Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 15 juni 2012

Commissie verduidelijkt regels over grensoverschrijdend gebruik van langere vrachtwagens

Vicevoorzitter Kallas, EU-commissaris bevoegd voor Vervoer, heeft vandaag aan het Europees Parlement en de Raad een interpretatie verstrekt van de richtlijn inzake gewichten en afmetingen van wegvoertuigen1 en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan als aan elkaar grenzende lidstaten aan langere vrachtwagens toestemming willen verlenen om de grens over te steken.

Een brief met deze interpretatie is gestuurd aan de heer Simpson, voorzitter van de Commissie vervoer en toerisme van het Europees Parlement, naar aanleiding van vragen van de Internationale Wegvervoerorganisatie.

In Richtlijn 96/53 over de maximale gewichten en afmetingen van wegvoertuigen zijn drie voorwaarden vastgelegd waaronder vrachtwagens mogen afwijken van de maximale afmetingen. Lidstaten die aan elkaar grenzen en die deze uitzonderingen willen toepassen om vrachtwagens de grens over te laten steken, moeten ervoor zorgen dat er aan deze specifieke voorwaarden wordt voldaan:

  • De eerste uitzondering heeft betrekking op het vervoer van een ondeelbare lading. In dergelijke gevallen kunnen de betrokken lidstaten speciale vergunningen verlenen;

  • De tweede uitzondering heeft betrekking op voertuigen met een moduleconcept die een grens overgaan indien dit volgens de bestaande infrastructuureisen is toegestaan. Dergelijk vervoer gaat niet tegen de richtlijn in, aangezien de internationale concurrentie hierdoor niet noemenswaardig wordt beïnvloed en het vervoer binnen de twee lidstaten blijft.

  • De derde en laatste uitzondering heeft betrekking op ritten die deel uitmaken van een proef. Die proef moet in plaats en tijd beperkt blijven.

Bovendien mogen wegvervoerders uit de betrokken lidstaten niet worden bevoordeeld ten opzichte van wegvervoerders uit andere lidstaten. Daarnaast mogen deze uitzonderingen er niet toe leiden dat bijzondere praktijken stelselmatig worden toegepast.

Deze regelingen hebben geen effect op lidstaten die geen gebruik maken van de uitzonderingen en die geen langere voertuigen toestaan op hun grondgebied. Elke lidstaat kan overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel op basis van de eigen omstandigheden en belangen beslissen of langere voertuigen op zijn grondgebied zijn toegestaan.

De Commissie is van plan om eind 2012 een aantal wijzigingen aan de richtlijn inzake gewichten en afmetingen voor te stellen (bijvoorbeeld wat betreft het ontwerp van cabines en de aerodynamica van vrachtwagens). Dat zou de medewetgevers de gelegenheid geven om de regels voor grensoverschrijdend vervoer indien gewenst te herzien.

Achtergrond: Momenteel is het gebruik van langere en zwaardere vrachtwagens toegestaan in Finland en Zweden en worden er proeven uitgevoerd in Denemarken, Nederland en een aantal Duitse deelstaten.

Richtlijn 96/53/EC

Brief van vicevoorzitter Kallas

Contact:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Richtlijn 96/53/EG van de Raad van 25 juli 1996 houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale verkeer maximaal toegestane gewichten.


Side Bar