Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. június 20.

Fokozatosan meg kell nyitni az EU közúti árufuvarozási piacát – javasolja egy magas szintű csoport jelentése

A belföldi közúti árufuvarozási piacok fokozatos megnyitását az egységes európai közlekedési térség felé vezető út egyik legfontosabb állomásának kell tekinteni – állapítja meg az a jelentés, amelyet ma vett kézhez Siim Kallas, a Bizottság alelnöke. Az EU közúti árufuvarozási piacának jelenlegi helyzetéről összeállított tanulmány elkészítésére 2011 júniusában kapott felkérést egy tudományos szakemberekből álló magas szintű csoport. A csoport úgy vélekedik, hogy a piac lépésről lépésre történő megnyitása fokozni fogja a fuvarozási műveletek rugalmasságát és a belföldi piacokon folyó versenyt, miközben a tisztességes versenyfeltételeket és a szociális szabályok kellő szintű érvényesülését is garantálja. Mindezeket a megállapításokat a Bizottság figyelembe fogja venni, amikor az EU közúti árufuvarozási piacáról 2013-ben közzéteendő saját jelentését összeállítja.

A jelentés rendkívül hasznos alapot ad a további gondolkodáshoz, és jól illeszkedik a Bizottságnál az EU közúti árufuvarozási piacának helyzetével kapcsolatban jelenleg is folyó elemző munkához – mondta Kallas alelnök. – A csoport megállapításai különösen fontosak annak megértése szempontjából, hogy hogyan terelhetjük a közúti szállításra vonatkozó politikánkat a gazdasági növekedés és a versenyképesség irányába azzal, hogy hatékonyabbá tesszük az ágazatot, és méltányosabbá és hathatósabbá az irányadó szabályokat.

A magas szintű csoport javaslatai

A jelentésben megfogalmazott javaslatok a közúti fuvarozási piac megnyitásának gazdasági, társadalmi és környezeti előnyeire irányítják rá a figyelmet egy olyan helyzetben, amikor a külföldiek által végzett belföldi árufuvarozási műveletek, az úgynevezett kabotázsműveletek a díjazás ellenében végzett belföldi árufuvarozási műveleteknek még mindig csupán mintegy 2%-át teszik ki. A magas szintű csoport a belföldi árufuvarozási piacok rugalmas és fokozatos megnyitása mellett érvel, és olyan kísérő intézkedések bevezetését is javasolja, amelyek a kellő mennyiségű munkaerő rendelkezésre állását, a szabályok méltányos alkalmazását és az innováció előmozdítását hivatottak biztosítani. A javaslatok között egyebek mellett a következők szerepelnek:

 • visszaállítani a járművezetői munka vonzerejét,

 • a szabályok átlátható és eredményes betartatásával garantálni a tisztességes verseny feltételeit,

 • fokozatosan megnyitni a kabotázspiacokat,

 • a nemzetközi árufuvarozáshoz nem kapcsolódó kabotázstevékenységet végző fuvarozókat – a munkavállalók kiküldetéseit szabályozó irányelv1 előírásaihoz hasonló módon – kötelezni arra, hogy ugyanazokat a foglalkoztatási feltételeket alkalmazzák, mint helyi versenytársaik,

 • a közúti árufuvarozás hatékonyabbá és fenntarthatóbbá tétele érdekében elősegíteni a közúti közlekedésben az innovációt.

A csoport azt is javasolja, hogy a szabályozás tegyen különbséget kétféle kabotázs között:

 • a „kapcsolt kabotázs” rövid időtartamú, és a nemzetközi árufuvarozáshoz kapcsolódik,

 • a „nem kapcsolt kabotázs” hosszabb idejű is lehet, és független a nemzetközi árufuvarozás meglévő rendszerétől; e tevékenység gyakorlását célszerű volna nyilvántartásba vételhez kötni, és ezáltal garantálni, hogy az érintett fuvarozók ugyanazokat a munkakörülményeket biztosítsák, mint helyi versenytársaik.

Háttér

A belső piaccal foglalkozó magas szintű csoport egy éven át végzett kutatásokat és konzultált az érdekeltekkel. A Brian T. Bayliss professzor vezetésével és a Bizottság támogatásával működő csoport által szervezett meghallgatásokon és konzultációkon 126 szakmai szervezet fejthette ki véleményét. A visszajelzések alapján a csoport négy kritikus területen fogalmazott meg javaslatokat:

 • járművezető-hiány,

 • a szabályok érvényesítése,

 • kabotázs,

 • innováció.

A következő lépések

A magas szintű csoport jelentését a Bizottság az EU közúti árufuvarozási piacának helyzetéről 2013-ban közzéteendő saját jelentésének elkészítése során fogja felhasználni. Ez utóbbi jelentés megállapításainak függvényében a Bizottság szükség esetén jogalkotási javaslatot is előterjeszthet az EU közúti árufuvarozási piacának további megnyitására.

További információk

A javaslatok összefoglalása

A magas szintű csoport jelentése az EU közúti árufuvarozási piacának helyzetéről

Az Európai Bizottság közúti árufuvarozással foglalkozó internetes oldala

MEMO/12/457

Kapcsolattartók:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Az Európai Parlament és a Tanács 96/71/EK irányelve (1996. december 16.) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről, HL L 18., 1997.1.21., 1–6. o.


Side Bar