Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 21 juni 2012

EU-campagne: wetenschap en innovatie "echt iets voor meisjes"

Nu de Europese Unie in 2020 tot één miljoen onderzoekers meer nodig heeft, heeft de Europese Commissie vandaag het startschot gegeven voor een campagne om bij meer meisjes belangstelling voor wetenschap te wekken en meer vrouwen aan te moedigen om voor een onderzoeksloopbaan te kiezen. Meer dan de helft van de studentenpopulatie in de EU bestaat uit vrouwen en 45 procent van alle doctors zijn vrouwen, maar zij maken slechts één derde van de carrièreonderzoekers uit. Ook zijn vrouwelijke doctors nog steeds in de minderheid in de ingenieursberoepen en de industrie. Met de driejarige campagne wordt eerst getracht bij vrouwelijke tieners belangstelling te wekken voor een studie wetenschap, technologie, ingenieurswetenschap en wiskunde. De focus zal zich daarna verbreden tot vrouwelijke studenten in het algemeen om hen aan te moedigen over een onderzoeksloopbaan na te denken.

Europees commissaris voor Onderzoek, Innovatie en Wetenschap Máire Georghegan-Quinn verklaarde: "Deze campagne zal vrouwen en meisjes laten zien dat wetenschap meer betekent dan oude mannen in witte jassen. Wetenschap biedt fantastische carrièrekansen en de gelegenheid een echt verschil te maken voor onze maatschappij en onze toekomst. Dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in een sector die zo van levensbelang is voor onze economie, is niet verstandig op een moment dat Europa om meer groei en banen vecht. Wij hopen dat door positieve rolmodellen aan te bieden en door de opties uit te leggen wij meer jonge vrouwen kunnen overtuigen de wetenschap trouw te blijven."

Jongeren nemen gewoonlijk tussen de leeftijd van 13 en 17 jaar beslissingen die cruciaal zijn voor hun loopbaan. Op dat moment in hun opleiding kiezen zij al dan niet voor wetenschappelijke vakken. Vandaar dat het eerste deel van de campagne zich tot vrouwelijke tieners in het middelbaar onderwijs richt met de slogan "Science: it's a science thing" ("Wetenschap: echt iets voor meisjes"). In een tweede fase worden vrouwelijke studenten aangemoedigd voor een wetenschappelijke loopbaan te kiezen.

In de campagne worden de stereotypen rond wetenschap ter discussie gesteld en wordt jonge meisjes en vrouwen getoond dat wetenschap leuk is en grote kansen kan bieden. Achterhaalde zienswijzen op wetenschapsloopbanen worden ter discussie gesteld en er wordt getoond hoe eigentijdse onderzoekspraktijken met maatschappelijke behoeften verbonden zijn. Onderzoek en innovatie zijn de sleutel tot het vinden van concrete oplossingen voor gemeenschappelijke uitdagingen zoals voedsel- en energiezekerheid, het milieu en de klimaatverandering, of betere gezondheidszorg. Gevestigde vrouwelijke wetenschappers zullen in de media en op specifieke evenementen en workshops als rolmodel optreden.

Achtergrond

De campagne loopt in 2012/2013 in alle 27 lidstaten van de Europese Unie. In 2012 worden eerst in zes landen evenementen georganiseerd - Oostenrijk, België, Duitsland, Italië, Nederland en Polen. De campagne komt er op een moment dat de Europese Commissie Horizon 2020 heeft voorgesteld, een programma waarmee de steun voor onderzoek en innovatie op EU-niveau in de periode 2014-2020 tot 80 miljard euro wordt verhoogd; het huidige zevenjarige budget bedraagt 55 miljard euro.

Nuttige links

Campagnewebsite: http://ec.europa.eu/science-girl-thing/

Facebookpagina: www.facebook.com/sciencegirlthing

MEMO/12/465

Contact:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar