Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie — Persbericht

Milieu: Commissie dringt bij België en Luxemburg aan op naleving EU-waterwetgeving

Brussel, 26 januari 2012 – De Europese Commissie stuurt België en Luxemburg een met redenen omkleed advies omdat zij de EU-waterwetgeving niet in nationaal recht hebben omgezet. Geen van beide lidstaten heeft de Commissie in kennis gesteld van de omzetting van Richtlijn 2009/90/EG tot vaststelling van technische specificaties voor de chemische analyse en monitoring van de watertoestand. Aan deze verplichting had uiterlijk op 1 augustus 2011 moeten worden voldaan. De Commissie stuurt België en Luxemburg, op voordracht van commissaris voor Milieu Janez Potočnik, een met redenen omkleed advies en verzoekt de twee lidstaten uiterlijk binnen twee maanden aan de eis te voldoen. Als zij daar niet in slagen, kan de Commissie de zaak voor het Europees Hof van Justitie brengen en om onmiddellijke financiële sancties verzoeken.

Als een lidstaat EU-wetgeving niet binnen de vereiste termijn omzet in nationale wetgeving, kan de Commissie bij de eerste verwijzing naar het Hof vragen om geldelijke sancties op te leggen. Zij hoeft zich dan niet opnieuw tot het Hof te wenden voor een tweede arrest.

Achtergrond

Richtlijn 2009/90/EG ondersteunt de tenuitvoerlegging van de kaderrichtlijn water door verplicht te maken dat de lidstaten de concentratie van verontreinigende chemische stoffen in het water meten, waarbij gebruik moet worden gemaakt van methodes die gevoelig genoeg zijn om deze stoffen te detecteren en om op zijn minst de concentraties te kunnen meten die overeenstemmen met de kwaliteitsnormen die voor deze stoffen zijn vastgesteld. Indien de meetmethodes niet gevoelig genoeg zijn, bestaat het risico dat de lidstaten niet in staat zijn om vervuilende stoffen waarvan de concentratie boven de maximum toegestane waarden ligt, te detecteren. Hogere concentraties kunnen schadelijk zijn voor de volksgezondheid en het milieu.

Richtlijn 2009/90/EG is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de resultaten van de waterkwaliteitsmonitoring van de verschillende lidstaten kunnen worden vergeleken en dat de beoordeling van de watertoestand stoelt op resultaten die naar behoren zijn gekwantificeerd.

Nadere informatie

http://ec.europa.eu/environment/water/water-dangersub/index.htm

Voor de recentste gegevens over inbreuken in het algemeen, zie:

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_nl.htm

Zie ook:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/info/intro_en.htm

MEMO/12/42

Contact:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar