Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 21. kesäkuuta 2012

Tieturvallisuus: Komissio vie Suomen oikeuteen EU:n tieinfrastruktuurin turvallisuutta koskevien sääntöjen laiminlyönnistä

Euroopan komissio päätti tänään haastaa Suomen EU:n tuomioistuimeen tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallintaa koskevan direktiivin täytäntöönpanon laiminlyönnistä. Direktiivi oli määrä ottaa käyttöön kokonaisuudessaan 19. joulukuuta 2010 mennessä. Direktiivin täytäntöönpanon laiminlyöminen voi saattaa tienkäyttäjät vaaraan.

EU:n säännöt

Tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallintaa koskevan direktiivin 2008/96/EY tarkoitus on taata turvallinen Euroopan laajuinen tieverkko. Direktiivin keskeisimmät toteutusvälineet ovat tieturvallisuusvaikutusten arvioinnit, tieturvallisuusauditoinnit ja turvallisuustarkastukset sekä tieverkon turvallisuusluokitukset.

Päätöksen perusteet

Komissio päätti viedä Suomen tuomioistuimeen, koska Suomi ei ole täysin sisällyttänyt direktiiviä kansalliseen lainsäädäntöönsä. Direktiivin piti sisältyä kansalliseen lainsäädäntöön kokonaisuudessaan 19. joulukuuta 2010 mennessä.

Laiminlyönnin käytännön seuraukset

Tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallintaa koskevilla säännöillä taataan Euroopan laajuisen tieverkon turvallisuus. Euroopassa kuolee joka vuosi yli 30 000 tienkäyttäjää. Turvallisen tieinfrastruktuurin varmistaminen auttaa välttämään onnettomuuksia ja liikennekuolemia Euroopan teillä. Turvalliseen tieinfrastruktuuriin tähtäävien toimenpiteiden toteuttamatta jättäminen aiheuttaa tienkäyttäjille tarpeettomia vaaratilanteita.

Lisätietoja: MEMO/12/464

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar