Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 19. junija 2012

Oblikovanje usklajene kazenskopravne politike EU v skladu s temeljnimi pravicami: Komisija zbrala strokovnjake na visoki ravni

Viviane Reding, podpredsednica Komisije in komisarka za pravosodje EU, je danes začela uvodni sestanek strokovne skupine za kazenskopravno politiko EU. Dvajset pravnih strokovnjakov na visoki ravni, med katerimi so tako pravni teoretiki kot praktiki, obravnava ključna vprašanja kazenskega prava EU in v zvezi s tem svetuje Evropski komisiji. Skupino sestavljajo sodniki, tožilci in odvetniki iz trinajstih različnih držav članic EU, ki zastopajo glavne pravne tradicije EU (glej prilogo).

Strokovna skupina bo prispevala k izboljšanju kakovosti zakonodaje EU na področju kazenskega prava v luči novih pravil Lizbonske pogodbe in Listine o temeljnih pravicah. Skupina, ki se bo srečevala dvakrat letno, je bila ustanovljena v okviru politike komuniciranja, objavljene septembra 2011, v kateri je Komisija določila strategijo in načela, ki jih namerava uveljaviti pri uporabi kazenskega prava EU za izboljšanje izvrševanja evropskih politik in zaščito interesov državljanov (glej IP/11/1049).

„Zaradi uveljavitve Lizbonske pogodbe je Evropska unija danes mnogo bolje pripravljena na boj proti čezmejnemu kriminalu z uporabo kazenskega prava. Vendar pa je treba spoštovati tudi jasno začrtane pravne in demokratične omejitve. Kazensko pravo EU je treba razvijati ob doslednem spoštovanju temeljnih pravic, zlasti pravice do poštenega sojenja, v dogovoru z Evropskim parlamentom in ob upoštevanju različnih pravnih sistemov in tradicij v EU,“ je dejala podpredsednica in komisarka za pravosodje Viviane Reding. „Neprecenljivo strokovno znanje, ki ga ima strokovna skupina za kazensko pravo, bo omogočilo Evropski komisiji, da pripravi skladnejši pristop h kazenskemu pravu na ravni EU.“

Ozadje

Kazensko pravo EU lahko pomaga zagotoviti spoštovanje predpisov EU. Pravila o preprečevanju manipulacije finančnih trgov prek praks, kot je trgovanje na podlagi notranjih informacij (IP/11/1218), o zaščiti denarja davkoplačevalcev pred goljufijami (IP/11/644) in o varstvu okolja so učinkovita le, če se izvajajo.

Svet ministrov EU že več kot desetletje oblikuje kazenskopravna pravila z namenom učinkovitejšega boja zoper kazniva dejanja, ki imajo vedno pogosteje mednarodno razsežnost in so vedno bolj prefinjena, vendar ta pravila pogosto niso slonela na skladni politični podlagi.

Lizbonska pogodba omogoča EU, da kazensko pravo uporabi za okrepitev izvajanja politik in predpisov EU. Evropski parlament in Svet morata kazensko zakonodajo zdaj sprejemati pod popolnim sodnim nadzorom Sodišča Evropske unije. Poleg tega so bili nacionalni parlamenti pozvani k tesnemu sodelovanju pri oblikovanju kazenske zakonodaje EU.

Zaradi tako spremenjenega pravnega okolja je Evropska komisija septembra 2011 objavila dokument z naslovom Oblikovanje kazenskopravne politike EU: zagotavljanje učinkovitega izvajanja politik EU s pomočjo kazenskega prava, ki določa pogoje, pod katerimi bi Unija morala vzpostaviti skladno in dosledno kazenskopravno politiko EU.

Komisija z ustanovitvijo strokovne skupine danes uresničuje svojo napoved iz lanskega septembra. Dne 21. februarja 2012 je sprejela sklep o ustanovitvi skupine, ki se je danes prvič sestala v Bruslju.

Sestava skupine zagotavlja visoko raven strokovnega znanja ter kar se da uravnoteženo zastopanost glede obsega pristojnosti, geografskega izvora in spola. Mandat članov, ki ni prenosljiv, za delo pa člani ne prejemajo plačila, traja tri leta.

Na današnji uvodni seji so se razprave osredotočile na dve ponavljajoči se temi – medsebojni vpliv upravnih in kazenskih sankcij ter obveznost držav članic, da zagotovijo „učinkovite, sorazmerne in odvračilne“ kazenske sankcije.

Več informacij

SPEECH/12/461

Novinarsko središče Generalnega direktorata za pravosodje:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Kazenskopravna politika EU:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy/index_en.htm.

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding.

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

Annex: Members of the Expert Group on EU Criminal Policy

Academics

Peter Asp Professor, University of Stockholm

Luigi Foffani Professor, University of Modena

Dan Frände Professor, University of Helsinki

Estella Baker Professor, University of Sheffield

Berend Ferdinand Keulen Professor, University of Groningen

Valsamis Mitsilegas Professor, University of London, Queen Mary

Helmut Satzger Professor, University of Munich

Jocelyne Leblois-Happe Professor, University of Strasbourg

Pedro Caeiro Professor, University of Coimbra

Kristine Strada-Rozenberga Professor, University of Latvia

Practitioners

Jorge Espina Prosecutor

Joachim Ettenhofer Prosecutor; EJN Contact Point

Mike Kennedy Crown Prosecution Service

Galina Toneva Deputy Prosecutor General

Ignazio Patrone Prosecutor General's Office

Margarete von Galen Defence Lawyer

Paul Garlick Barrister, QC

Hans Sundberg Judge, Court of Appeal

Béatrice Blanc Judge, President Tribunal de Grande Instance

Igor Dzialuk Independent Expert (former Undersecretary of State,

Ministry of Justice and former Prosecutor)


Side Bar