Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 19 iunie 2012

Dezvoltarea unei politici coerente a UE în materie penală în conformitate cu drepturile fundamentale: Comisia reunește experți de nivel înalt

Astăzi, doamna Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei și comisar european pentru justiție, a deschis reuniunea inaugurală a grupului de experți privind politica în materie penală a UE. Douăzeci de experți de nivel înalt din domeniul juridic, cadre universitare și practicieni, se reunesc pentru a discuta și a oferi consultanță Comisiei Europene privind aspecte esențiale ale dreptului penal al UE. Grupul include judecători, procurori și avocați din treisprezece state membre ale UE, care reprezintă principalele tradiții juridice din UE (a se vedea anexa).

Grupul de experți va contribui la îmbunătățirea calității legislației UE în materie penală, în lumina noilor dispoziții din Tratatul de la Lisabona și din Carta drepturilor fundamentale. Acesta se va întruni de două ori pe an. Grupul a fost creat în urma unei comunicări publicate în septembrie 2011, în care Comisia a prezentat strategia și principiile pe care intenționează să le aplice atunci când recurge la dreptul penal al UE pentru a consolida asigurarea respectării politicilor europene și pentru a proteja interesele cetățenilor (a se vedea IP/11/1049).

Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Uniunea Europeană este mult mai în măsură în prezent să lupte împotriva criminalității transfrontaliere prin intermediul dreptului penal. Există, cu toate acestea, limite juridice și democratice clare ale acțiunii noastre. Dreptul penal al UE trebuie elaborat ținând cont, întotdeauna, de drepturile fundamentale, în special dreptul la un proces echitabil, în acord cu Parlamentul European și respectând diferitele sisteme de drept și tradiții juridice din UE”, a declarat vicepreședintele Viviane Reding, comisarul european pentru justiție.Expertiza inestimabilă reunită în cadrul grupului de experți în materie penală va permite Comisiei Europene să dezvolte o abordare mai coerentă a legislației penale la nivelul UE.”

Context

Dreptul penal al UE poate contribui la asigurarea faptului că legislația UE este respectată. Normele privind prevenirea manipulării piețelor financiare prin practici precum utilizarea abuzivă a informațiilor confidențiale (IP/11/1218), privind prevenirea fraudării banilor contribuabililor (IP/11/644) sau privind protecția mediului sunt eficace doar în cazul în care se asigură respectarea acestora.

Consiliul de Miniștri al UE adoptă de peste zece ani norme în materie penală pentru o mai bună combatere a criminalității, fenomen care se dezvoltă din ce în ce mai mult transfrontalier și are un caracter tot mai sofisticat. Însă acestor norme le lipsește adesea baza unei politici coerente.

În conformitate cu Tratatul de la Lisabona, UE poate recurge la dreptul penal pentru a consolida asigurarea respectării normelor și politicilor UE. Legislația penală trebuie să fie adoptată în prezent de către Parlamentul European și Consiliu, sub controlul judiciar deplin al Curții Europene de Justiție. În plus, parlamentele naționale sunt chemate să joace un rol important în dezvoltarea legislației UE în materie penală.

Având în vedere acest peisaj juridic schimbat, Comisia Europeană a publicat, în septembrie 2011, un document de politică intitulat „Către o politică a UE în materie penală: asigurarea punerii în aplicare eficace a politicilor UE prin intermediul dreptului penal”, care stabilește condițiile în care Uniunea ar trebui să instituie o politică penală coerentă și consecventă la nivelul UE.

Prin demararea, astăzi, a activității grupului de experți, Comisia își concretizează anunțul din luna septembrie a anului trecut. La 21 februarie 2012, Comisia a adoptat decizia de instituire a grupului, a cărui primă reuniune s-a desfășurat astăzi la Bruxelles.

Prin componența grupului se vizează garantarea unui nivel înalt de expertiză, precum și, în măsura posibilului, un echilibru adecvat în ceea ce privește competențele, originea geografică și sexul. Membrii au un mandat de trei ani și acționează cu titlu personal și gratuit.

Discuțiile purtate în cursul reuniunii inaugurale de astăzi s-au concentrat pe două teme recurente – interacțiunea dintre sancțiunile administrative și cele penale și obligația ca statele membre să prevadă sancțiuni penale „eficace, proporționale și disuasive”.

Pentru informații suplimentare

SPEECH/12/461

Sala de presă a Direcției Generale Justiție:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Politica UE în materie penală:

http://ec.europa.eu/justice/penale/criminal-law-policy/index_en.htm

Pagina de internet a dnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei și comisar european pentru justiție:

http://ec.europa.eu/reding

Persoane de contact :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Annex: Members of the Expert Group on EU Criminal Policy

Academics

Peter Asp Professor, University of Stockholm

Luigi Foffani Professor, University of Modena

Dan Frände Professor, University of Helsinki

Estella Baker Professor, University of Sheffield

Berend Ferdinand Keulen Professor, University of Groningen

Valsamis Mitsilegas Professor, University of London, Queen Mary

Helmut Satzger Professor, University of Munich

Jocelyne Leblois-Happe Professor, University of Strasbourg

Pedro Caeiro Professor, University of Coimbra

Kristine Strada-Rozenberga Professor, University of Latvia

Practitioners

Jorge Espina Prosecutor

Joachim Ettenhofer Prosecutor; EJN Contact Point

Mike Kennedy Crown Prosecution Service

Galina Toneva Deputy Prosecutor General

Ignazio Patrone Prosecutor General's Office

Margarete von Galen Defence Lawyer

Paul Garlick Barrister, QC

Hans Sundberg Judge, Court of Appeal

Béatrice Blanc Judge, President Tribunal de Grande Instance

Igor Dzialuk Independent Expert (former Undersecretary of State,

Ministry of Justice and former Prosecutor)


Side Bar