Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 18. juni 2012

Den digitale dagsorden: Resultattavlen for 2012 bekræfter, at der er behov for strukturelle økonomiske reformer i Europa og for mere arbejdskraft på ikt-området. Tendensen går mod mobiltjenester og -teknologi

Den digitale efterspørgsel hos borgere, virksomheder og innovatorer skaber basis for bæredygtig økonomisk vækst i Europa, men mangel på højhastighedsinternet, onlineindhold, forskning og relevante kvalifikationer ødelægger den positive udvikling. Større dataforbrug og overgangen til mobilteknologier (som eksempelvis smartphones) og mobiltjenester (såsom 3G-internet, streaming af musik og webmail) er de vigtigste tendenser inden for informations- og kommunikationsteknologisektoren (ikt), som nu beskæftiger 8 millioner mennesker og står for 6 % af EU's BNP.

Næstformand for Kommissionen Neelie Kroes udtaler: “Europæerne er vilde med digital teknologi og digitale løsninger, men regeringerne og erhvervslivet kan ikke holde trit. Det skader Europas økonomi, at vi stadig hænger fast i det 20. århundredes måde at tænke politik og forretning på. Det er virkelig en skam. Vi skyder os selv i foden ved ikke at investere nok. Vi bliver overhalet inden om af vores konkurrenter på verdensplan, hvis vi bliver ved med at lade stå til".

Kommissionens resultattavle for den digitale dagsorden viser følgende:

En positiv udvikling

  • Europa har næsten fuld bredbåndsdækning. 95 % af alle europæere har adgang til en fast bredbåndsforbindelse.

  • Forbrugerne og virksomhederne går hurtigt over til mobile løsninger. Antallet af mobilbredbåndsabonnementer er vokset med 62 % til 217 millioner.

  • 15 millioner europæere kom i 2011 online for første gang. Nu er 68 % af Europas befolkning på nettet dagligt, og 170 millioner bruger sociale netværk. Størstedelen af Europas økonomisk dårligst stillede borgere har nu prøvet at benytte internettet, men hver fjerde europæer har stadig ingen interneterfaring.

  • Grækenland, Portugal og Irland er gået over til digital forvaltning for at sikre kvalitet i de offentlige ydelser. Sammen med Tjekkiet er det de økonomisk trængte økonomier, som har taget den digitale forvaltning mest til sig, hvilket er bevis på, at digital forvaltning spiller en vigtig rolle for, at strukturelle reformer lykkes.

Problemområder

Halvdelen af den europæiske arbejdsstyrke har ikke de ikt-færdigheder, der kræves for at få arbejde eller skifte job. Hvor 43 % af EU's befolkning har middel eller gode internetfærdigheder og kan bruge nettet til eksempelvis at foretage et telefonopkald eller lave en hjemmeside, mener næsten halvdelen af arbejdsstyrken, at deres computer- og internetevner ikke lever op til arbejdsmarkedets krav. Næsten 25 % har ingen ikt-færdigheder. Dette gør det svært at besætte ledige ikt-stillinger, som inden 2015 vil tælle 700 000.

E-handel foregår stadig på nationalt niveau. 58 % af europæiske internetbrugerne handler online, men kun én ud af ti har handlet på hjemmesider i andre EU-lande. Sprogbarrierer og bureaukrati (at man ikke kan få varen leveret, eller at der er problemer med copyright) er de største hindringer.

Små og mellemstore virksomheders e-handel er stagneret. De fleste SMV’er hverken køber eller sælger online, hvorved de begrænser deres eksport og mulige indkomst.

Vi investerer ikke så meget i forskning som vores konkurrenter. Selvom den offentlige forskning er blevet skånet for besparelser, er vi stadig ikke oppe på de 6 % årlig vækst, som er nødvendig for at kunne fordoble de offentlige investeringer inden 2020. Derudover er der sket et fald i investeringerne inden for den private forskning. F&U-intensiteten i EU’s ikt-sektor er nu kun halvdelen af USA's.

Teleselskaberne fortsætter med at tage overpris for roaming. I 2011-2012 var der flere selskaber, som satte en stopper for de urimeligt høje priser ved at tilbyde pakkeløsninger eller roamingpriser, som matcher de nationale priser. Forbrugerne betaler dog stadig gennemsnitligt tre og en halv gange mere for roaming end for almindelige opkald.

Ud af den digitale dagsordens 101 foranstaltninger (IP/10/581, MEMO/10/199 og MEMO/10/200) er 34 blevet gennemført, 52 er undervejs, mens 15 er forsinket eller risikerer at blive det. Den digitale resultattavle analyserer også situationen for EU’s telemarked og Europas digitale konkurrenceevne (se MEMO/12/446).

Baggrund

Europa-Kommissionen er ansvarlig for at skabe lovgivnings- og forretningsmæssige rammer, som fremmer konkurrencen på og investeringerne i Europas teknologimarkeder.

Den digitale dagsordens resultattavle for 2012 vurderer, hvilke fremskridt der er gjort på henholdsvis EU-niveau og nationalt niveau. Resultaterne måles i forhold til den digitale dagsordens planlagte foranstaltninger, hvoraf de 78 er Kommissionens og de 23 medlemsstaternes ansvar.

I 2011-12 er der blevet fremsat følgende vigtige lovgivningsforslag:

  • En ny roamingforordning, hvor prislofterne også kommer til at omfatte datatransmission, og som skaber ny konkurrence.

  • Medlemsstaterne har indgået en foreløbig aftale (se IP/12/583) om Connecting Europe-faciliteten, hvor 7 mia. EUR afsættes til at øge private investeringer i den næste generation af bredbåndsforbindelser og til at udvikle nye vigtige online-tjenester inden for offentlige indkøb, sundhed og retspleje samt kulturportalen Europeana.

  • Med Horisont 2020, som er EU’s næste støtteprogram for forskning og innovation, foreslår Kommissionen, at man investerer 80 mia. EUR, specielt i ikt-sektoren.

  • En forordning, der skal sikre harmonisering af elektroniske signaturer og andre tillidstjenester, som er afgørende for besparelser i offentlige e-indkøb, og gensidig anerkendelse af e-signaturer i EU’s medlemsstater.

  • En handlingsplan for e-handel, som skal gøre det nemmere at handle online på tværs af grænserne, og som på sigt skal løse de problemer, der er knyttet til betaling, levering, forbrugerbeskyttelse og –oplysning (se IP/12/10).

Kommissionens formand, José Manuel Barroso, har endvidere anmodet medlemsstaterne om at udnævne en ikt-frontløber, som skal bygge bro og promovere brugen af internettet, mens Neelie Kroes har bedt erhvervslivet, undervisningssektoren og andre grupper om at samarbejde for at skabe flere ikt-jobs, bl.a. gennem bedre it-undervisning (se SPEECH/12/282).

Endelig vil der i 2012 blive fremlagt EU-strategier for cloud computing og internetsikkerhed.

Yderligere oplysninger

Digital Agenda Scoreboard (den digitale dagsordens resultattavle)

Scoreboard country profiles (resultattavle per land) - se på brugen af bredbånd, internet og digital forvaltning samt på telelovgivning og forskningstendenser for hvert land.

Den digitale dagsordens websted

Neelie Kroes' websted

Følg Neelie Kroes på Twitter

Kontaktpersoner:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

BILAG


Side Bar