Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE BG

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 18. jūnijā

Sāhelas pārtikas krīze – Komisija palielina palīdzību un uzsāk partnerību noturības veicināšanai Sāhelā

Eiropas Komisija palielina savu humanitārās palīdzības finansējumu Sāhelas reģionam par 40 miljoniem eiro, pasākumu saistībā ar pārtikas krīzi kopsummai sasniedzot 337 miljonus eiro. Šis papildu finansējums ir piešķirts tikai pāris nedēļas pirms pārtikas krīzes prognozētā saasinājuma reģionā, kur 18 miljonus iedzīvotāju apdraud bads.

Finansējums palielināts laikā, kad Eiropas Komisija rīko augsta līmeņa sanāksmi par bada krīzi Sāhelā. Sanāksmē piedalās starptautiskie līdzekļu devēji, pārstāvji no Senegālas, Gambijas, Mauritānijas, Mali, Burkinafaso, Nigēras, Čadas un Nigērijas, kā arī starptautiskās un vietējās organizācijas. Delegātu vidū ir ANO ģenerālsekretāra vietniece humānās palīdzības jautājumos Valērija Eimosa (Valerie Amos) un USAID administratora asistente demokrātijas jautājumos Nensija Lindborga (Nancy Lindborg).

Sanāksmes mērķis ir izveidot jaunu partnerību, lai stiprinātu Sāhelas noturību pret krīzēm nākotnē. Iniciatīvai AGIR Sahel (Alliance Globale pour l'Initiative Resilience) ir viens pamatmērķis – nodrošināt, ka Sāhelas iedzīvotāji turpmāk spēj labāk pārciest sausuma periodus.

Par starptautisko sadarbību, humāno palīdzību un reaģēšanu krīzes situācijās atbildīgā Eiropas komisāre Kristalīna Georgijeva sacīja: "Šis finansējums ir paredzēts, lai ārkārtas situācijā glābtu dzīvības. Tā ir mūsu pēdējā iespēja nonākt pie iedzīvotājiem krīzes saasināšanās brīdī. Pašreiz iedzīvotāji visā Sāhelā sāk izjust graudu trūkumu. Vienīgais risinājums, kas viņiem atlicis, ir pārdot savus dzīvniekus, lauksaimniecības darbarīkus un ēst graudus, kuri tagad būtu jāsēj, lai iegūtu nākamo ražu. Šā finansējuma mērķis ir novērst to, ka cilvēkiem ir jāpieņem šie izmisuma lēmumi. Rezultātā viņi spēs vairāk pretoties iespējamiem satricinājumiem nākotnē."

Attīstības komisārs Andris Piebalgs papildināja: "Mūsdienu pasaulē ir grūti pieņemt to, ka dažiem cilvēkiem nepietiek pārtikas. To var novērst, sadarbojoties ar Sāhelas reģiona valstīm un starptautiskajiem partneriem, lai ieviestu stabilas lauksaimniecības sistēmas un tādējādi novērstu turpmākas krīzes. Tomēr šādu noturību nav iespējams izveidot vienā dienā. AGIR Sahel iniciatīva apvienos visus galvenos dalībniekus šīs problēmas risināšanā un reģiona iedzīvotājiem dos cerību uz stabilāku nākotni ilgtermiņā. ES dos savu ieguldījumu, turpmāko gadu laikā novirzot savu atbalstu lauksaimniecībai un nodrošinātībai ar pārtiku. Tas ir viens no galvenajiem principiem ilgtspējīgas un integrējošas izaugsmes pamatā."

Eiropas Komisija ir vadošā humānās palīdzības līdzekļu devēja šā gada Sāhelas reģiona pārtikas krīzē. Komisija ar savu finansējumu ir sasniegusi gandrīz 7 miljonus iedzīvotāju. Komisija sniedza atbalstu, kolīdz 2011. gadā parādījās pirmie brīdinājuma signāli par badu, un ir saglabājusi savu vadošo lomu starptautiskajos centienos samazināt ārkārtas vajadzības līdz krīzes saasinājumam turpmāko nedēļu laikā.

Šodien ierosinātais finansējums 40 miljonu eiro apmērā tiktu novirzīts vispārējām pārtikas programmām bērniem un pārtikas sadalei visnabadzīgākajām mājsaimniecībām. Vietās, kur vietējos tirgos pārtika vēl ir pieejama, finansējums tiks izmantots naudas sadalei iedzīvotājiem, lai viņi sev varētu iegādāties pārtiku. Daļa no šā finansējuma arī palīdzēs nodrošināt pārtiku, ūdeni, veselības aprūpi un patvērumu aptuveni 400 000 Mali iedzīvotāju, kuri ir pārvietoti konfliktu dēļ.

Pamatinformācija

Notikums

Eiropas Komisija ir uzaicinājusi uz sanāksmi augsta līmeņa pārstāvjus no ES dalībvalstīm, Amerikas Savienotajām Valstīm, Norvēģijas, Brazīlijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Pasaules Bankas, Āfrikas Attīstības bankas, Islāma sadarbības organizācijas, kā arī Sāhelas reģiona valstu vēstniekus, pārstāvjus no divām reģionālām organizācijām (ECOWAS un UEMOA) un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus. Sanāksme ir veltīta, lai rastu pastāvīgus risinājumus pārtikas un uztura krīzēm, kas ir vajājušas Rietumāfrikas Sāhelas reģionu.

ES Sāhelas reģionā

Eiropas Komisija – vadošā finanšu līdzekļu devēja šajā krīzē – bija arī pirmā, kas deva līdzekļus krīzes agrīnajā posmā 2011. gada beigās (finansējums 10 miljonu eiro apmērā 2011. gada novembrī). Pirmo brīdinājuma signālu veiksmīga pārvēršana savlaicīgā rīcībā jau ir izglābusi tūkstošiem dzīvību to 18 miljonu iedzīvotāju vidū 8 valstīs Sāhelas reģionā, kurus skārusi šī pārtikas krīze. Komisijas atbalsts aktīvi palīdz visneaizsargātākajiem iedzīvotājiem: vienam miljonam bērnu, kas jaunāki par diviem gadiem, un 500 000 grūtnieču un māšu, kuras bērnu baro ar krūti.

Lai risinātu hronisko pārtikas nepietiekamības problēmu Sāhelas reģionā, papildus 337 miljoniem eiro, kas piešķirti pašreizējās pārtikas krīzes un konflikta Mali risināšanai, jau ir paredzēti vēl 208 miljoni eiro, lai finansētu pašreiz īstenotos projektus pārtikas nodrošinātības jomā. Rezultātā Komisijas kopējās saistības, lai uzlabotu pārtikas nodrošinātību Sāhelas reģionā, pārsniedz 500 miljonus eiro.

Kontaktpersonas :

David Sharrock (+32 2 296 89 09)

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Irina Novakova (+32 2 295 75 17)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar