Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 21. júna 2012

Kampaň EÚ presviedča, že veda a inovácia „je dievčenská záležitosť“.

Európska únia bude potrebovať do roku 2020 milión ďalších výskumných pracovníkov. Európska komisia preto dnes odštartovala kampaň s cieľom zvýšiť záujem dievčat o vedu a povzbudiť ďalšie ženy, aby si vybrali povolanie výskumnej pracovníčky. Ženy tvoria viac než polovinu všetkých študentov v EÚ a pripadá na ne 45 % všetkých doktorátov (PhD), no pre kariéru výskumníčky sa ich rozhoduje len jedna tretina. Ženy s titulom PhD rovnako stále tvoria menšinu v technických a výrobných odvetviach. Trojročná kampaň sa najprv pokúsi prebudiť záujem dievčat v „tínedžerskom“ veku o štúdium vedeckých, technických a inžinierskych odborov a matematiky (predmety VTIM – angl. STEM). Zameranie sa potom rozšíri na všetky študentky a kampaň ich bude povzbudzovať, aby uvažovali o povolaní výskumnej pracovníčky.

Komisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinnová vyhlásila: „Táto kampaň ukáže ženám a dievčatám, že vedu nerobia len suchárski starci v bielych plášťoch. Veda ponúka fantastické profesijné príležitosti a šancu na objavy, ktoré zmenia našu spoločnosť a budúcnosť. Nízke zastúpenie žien v tomto odvetví, takom dôležitom pre naše hospodárstvo, nedáva zmysel v čase, keď Európa bojuje za väčší rast a zamestnanosť. Dúfame, že poskytnutím pozitívnych vzorov a vysvetľovaním možností presvedčíme viac mladých žien, aby sa venovali vede.“

Mladí ľudia sa typicky rozhodujú o svojom budúcom povolaní vo veku 13 až 17 rokov. V tomto štádiu svojho vzdelávania sa orientujú na vedecké predmety, alebo sa im naopak vyhýbajú. Preto sa prvá časť kampane obracia na dievčatá v stredoškolskom veku s heslom „Science: it's a girl thing“ („Veda je dievčenská záležitosť“). V druhej fáze sa kampaň zameria na povzbudzovanie študentiek, aby si vybrali vedeckú kariéru.

Kampaň sa pokúsi odstrániť stereotypy pri vnímaní vedy a ukázať mladým dievčatám a ženám, že veda je zábavná a že sa v nej skrývajú veľké príležitosti. Upozorní na zastarané názory na vedeckú kariéru a ukáže, ako sú súčasné výskumné postupy prepojené s potrebami spoločnosti. Výskum a inovácie sú kľúčom k hľadaniu konkrétnych riešení spoločných problémov, ako je potravinová a energetická bezpečnosť, životné prostredie a zmena klímy alebo lepšia zdravotná starostlivosť. Renomované vedecké pracovníčky budú predstavené ako vzory v médiách a na osobitných podujatiach a pracovných seminároch.

Súvislosti

Kampaň bude prebiehať vo všetkých 27 členských štátoch Únie v rokoch 2012/2013. V roku 2012 bude na úvod zorganizovaná v šiestich krajinách – Belgicku, Holandsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku a Taliansku. Kampaň prichádza v čase, keď Európska komisia navrhla Horizont 2020, program, ktorým sa zvýši podpora výskumu a inovácií na úrovni EÚ v období rokov 2014 – 2020 na 80 miliárd EUR v porovnaní s 55 miliardami EUR, ktoré tvoria rozpočet na súčasné sedemročné obdobie.

Užitočné odkazy

Webová stránka kampane: http://ec.europa.eu/science-girl-thing/

Stránka na Facebooku: www.facebook.com/sciencegirlthing

MEMO/12/465

Kontaktné osoby:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar