Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 21. juuni 2012

ELi kampaania muudab teadustöö ja innovatsiooni tüdrukutele atraktiivsemaks?

Kuna Euroopa Liit vajab aastaks 2020 täiendavalt miljon teadlast, siis algatas Euroopa Komisjon täna kampaania, mille eesmärk on äratada tütarlaste hulgas suuremat huvi teaduse vastu ja julgustada naisi rohkem valima teadlaskarjääri. Naised moodustavad üle poole ELi üliõpilastest ning 45 % doktorikraadi omandanutest, kuid vaid üks kolmandik naisi valib teadlaskarjääri. Doktorikraadiga naisi on vähemuses inseneri ja tootmise valdkonnas. Kolmeaastase kampaania eesmärgiks on äratada kõigepealt teismeliste tütarlaste hulgas huvi õppida teadust, tehnoloogiat, inseneritööd ja matemaatikat (STEM-ainevaldkonnad). Seejärel laiendatakse sihtrühma naisüliõpilastele üldisemalt ning julgustatakse neid valima teadlaskarjääri.

Euroopa teaduse ja innovatsiooni volinik Máire Geoghegan-Quinn ütles: „Kampaania näitab tütarlastele ja naistele, et teadus ei ole vaid valgetes kitlites eakate meeste ala. Teadus pakub suurepäraseid karjäärivõimalusi ja võimalust midagi konkreetset ära teha meie ühiskonna ja tuleviku jaoks. Naiste alaesindatus majanduse nii eluliselt tähtsas sektoris ei ole otstarbekas ajal, mil Euroopa võitleb majanduskasvu ja töökohtade suurendamise nimel. Me loodame, et positiivse eeskuju ja võimaluste selgitamisega suudame me rohkem noori naisi teaduse juurde meelitada.”

Noored inimesed langetavad tavaliselt oma karjääriotsused 13. ja 17. eluaasta vahel. Sellest lähtuvalt valivad nad oma õpingute jätkamisel reaalteadused või mõne muu suuna. Seepärast on kampaania esimene osa suunatud keskkoolis õppivatele teismelistele tütarlastele loosungi all „Science:it's a girl thing” („Teadus − see on tüdrukute jaoks”). Kampaania teise etapi eesmärk on julgustada naisüliõpilasi otsustama teadlaskarjääri kasuks.

Kampaaniaga seatakse teadusalased stereotüübid kahtluse alla ning näidatakse noortele tütarlastele ja naistele, et teadus on lahe ja võib pakkuda suurepäraseid võimalusi. Lükatakse ümber iganenud nägemus teadlaskarjäärist ning näidatakse tänapäevase teadustöö seotust ühiskondlike vajadustega. Teadustöö ja innovatsioon on olulise tähtsusega konkreetsete lahenduste leidmisel ühistele probleemidele, nagu toiduga kindlustatus ja energiajulgeolek, keskkond ja kliimamuutused või parem arstiabi. Praegused naisteadlased on eeskujuks meedia ning asjakohaste ürituste ja õpitubade kaudu.

Taust

Kampaania hõlmab kõiki 27 ELi liikmesriiki aastatel 2012 ja 2013. Aastal 2012 organiseeritakse üritusi kõigepealt kuues riigis: Austrias, Belgias, Saksamaal, Itaalias, Madalmaades ja Poolas. Kampaania algatatakse ajal, mil Euroopa Komisjon tegi ettepaneku rakendada programm Horisont 2020, millega suurendatakse Euroopa tasandil teadustöö ja innovatsiooni toetust 55 miljardilt eurolt praegusest seitsmeaastasest eelarvest 80 miljardi euroni ajavahemikus 2014−2020.

Kasulikud lingid:

Kampaania veebileht: http://ec.europa.eu/science-girl-thing/

Facebooki leht: www.facebook.com/sciencegirlthing

MEMO/12/465

Kontaktisikud :

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar