Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. június 19.

Az alapvető jogokkal összhangban álló, koherens uniós büntetőpolitika kialakítása: a Bizottság magas szintű szakértői csoportot alakít

Viviane Reding alelnök, az EU jogérvényesülésért felelős biztosa a mai napon megnyitotta az EU büntetőpolitikájával foglalkozó szakértői csoport alakuló ülését. Húsz magas szintű jogi szakértő, elméleti és gyakorlati szakember találkozik, hogy megvitassa az uniós büntetőjoggal kapcsolatos legfontosabb kérdéseket, valamint tanácsokat adjon ezekre vonatkozóan az Európai Bizottság számára. Az EU legfontosabb hagyományait képviselő, 13 különböző uniós tagállamból származó bírák, ügyészek és védőügyvédek tartoznak a csoport tagjai közé.

A szakértői csoport hozzájárul az uniós jogszabályok minőségének javításához a büntetőjog terén, a Lisszaboni Szerződés és az Európai Unió Alapjogi Chartájának új szabályaira tekintettel. A csoport évente kétszer ülésezik. A csoportot azt követően hozták létre, hogy a Bizottság 2011 szeptemberében közzétett egy politikai közleményt, amelyben a Bizottság meghatározta az uniós büntetőjog terén alkalmazni kívánt stratégiákat és elveket az európai szakpolitikák hatékonyabb végrehajtása és a polgárok érdekeinek védelme érdekében (lásd IP/11/1049).

„A Lisszaboni Szerződés hatályba lépésével az Európai Unió ma sokkal jobban felkészült arra, hogy büntetőjogi eszközök alkalmazásával küzdjön a határokon átnyúló bűnözés ellen. Az egyértelmű jogi és demokratikus keretek azonban kijelölik mozgásterünket. Az uniós büntetőjogot mindig az alapvető jogok, nevezetesen a tisztességes eljáráshoz való jog figyelembe vételével kell kialakítani, az Európai Parlamenttel egyetértésben és az EU különböző jogrendszereinek és hagyományainak tiszteletben tartásával” – nyilatkozta Reding alelnök, az EU jogérvényesülésért felelős biztosa. „A büntetőjoggal foglalkozó szakértői csoport által képviselt felbecsülhetetlen értékű szakértelem lehetővé teszi az Európai Bizottság számára, hogy uniós szinten a büntetőjog koherensebb megközelítését alakítsa ki.”

Előzmények

Az uniós büntetőjog hozzájárulhat ahhoz, hogy EU-szerte tiszteletben tartsák a szabályokat. A bennfentes kereskedelem általi pénzpiaci manipulációk megelőzését (IP/11/1218), az adófizetők pénzének a csalástól való védelmét célzó (IP/11/644), vagy a környezetvédelemmel kapcsolatos szabályok csak akkor hatékonyak, ha azokat végre is hajtják.

A büntetőjog területén az Európai Unió Minisztereinek Tanácsa több mint egy évtizede hoz létre szabályokat, amelyek célja, hogy hatékonyabban fel tudjuk venni a küzdelmet az egyre nemzetközibb méreteket öltő és egyre kifinomultabb eszközöket alkalmazó bűnözéssel. Ezeknek a szabályoknak azonban gyakran nincs koherens politikai alapjuk.

A Lisszaboni Szerződés lehetővé teszi az EU számára a büntetőjog igénybevételét, az uniós szakpolitikák és szabályok végrehajtásának megerősítése érdekében. A büntetőjogi jogalkotást most az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak kell elfogadnia, az Európai Unió Bíróságának teljes körű bírósági felülvizsgálata mellett. Ezenfelül a nemzeti parlamenteket felszólítják, hogy vállaljanak határozott szerepet a büntetőjoggal kapcsolatos uniós jogszabályok alakításában.

A megváltozott jogi környezetre tekintettel az Európai Bizottság 2011 szeptemberében közzétette „Az uniós büntetőpolitika létrehozása: Az uniós szakpolitikák hatékony végrehajtásának biztosítása a büntetőjog útján” című politikai dokumentumát, amely meghatározza az egységes és következetes uniós büntetőjog Unió általi létrehozásához szükséges feltételeket.

A szakértői csoport mai megalakításával a Bizottság tavaly szeptemberi bejelentésének tesz eleget. 2012. február 21-én a Bizottság elfogadott egy, a csoport létrehozásáról szóló határozatot, amely csoport ma tartotta első ülését Brüsszelben.

A csoport összetételének lehetőség szerint biztosítani kell a magas szintű szakértelmet, valamint a kompetenciák, a földrajzi hovatartozás és a nemek szerinti megfelelő egyensúlyt. A tagok megbízatása három évre szól, saját nevükben járnak el és nem részesülnek javadalmazásban.

A mai alakuló ülésen folytatott megbeszélések két visszatérő témát érintettek – a közigazgatási és büntetőjogi szankciók közötti kölcsönhatást, valamint a tagállamoknak a „hatékony, arányos és visszatartó erejű” büntetőjogi szankciók biztosítására irányuló kötelezettségét.

További információk:

SPEECH/12/461

A Jogérvényesülési Főigazgatóság híroldala:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Az Európai Unió büntetőpolitikája:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy/index_en.htm

Viviane Reding alelnök, az EU jogérvényesülési biztosának honlapja:

http://ec.europa.eu/reding

Kapcsolattartók:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Annex: Members of the Expert Group on EU Criminal Policy

Academics

Peter Asp Professor, University of Stockholm

Luigi Foffani Professor, University of Modena

Dan Frände Professor, University of Helsinki

Estella Baker Professor, University of Sheffield

Berend Ferdinand Keulen Professor, University of Groningen

Valsamis Mitsilegas Professor, University of London, Queen Mary

Helmut Satzger Professor, University of Munich

Jocelyne Leblois-Happe Professor, University of Strasbourg

Pedro Caeiro Professor, University of Coimbra

Kristine Strada-Rozenberga Professor, University of Latvia

Practitioners

Jorge Espina Prosecutor

Joachim Ettenhofer Prosecutor; EJN Contact Point

Mike Kennedy Crown Prosecution Service

Galina Toneva Deputy Prosecutor General

Ignazio Patrone Prosecutor General's Office

Margarete von Galen Defence Lawyer

Paul Garlick Barrister, QC

Hans Sundberg Judge, Court of Appeal

Béatrice Blanc Judge, President Tribunal de Grande Instance

Igor Dzialuk Independent Expert (former Undersecretary of State,

Ministry of Justice and former Prosecutor)


Side Bar