Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 20. junija 2012

Priporočilo iz poročila skupine na visoki ravni o postopnem odpiranju trga cestnega prevoza blaga v EU

Poročilo, ki bo danes posredovano podpredsedniku Evropske komisije Siimu Kallasu, navaja, da je postopno odpiranje domačih trgov cestnega prevoza treba obravnavati kot ključni korak k dokončanju enotnega evropskega prometnega prostora. Junija 2011 je bilo skupini na visoki ravni zaupano, da pripravi osnutek poročila o stanju na trgu cestnega prevoza blaga v EU. Skupina na visoki ravni meni, da bo omogočanje postopnega odpiranja trga povečalo prožnost dejavnosti in konkurenco na nacionalnih trgih, hkrati pa zagotovilo pošteno konkurenco in ohranjanje ustreznih socialnih norm. Komisija bo te ugotovitve upoštevala v svojem poročilu o stanju cestnega prevoza blaga v EU, objavljenem leta 2013.

„To poročilo je zelo koristna podlaga za razmislek in bo vključeno v tekoče delo Komisije na področju analize stanja na trgu cestnega prevoza v EU,“ je dejal podpredsednik Evropske komisije Siim Kallas. „Še posebej koristno bo ugotoviti, kako lahko našo politiko cestnega prevoza usmerimo k rasti in konkurenčnosti ter tako prispevamo k učinkovitejšemu sektorju ter pravičnejšim ter učinkovitejšim pravilom, ki ga urejajo.“

Priporočila skupine na visoki ravni

Priporočila poudarjajo gospodarske, socialne in okoljske koristi odpiranja trga cestnega prevoza, kjer so dejavnosti kabotaže še vedno omejene na približno 2 % vseh nacionalnih dejavnosti prevoza za najem in plačilo. Skupina na visoki ravni predlaga prožno in postopno odpiranje nacionalnih trgov cestnega prevoza, skupaj z ukrepi za zagotovitev, da bo na voljo zadostna delovna sila, da se pravila uporabljajo pošteno in da se lahko spodbujajo inovacije. Ta priporočila vključujejo:

 • izboljšanje privlačnosti zaposlitve voznika,

 • zagotavljanje pogojev lojalne konkurence prek jasnega in učinkovitega izvrševanja,

 • postopno odpiranje trga za kabotažo,

 • od voznikov, ki opravljajo dejavnosti kabotaže, ki niso povezane z mednarodnim prevozom, se zahteva, da uporabljajo delovno zakonodajo svojega lokalnega konkurenta v skladu z istimi načeli, kot so navedena v direktivi o napotitvi delavcev1,

 • spodbujanje inovacij na področju cestnega prevoza za lažje doseganje cilja učinkovitejšega in trajnostnega cestnega tovornega prevoza.

Skupina priporoča zlasti, da se uvedeta dve vrsti kabotaže:

 • „povezana kabotaža“, ki je omejena na krajše obdobje in je povezana z mednarodnim prevozom,

 • in „nepovezana kabotaža“, ki lahko poteka dlje časa ter neodvisno od obstoječega mednarodnega prevoza in bi bila predmet postopka registracije, da se zagotovi, da zadevni vozniki uporabljajo delovno zakonodajo svojega lokalnega konkurenta.

Ozadje

Poročilo skupine na visoki ravni o notranjem trgu je zaključilo leto posvetovanj z interesnimi stranmi in raziskav. Skupina, ki ji predseduje profesor Brian T. Bayliss, podpira pa jo Komisija, je izvedla zaslišanja in posvetovanja s 126 interesnimi organizacijami. Na podlagi teh povratnih informacij je skupina objavila priporočila glede štirih ključnih področij:

 • pomanjkanje voznikov,

 • izvrševanje,

 • kabotaža,

 • inovacije.

Naslednji ukrepi

Poročilo skupine na visoki ravni bo vključeno v poročilo, ki ga mora Komisija do leta 2013 objaviti o stanju na trgu cestnega prevoza blaga v EU. Glede na rezultate tega poročila mu Komisija lahko priloži predlog za dodatne odprtje trga cestnega prevoza blaga v EU za konkurenco.

Dodatne informacije

Povzetek priporočil

Poročilo skupine na visoki ravni o stanju na trgu cestnega prevoza blaga v EU.

Spletna stran Evropske komisije o cestnem prevozu blaga

MEMO/12/457

Kontakta:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)

1 :

Direktiva 96/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev, UL L 18, 21.1.1997, str. 1–6.


Side Bar