Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 21 juni 2012

EU-kampanj gör vetenskap och innovation till “tjejernas grej”

EU kommer att behöva upp till en miljon fler forskare fram till 2020. Därför har EU-kommissionen i dag inlett en kampanj för att få fler flickor intresserade av naturvetenskap och fler kvinnor att satsa på en forskningskarriär. I EU är över hälften av studenterna och 45 procent av alla doktorander kvinnor, men utgör endast en tredjedel av de yrkesverksamma forskarna. Endast en minoritet av dem som tar en doktorsexamen med ingenjörs- och tillverkningsinriktning är kvinnor. EU:s treåriga kampanj ska först inriktas på att få tonårstjejer intresserade av att studera naturvetenskap, teknik, ingenjörsämnen och matematik. Sedan kommer den att breddas till alla kvinnliga studenter och till att uppmuntra dem att överväga en forskningskarriär.

–Den här kampanjen kommer att visa flickor och kvinnor att naturvetenskap inte bara är något för gubbar i vita rockar, säger EU:s forskningskommissionär Máire Geoghegan-Quinn. Naturvetenskapen erbjuder fantastiska karriärmöjligheter och ger en chans att påverka vårt samhälle och vår framtid. Underrepresentationen av kvinnor i den här sektorn, som har så stor betydelse för vår ekonomi, är orimlig i en tid då Europa kämpar för ökad tillväxt och sysselsättning. Vi hoppas att vi med hjälp av positiva förebilder och genom att förklara alla möjligheter kan övertyga fler unga kvinnor att satsa på naturvetenskap.

Det är mellan 13 och 17 års ålder som ungdomar brukar fatta de beslut som påverkar deras framtida yrkesval. De väljer att antingen inrikta sig på naturvetenskapliga ämnen eller att välja bort dem. Därför kommer den första delen av kampanjen att rikta sig till tonårsflickor med sloganen "Science: it's a girl thing" (naturvetenskap är tjejernas grej). I den andra fasen kommer man att inrikta sig på att locka kvinnliga studenter till en vetenskaplig karriär.

Kampanjen kommer att göra upp med de myter som finns om naturvetenskap och visa flickor och kvinnor att det här området är kul och rymmer fantastiska möjligheter. Den kommer att göra upp med föråldrade uppfattningar om forskningskarriärer och visa hur den samtida forskningen är kopplad till samhällets behov. Forskning och innovation är nyckeln till att hitta konkreta lösningar på gemensamma problem, som rör sådant som livsmedels- och energisäkerhet, miljön, klimatförändringar och bättre hälso- och sjukvård. Etablerade kvinnliga forskare kommer att delta som förebilder i medierna och vid evenemang och seminarier.

Bakgrund

Kampanjen kommer att genomföras i alla EU:s 27 medlemsländer under 2012/2013. Under 2012 kommer evenemang att först anordnas i sex länder: Österrike, Belgien, Tyskland, Italien, Nederländerna och Polen. Kampanjen kommer samtidigt som EU-kommissionen har föreslagit Horisont 2020, ett program som kommer att öka EU-stödet till forskning och innovation till 80 miljarder euro för perioden 2014–2020, en ökning från 55 miljarder euro i den nuvarande sjuårsbudgeten.

Länkar

Kampanjens webbplats: http://ec.europa.eu/science-girl-thing/

Kampanjen på Facebook: www.facebook.com/sciencegirlthing

MEMO/12/465

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar