Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel dne 19. června 2012

Rozvoj soudržné politiky EU v oblasti trestního práva v souladu se základními právy: Komise vytváří odbornou skupinu na vysoké úrovni

Místopředsedkyně Viviane Redingová, komisařka pro oblast spravedlnosti, dnes otevřela zahajovací schůzi odborné skupiny pro politiku EU v oblasti trestního práva. Dvacet vysoce postavených expertů v právní oblasti, vědců a odborníků z praxe se setkává, aby diskutovali a poskytovali poradenství Evropské komisi, pokud jde o klíčové otázky trestního práva v EU. Skupina zahrnuje soudce, státní zástupce a obhájce z třinácti různých členských států EU, kteří představují hlavní právní tradice EU (viz příloha).

Tato odborná skupina přispěje ke zlepšení kvality právních předpisů EU v oblasti trestního práva s ohledem na nová pravidla Lisabonské smlouvy a Listiny základních práv. Skupina se bude scházet dvakrát ročně. Byla vytvořena v návaznosti na politické sdělení zveřejněné v září 2011, v němž Komise stanoví strategie a zásady, kterých se hodlá držet při uplatňování trestního práva EU, aby se posílilo prosazování evropské politiky a aby byly chráněny zájmy občanů (viz IP/11/1049).

„Evropská unie je nyní, po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, mnohem lépe vybavena pro boj proti přeshraniční trestné činnosti prostřednictvím trestního práva. Existují však také jasné právní a demokratické meze, jež vytyčují naše možnosti jednat. Trestní právo EU musí být vždy rozvíjeno s ohledem na základní práva – zejména na právo na spravedlivé řízení –, ve shodě s Evropským parlamentem a s respektem pro různé právní systémy a tradice v celé EU“, prohlásila místopředsedkyně Viviane Redingová, komisařka pro spravedlnost EU. „Cenné odborné znalosti odborné skupiny v oblasti trestního práva umožní Evropské komisi vyvinout soudržnější přístup k trestnímu právu na úrovni EU.

Souvislosti

Právní předpisy EU v oblasti trestního práva mohou pomoci zajistit, aby byla dodržována celoevropská pravidla. Pravidla pro předcházení manipulaci finančních trhů prostřednictvím postupů, jako jsou obchodování zasvěcených osob (IP/11/1218)), pro ochranu peněz daňových poplatníků před podvody (IP/11/644) nebo ochranu životního prostředí jsou účinné pouze tehdy, pokud jsou prosazována.

Rada ministrů EU tvoří pravidla v oblasti trestního práva po více než desetiletí s cílem dosáhnout lepšího boje proti trestné činnosti, která je stále více mezinárodní a sofistikovanější. Těmto pravidlům však často chyběl soudržný politický základ.

Lisabonská smlouva Evropské unii umožňuje použít trestní právo k posílení prosazování politik a předpisů EU. Právní předpisy v trestní oblasti musí být nyní přijímány Evropským parlamentem a Radou pod plnou soudní kontrolou Evropského soudního dvora. V rozvoji právních předpisů EU v oblasti trestního práva mají nyní hrát důležitou roli vnitrostátní parlamenty.

Vzhledem k této změně právního prostředí zveřejnila Evropská komise v září 2011 politický dokument EU s názvem „Na cestě k politice EU v oblasti trestního práva: zajištění účinného provádění politik EU prostřednictvím trestního práva“, který stanoví podmínky, za nichž by měla v Unii zavést jednotná a konzistentní politika EU v oblasti trestního práva.

Zřízením odborné skupiny Komise plní to, co oznámila v září loňského roku. Dne 21. února 2012 přijala Komise rozhodnutí, jímž se zřizuje skupina, která se dnes poprvé sešla v Bruselu.

Složení skupiny má zajistit vysokou úroveň odborných znalostí a v co největší možné míře zajišťovat rovnováhu, pokud jde o rozsah kompetencí, zeměpisný původ a pohlaví. Členové skupiny mají mandát tři roky, jednají za svou osobu a za poskytované služby jim nepřísluší odměna.

Diskuse během dnešní zahajující schůze se soustředila na dvě opakující se témata – na vzájemné působení správních a trestních sankcí a na povinnost členských států stanovit „účinné, přiměřené a odrazující“ trestní sankce.

Více informací

SPEECH/12/461

Rubrika aktualit na stránkách Generálního ředitelství pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Politika EU v oblasti trestního práva:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy/index_en.htm

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

Kontakt :

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+3222967456)

Annex: Members of the Expert Group on EU Criminal Policy

Academics

Peter Asp Professor, University of Stockholm

Luigi Foffani Professor, University of Modena

Dan Frände Professor, University of Helsinki

Estella Baker Professor, University of Sheffield

Berend Ferdinand Keulen Professor, University of Groningen

Valsamis Mitsilegas Professor, University of London, Queen Mary

Helmut Satzger Professor, University of Munich

Jocelyne Leblois-Happe Professor, University of Strasbourg

Pedro Caeiro Professor, University of Coimbra

Kristine Strada-Rozenberga Professor, University of Latvia

Practitioners

Jorge Espina Prosecutor

Joachim Ettenhofer Prosecutor; EJN Contact Point

Mike Kennedy Crown Prosecution Service

Galina Toneva Deputy Prosecutor General

Ignazio Patrone Prosecutor General's Office

Margarete von Galen Defence Lawyer

Paul Garlick Barrister, QC

Hans Sundberg Judge, Court of Appeal

Béatrice Blanc Judge, President Tribunal de Grande Instance

Igor Dzialuk Independent Expert (former Undersecretary of State,

Ministry of Justice and former Prosecutor)


Side Bar