Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 21. junija 2012

Javna naročila: Komisija od Slovenije zahteva izvajanje pravil EU o javnih naročilih na področju obrambe

Evropska komisija zahteva, da Slovenija v naslednjih dveh mesecih sporoči ukrepe, ki jih je sprejela za izvajanje pravil EU o javnih naročilih na področju obrambe (Direktiva 2009/81/ES).

Komisija je zaskrbljena, da Slovenija ni izpolnila svojih obveznosti v skladu z Direktivo o javnih naročilih orožja, streliva in vojaških sredstev (ter z njimi povezanih gradenj in storitev) za obrambne namene ter naročil za občutljivo blago, gradnje in storitve za varnostne namene.

Če se Direktiva v vseh državah članicah ne izvaja v celoti, podjetja in davkoplačevalci ne morejo izkoristiti lažjega dostopa do bolj odprtega in preglednega vseevropskega obrambnega trga.

Rok za izvajanje zadevne Direktive je bil 20 avgust 2011. Slovenija še ni sporočila nobenih ukrepov o izvajanju.

Zahteva Komisije ima obliko obrazloženega mnenja. Če slovenski organi v roku dveh mesecev ne bodo obvestili Komisije o svojih izvedbenih ukrepih, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču Evropske unije in od Sodišča zahteva, da naloži denarne kazni.

Ozadje

Direktiva na evropski ravni uvaja naslednje ukrepe:

  • pravična in pregledna pravila, da bi se podjetjem pomagalo pri dostopu do obrambnih in varnostnih trgov v drugih državah EU;

  • prožnost za naročnike, da se podrobno pogajajo o vseh značilnostih zapletenih naročil;

  • možnost, da naročniki zahtevajo zaščitne ukrepe (od dobaviteljev), da se zagotovi varovanje zaupnih informacij pred nepooblaščenim dostopom in zanesljivost oskrbe, kar bi pomagalo zagotoviti, da oborožene sile pravočasno prejemajo pošiljke – zlasti v času krize ali oboroženega spopada.

Direktiva zajema posebna varnostna in obrambna javna naročila za:

  • vojaško opremo1 ter s tem povezane gradnje in storitve;

  • občutljivo varnostno opremo za gradnje in storitve, ki vključujejo dostop do tajnih podatkov.

Naročila neobčutljive in nevojaške opreme, gradenj in storitev, ki jih oddajo naročniki na področju obrambe in varnosti, so zajeta v splošni direktivi o javnih naročilih 2004/18/ES.

Za obe direktivi velja člen 346 Pogodbe, kar pomeni, da lahko nacionalne vlade izvzamejo nekatera naročila na področju obrambe in varnosti v primerih, ko pravila Direktive 2009/81/ES ne zadostujejo za zaščito njihovih bistvenih varnostnih interesov.

Dodatne informacije

O ukrepih, ki so jih uradno sporočile države članice za prenos Direktive 2009/81/ES:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:72009L0081:EN:NOT

Najnovejše informacije o postopkih za ugotavljanje kršitev v vseh državah članicah:

http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm

Za več informacij o postopkih za ugotavljanje kršitev glej MEMO/12/464

Kontakti:

Stefaan De Rynck (+32 22963421)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Audrey Augier (+32 22971607)

1 :

Orožja, strelivo in vojaška sredstva, vključena na seznam iz leta 1958, ki opredeljuje področje uporabe člena 346 Pogodbe.


Side Bar