Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 15. jūnijā

Komisija skaidro pašreizējos noteikumus par garāku kravas automobiļu izmantošanu pārrobežu pārvadājumos

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un par transporta politikas jautājumiem atbildīgais ES komisārs Sīms Kallass šodien Eiropas Parlamentam un Padomei sniedza skaidrojumu par Direktīvu par autotransporta līdzekļu masu un gabarītiem1 un par nosacījumiem, kas jāievēro, ja blakusesošas dalībvalstis vēlas atļaut garākiem kravas automobiļiem šķērsot robežu starp tām.

Vēstule, kurā izklāstīts šis skaidrojums, tika nosūtīta Eiropas Parlamenta Transporta un tūrisma komitejas priekšsēdētājam Braienam Simpsonam, atbildot uz jautājumiem, kurus sākotnēji uzdeva Starptautiskā Autotransporta savienība.

Direktīvā 96/53 par autotransporta līdzekļu maksimālo masu un gabarītiem paredzētas trīs situācijas, kad var pieļaut atkāpes no prasībām par kravas automobiļu maksimālajiem gabarītiem. Blakusesošas dalībvalstis, kuras šīs atkāpes vēlas izmantot, lai atļautu garākiem kravas automobiļiem šķērsot robežu starp tām, var tā rīkoties tikai tad, ja ir izpildīti īpaši nosacījumi.

  • Pirmā atkāpe attiecas uz nedalāmas kravas pārvadājumu. Šādā gadījumā attiecīgā dalībvalsts to var atļaut, izsniedzot īpašu atļauju.

  • Otrā atkāpe attiecas uz transportlīdzekļiem, kuros izmantota modulārā koncepcija, kad tie šķērso robežu, ja to pieļauj esošās infrastruktūras prasības. Direktīvā netiek pausti iebildumi pret šādiem pārvadājumiem, ja tie būtiski neietekmē starptautisko konkurenci un ja transportlīdzekļi neizbrauc no šīm divām dalībvalstīm.

  • Visbeidzot, trešā atkāpe attiecas uz braucienu, kas ir daļa no izmēģinājuma. Šādam izmēģinājumam jābūt vietējam un laikā ierobežotam.

Pie tam nedrīkst pieļaut diskrimināciju starp attiecīgās dalībvalsts un citu dalībvalstu pārvadātājiem. Turklāt šīs atkāpes nedrīkstētu novest pie tā, ka izņēmuma gadījumi kļūst par normu.

Iepriekš izklāstītais neattiecas uz dalībvalstīm, kuras neizmanto minētās atkāpes un neatļauj garākiem transportlīdzekļiem iebraukt to teritorijā. Tādējādi katra dalībvalsts, pamatojoties uz vietējiem apstākļiem un apsvērumiem, var izlemt, vai atļaut vai neatļaut garāku transportlīdzekļu izmantošanu to teritorijā. Tas atbilst subsidiaritātes principam.

Komisija plāno 2012. gada beigās ierosināt nedaudzus grozījumus saistībā ar citiem aspektiem Direktīvā par masu un gabarītiem (piemēram, nolūkā uzlabot kabīnes konstrukciju un kravas automobiļa aerodinamiskās īpašības). Tas dotu iespēju likumdevējiem pārskatīt noteikumus par izmantošanu pārrobežu pārvadājumos, ja tie to vēlētos darīt.

Pašreizējā situācija: pašlaik modulārus kravas automobiļus atļauts izmantot Somijā un Zviedrijā, un tie tiek izmēģināti Dānija, Nīderlandē un dažās Vācijas zemēs.

Direktīva 96/53/EK

Komisijas priekšsēdētāja vietnieka Kallasa vēstule

Kontaktpersonas :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Padomes 1996. gada 25. jūlija Direktīva Nr. 96/53/EK, ar kuru paredz noteiktu Kopienā izmantotu transportlīdzekļu maksimālos pieļaujamos gabarītus iekšzemes un starptautiskajos autopārvadājumos, kā arī šo transportlīdzekļu maksimālo pieļaujamo masu starptautiskajos autopārvadājumos


Side Bar