Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 19. kesäkuuta 2012

Komissio kokoaa yhteen kriminaalipolitiikan asiantuntijoita

Komission varapuheenjohtaja ja oikeusasioista vastaava komissaari Viviane Reding avasi tänään EU:n kriminaalipolitiikkaa käsittelevän asiantuntijaryhmän perustamiskokouksen. Asiantuntijaryhmään kuuluu 20 oikeusalan asiantuntijaa, oikeustieteilijää ja oikeusalan ammattien edustajaa. Sen tarkoituksena on keskustella EU:n rikosoikeuden keskeisistä kysymyksistä ja ohjata Euroopan komissiota alalla. Ryhmään kuuluu tuomareita, syyttäjiä ja puolustusasianajajia 13:sta EU:n jäsenvaltiosta, jotka edustavat EU:n keskeisimpiä oikeusperinteitä (ks. liite).

Asiantuntijaryhmän tavoitteena on parantaa EU:n lainsäädännön laatua rikosoikeuden alalla Lissabonin sopimuksen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan uusien sääntöjen mukaisesti. Se kokoontuu kahdesti vuodessa. Ryhmä perustettiin sen jälkeen, kun syyskuussa 2011 julkaistiin tiedonanto, jossa komissio vahvisti strategian ja periaatteet, joita se aikoo soveltaa, kun EU:n rikosoikeuden avulla vahvistetaan EU:n politiikan täytäntöönpanoa ja suojataan kansalaisten etuja (ks. IP/11/1049).

Varapuheenjohtaja Reding toteaa, että Lissabonin sopimuksen tultua voimaan Euroopan unionilla on huomattavasti paremmat resurssit torjua rajat ylittävää rikollisuutta rikosoikeuden kautta. ”Toimillamme on kuitenkin oltava myös selkeät lainsäädännölliset ja demokraattiset rajat. EU:n rikosoikeutta on kehitettävä siten, että perusoikeudet, erityisesti oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, ovat aina etusijalla. Toimia kehitetään yhteisymmärryksessä Euroopan parlamentin kanssa ja oikeusjärjestelmien ja ‑perinteiden eroja kunnioittaen. Kriminaalipolitiikkaa käsittelevän asiantuntijaryhmän arvokas asiantuntemus auttaa Euroopan komissiota kehittämään rikosoikeuden alalle yhtenäisempää lähestymistapaa,” hän sanoo.

Tausta

EU:n rikosoikeuden avulla voidaan varmistaa, että EU:n yhteisiä sääntöjä noudatetaan. Säännöt, jotka koskevat rahoitusmarkkinoiden manipulointia esimerkiksi sisäpiirikaupoilla (IP/11/1218), veronmaksajien rahojen suojaamista petoksilta (IP/11/644) tai ympäristönsuojelua, ovat tehokkaita vain, jos niiden noudattamista valvotaan.

EU:n neuvosto on laatinut sääntöjä rikosoikeuden alalle jo yli kymmenen vuoden ajan. Tavoitteena on torjua aiempaa tehokkaammin rikollisuutta, josta on tullut yhä kansainvälisempää ja kehittyneempää. Säännöiltä on kuitenkin usein puuttunut johdonmukainen poliittinen perusta.

Lissabonin sopimus antaa EU:lle mahdollisuuden käyttää rikosoikeutta EU:n politiikan ja sääntöjen täytäntöönpanon lujittamiseen. Euroopan parlamentin ja neuvoston on nyt hyväksyttävä rikosoikeudellinen lainsäädäntö Euroopan unionin tuomioistuimen täysimääräisessä oikeudellisessa valvonnassa. Lisäksi kansallisia parlamentteja kehotetaan toimimaan aktiivisesti kehitettäessä EU:n lainsäädäntöä rikosoikeuden alalla.

Koska oikeudellinen tilanne on näin muuttunut, Euroopan komissio julkaisi syyskuussa 2011 poliittisen asiakirjan ”Kohti EU:n kriminaalipolitiikkaa: EU:n politiikkojen tehokkaan täytäntöönpanon varmistaminen rikosoikeuden keinoin”. Siinä määritellään johdonmukaisen ja yhdenmukaisen EU:n kriminaalipolitiikan edellytykset.

Perustaessaan tänään kokoontuvan asiantuntijaryhmän komissio toimii viime syyskuussa antamansa ilmoituksen mukaisesti. Se päätti 21. helmikuuta 2012 perustaa asiantuntijaryhmän, joka piti ensimmäisen kokouksensa Brysselissä tänään.

Ryhmä on koottu siten, että asiantuntemuksen taso on mahdollisimman korkea ja erikoisalojen, maantieteellisten taustojen ja sukupuolten välinen tasapaino on riittävä. Jäsenten toimikausi on kolme vuotta, ja he toimivat yksityishenkilöinä ja korvauksetta.

Perustamiskokouksessa käydyissä keskusteluissa keskityttiin kahteen aiheeseen: hallinnollisten ja rikosoikeudellisten seuraamusten suhteeseen sekä jäsenvaltioiden velvollisuuteen säätää ”tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia” rikosoikeudellisia seuraamuksia.

Lisätietoja

SPEECH/12/461

Oikeusasioiden pääosaston uutissivut:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

EU:n kriminaalipolitiikka:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy/index_en.htm

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32-2) 299 13 82

Natasha Bertaud (+32-2) 296 74 56

Annex: Members of the Expert Group on EU Criminal Policy

Academics

Peter Asp Professor, University of Stockholm

Luigi Foffani Professor, University of Modena

Dan Frände Professor, University of Helsinki

Estella Baker Professor, University of Sheffield

Berend Ferdinand Keulen Professor, University of Groningen

Valsamis Mitsilegas Professor, University of London, Queen Mary

Helmut Satzger Professor, University of Munich

Jocelyne Leblois-Happe Professor, University of Strasbourg

Pedro Caeiro Professor, University of Coimbra

Kristine Strada-Rozenberga Professor, University of Latvia

Practitioners

Jorge Espina Prosecutor

Joachim Ettenhofer Prosecutor; EJN Contact Point

Mike Kennedy Crown Prosecution Service

Galina Toneva Deputy Prosecutor General

Ignazio Patrone Prosecutor General's Office

Margarete von Galen Defence Lawyer

Paul Garlick Barrister, QC

Hans Sundberg Judge, Court of Appeal

Béatrice Blanc Judge, President Tribunal de Grande Instance

Igor Dzialuk Independent Expert (former Undersecretary of State,

Ministry of Justice and former Prosecutor)


Side Bar