Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

comisia europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 20 iunie 2012

Grupul la nivel înalt recomandă în raportul său deschiderea treptată a pieței UE a transportului rutier de marfă

După cum reiese dintr-un raport transmis astăzi vicepreședintelui Kallas, deschiderea treptată a piețelor interne de transport rutier ar trebui considerată un pas important în direcția realizării spațiului european unic al transporturilor. În iunie 2011, un grup la nivel înalt alcătuit din oameni de știință a fost însărcinat să redacteze un raport cu privire la situația pieței UE a transportului rutier de marfă. Grupul la nivel înalt este de părere că printr-o deschidere treptată a pieței se va spori flexibilitatea operațiunilor și concurența pe piețele naționale, garantându-se totodată o concurență loială și menținându-se norme sociale adecvate. Comisia va lua în considerare aceste concluzii în propriul raport privind situația pieței UE a transportului rutier de marfă, raport care urmează să fie publicat în 2013.

Acest raport este foarte util ca bază de reflecție și va contribui la lucrările în curs ale Comisiei privind analiza situației pieței transportului rutier în UE”, a declarat vicepreședintele Kallas. „Va fi deosebit de util să înțelegem modul în care putem să ne direcționăm politica de transport rutier înspre creștere și competitivitate, prin creșterea eficienței acestui sector și prin sporirea corectitudinii și a eficacității normelor care îl reglementează”.

Recomandările grupului la nivel înalt

Recomandările scot în evidență avantajele economice, sociale și ecologice ale deschiderii pieței transportului rutier, în care operațiunile de cabotaj sunt încă limitate la aproximativ 2% din ansamblul operațiunilor de transport național contra cost în numele terților. Grupul la nivel înalt propune o deschidere flexibilă și treptată a piețelor naționale de transport rutier, care să fie însoțită de măsuri menite să garanteze că există mână de lucru suficientă, că normele sunt aplicate corect și că poate fi promovată inovarea. Se recomandă, printre altele,

 • să se ia măsuri pentru a face meseria de șofer mai atractivă;

 • să se asigure condiții echitabile de concurență printr-o aplicare clară și eficientă a reglementărilor;

 • să se deschidă treptat cabotajul;

 • să se prevadă obligația șoferilor care desfășoară activități de cabotaj ce nu au legătură cu transportul internațional să aplice aceeași legislație a muncii precum concurentul lor local, urmând aceleași principii ca cele enunțate în Directiva privind detașarea lucrătorilor1;

 • să se promoveze inovarea în domeniul transportului rutier pentru a contribui la atingerea obiectivului privind creșterea eficienței și a sustenabilității transportului rutier de marfă.

Grupul recomandă în mod special să se introducă două tipuri diferite de cabotaj:

 • cabotajul limitat în timp și legat de curse de transport internațional, care se poate desfășura o perioadă scurtă de timp

 • și cabotajul nelimitat în timp și independent de curse de transport internațional, care se poate desfășura o perioadă mai lungă de timp și care ar fi supus unei proceduri de înregistrare menite să garanteze că șoferii implicați aplică legislația muncii concurentului lor local.

Context

Raportul grupului la nivel înalt privind piața internă a încheiat un an de cercetare și de consultări cu părțile interesate. Grupul, condus de profesorul Brian T. Bayliss, a oferit asistență Comisiei, a organizat audieri și consultări cu 126 de organizații ale părților interesate. În urma feedbackului primit, grupul a publicat recomandări privind patru subiecte critice:

 • deficitul de șoferi;

 • aplicarea legii;

 • cabotajul;

 • inovarea.

Etapele următoare

Raportul grupului la nivel înalt va fi inclus în raportul pe care Comisia trebuie să-l publice cu privire la situația pieței UE a transportului rutier de marfă până în 2013. În funcție de rezultatele acestui raport, Comisia poate să îl însoțească de o propunere pentru a deschide și mai mult concurenței piața UE a transportului rutier de marfă.

Pentru mai multe informații:

Sinteza recomandărilor

Raportul grupului la nivel înalt privind situația pieței UE a transportului rutier de marfă

Pagina web a Comisiei Europene privind transportul rutier de marfă

MEMO/12/457

Persoane de contact:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii, JO L 18, 21.1.1997, p. 1-6.


Side Bar