Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKÁ KOMISE

Tisková zpráva

V Bruselu dne 21. června 2012

Kampaň EU chce přesvědčit, že by věda a inovace měly být „holčičí záležitost“

Evropská unie bude v roce 2020 potřebovat až milion dalších výzkumných pracovníků, a proto dnes Evropská komise zahájila kampaň, jejímž cílem je získat pro vědu více dívek a podporovat ženy v tom, aby se výzkumem profesionálně zabývaly. Ženy tvoří více než polovinu studentů v EU a podílí se na 45 % všech doktorských studijních programů (Ph.D.), mezi výzkumnými pracovníky jsou však zastoupeny pouze ze třetiny. Ve strojírenství a zpracovatelském průmyslu jsou ženy s doktorátem nadále v menšině. Tříletá kampaň EU se nejprve pokusí probudit zájem mladých dívek o studium přírodovědných, technologických, strojírenských a matematických oborů (tzv. oborů STEM). Následně se kampaň zaměří i na studentky obecně a bude je vyzývat, aby zvážily kariéru v oblasti výzkumu.

Komisařka EU pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinnová prohlásila: „Tato kampaň bude ženám a dívkám ukazovat, že vědci nejsou pouze staří muži v bílých pláštích. Věda nabízí skvělé pracovní příležitosti a možnost skutečně měnit naší společnost i naši budoucnost. Nedostatečné zastoupení žen v oblasti, jež má pro naši ekonomiku tak zásadní význam, nedává v době, kdy Evropa bojuje za růst a zaměstnanost, smysl. Doufáme, že díky pozitivním vzorům a díky vysvětlování různých možností dokážeme více mladých žen přesvědčit, aby se pro vědu rozhodly.“

Mladí lidé se obvykle rozhodují o povolání mezi třináctým a sedmnáctým rokem. V té době se ve svém vzdělávání začínají orientovat na vědecké obory, nebo se od nich naopak odklánějí. Proto se první část kampaně zaměří na dívky ze středních škol a heslem této části kampaně bude „Science: it's a girl thing“ („Věda – holčičí záležitost“). Ve druhé fázi bude kampaň studentky vyzývat, aby si vybraly vědeckou kariéru.

Kampaň bude zpochybňovat stereotypy o vědě a ukáže dívkám a ženám, že věda je zábavná a může být zdrojem velkých příležitostí. Zpochybní zastaralý pohled na profesní dráhu vědce a bude ukazovat, jak jsou moderní výzkumné metody propojeny se společenskými potřebami. Výzkum a inovace jsou klíčem k nalezení konkrétních řešení společných problémů, jako je zabezpečování potravin a dodávek energie, ochrana životního prostředí a změna klimatu nebo lepší zdravotní péče. Renomované vědecké pracovnice budou v médiích a na specializovaných seminářích a akcích prezentovány jako vzory.

Souvislosti

Kampaň bude probíhat ve všech 27 členských státech Evropské unie v letech 2012 a 2013. V roce 2012 se budou akce organizovat nejprve v šesti zemích – v Rakousku, Belgii, Německu, Itálii, Nizozemsku a v Polsku. Kampaň přichází v době, kdy Evropská komise navrhla program Horizont 2020, který má zvýšit podporu EU v oblasti výzkumu a inovací z 55 miliard EUR v současném sedmiletém rozpočtu na 80 miliard EUR v období 2014 až 2020.

Užitečné odkazy

internetové stránky kampaně: http://ec.europa.eu/science-girl-thing/

Facebook: www.facebook.com/sciencegirlthing

MEMO/12/465

Kontaktní osoby:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar