Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 15 iunie 2012

Comisia clarifică normele actuale de utilizare transfrontalieră a camioanelor lungi

Vicepreședintele Kallas, Comisarul UE responsabil de sectorul transporturilor, a prezentat astăzi Parlamentului European și Consiliului o interpretare a directivei privind dimensiunile și greutatea vehiculelor rutiere1, precum și condițiile ce trebuie îndeplinite atunci când statele membre din vecinătate doresc să autorizeze trecerea frontierei de către camioane lungi.

Această interpretare a fost transmisă printr-o scrisoare dlui Simpson, președintele Comisiei pentru transport și turism a Parlamentului European, ca urmare a întrebărilor formulate inițial de Uniunea Internațională a Transporturilor Rutiere.

Directiva 96/53 privind dimensiunile și greutatea vehiculelor rutiere prevede trei situații în care se pot acorda derogări de la dimensiunile maxime ale camioanelor. Statele membre din vecinătate care doresc să facă uz de aceste derogări pentru a autoriza trecerea frontierei de către camioane lungi pot să facă acest lucru numai dacă se îndeplinesc condiții specifice:

  • Prima derogare vizează o operațiune de transport a unei sarcini indivizibile. Într-un atare caz, statele membre pot să autorizeze transportul pe baza unor aprobări speciale;

  • A doua derogare privește vehiculele care utilizează conceptul modular la trecerea frontierei, dacă cerințele existente aplicabile infrastructurii permit acest lucru. Directiva nu se opune acestor operațiuni de transport, cu condiția ca să nu fie afectată concurența la nivel internațional și ca transportul să se desfășoare între două state membre.

  • Ultima și a treia derogare privește o deplasare care face parte dintr-un proces de testare. Procesul de testare trebuie să se desfășoare exclusiv la nivel local și să fie limitat în timp.

În plus, nu trebuie să existe nicio discriminare între transportatorii din statul membru în cauză și cei din alte state membre, iar aceste derogări nu trebuie să transforme practicile excepționale în normă.

Aspectele menționate anterior nu produc efecte în statele membre care nu utilizează aceste derogări, nepermițând intrarea vehiculelor lungi pe teritoriul lor. Fiecare stat membru trebuie deci să decidă dacă permite sau nu utilizarea vehiculelor lungi pe teritoriul său, în funcție de circumstanțele și de preocupările la nivel local. Acest lucru respectă principiul subsidiarității.

Comisia are în vedere să propună, la sfârșitul lui 2012, modificări limitate ale altor aspecte ale directivei (precum cerințele de proiectare a cabinelor și aerodinamica vehiculelor). Astfel, colegiuitorii ar avea ocazia să revizuiască, dacă doresc, normele privind utilizarea transfrontalieră.

Context – În prezent, utilizarea camioanelor modulare este permisă în Finlanda și în Suedia și se află în fază de testare în Danemarca, Țările de Jos și unele landuri germane.

Directiva 96/53/CE

Scrisoarea vicepreședintelui Kallas

Contact:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Directiva 96/53/CE a Consiliului din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunității, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul național și internațional și a greutății maxime autorizate în traficul internațional


Side Bar