от САЩ и на стоки и услуги, закупени на българския пазар със средства на програмата за техническа помощ.

Нито едно от освобождаванията, предвидени в законодателството на ЕС, не оправдава прилаганите от България съгласно двустранното споразумение данъчни и митни облекчения. След присъединяването ѝ към ЕС България е трябвало да приведе в съответствие условията на въпросното споразумение или, ако това не е било възможно, да се оттегли от това споразумение.

Искането на Европейската комисия е под формата на мотивирано становище и представлява втори етап от производството за установяване на неизпълнение на задължения. Ако в рамките на два месеца не бъдат въведени съответните изменения, Комисията може да сезира Съда на Европейския съюз.

Други съобщения до медиите, свързани с нарушения в областта на данъчното облагане или митниците ще намерите на адрес:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/infringements/infringement_cases/index_en.htm

За допълнителна информация относно процедурите за нарушение на ЕС виж MEMO/12/464

Най-актуалната обща информация във връзка с мерките срещу нарушенията на държавите членки ще намерите на адрес:

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_bg.htm

За контакти:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)


Side Bar