Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. birželio 15 d., Briuselis

Komisija aiškina galiojančias tarpvalstybinio ilgesnių sunkvežimių naudojimo taisykles

Už transportą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas S. Kallasas šiandien Europos Parlamentui ir Tarybai pateikė Direktyvos dėl kelių transporto priemonių masės ir matmenų1 išaiškinimą ir nurodė, kokių sąlygų reikia laikytis, kai bendrą sieną turinčios valstybės narės nori leisti ilgesniems sunkvežimiams kirsti jų bendrą sieną.

Toks išaiškinimas pateiktas rašte Europos Parlamento Transporto ir turizmo komiteto pirmininkui B. Simpsonui, atsakant į klausimus, kuriuos prieš tai pateikė Tarptautinė kelių transporto sąjunga.

Direktyva 96/53, kuria nustatyti kelių transporto priemonių didžiausi leistini matmenys ir didžiausia leistina masė, numatyti trys atvejai, kai didžiausių leistinų sunkvežimių matmenų atžvilgiu gali būti taikoma išimtis. Bendrą sieną turinčios valstybės narės, kurios nori pasinaudoti tomis išimtimis, kad galėtų leisti ilgesniems sunkvežimiams kirsti jų bendrą sieną, gali tai daryti tik jei patenkinamos konkrečios sąlygos:

  • Pirmoji išimtis susijusi su nedalomo krovinio vežimu. Tokiu atveju atitinkamos valstybės narės gali suteikti specialų leidimą.

  • Antroji išimtis susijusi su sieną kertančiomis transporto priemonėmis, kurioms taikoma modulinė koncepcija (kai tai įmanoma atsižvelgiant į esamus infrastruktūros reikalavimus). Direktyvoje tokioms transporto operacijoms neprieštaraujama, jei taip nedaromas didelis poveikis tarptautinei konkurencijai ir kroviniai vežami tarp dviejų valstybių narių.

  • Trečioji išimtis susijusi su kelione, vykdoma bandomaisiais tikslais. Toks bandymas turi būti vykdomas tik vietos mastu ir ribotą laiką.

Be to, susijusių valstybių narių vežėjams neturėtų būti teikiama pirmenybė prieš vežėjus iš kitų valstybių narių. Išimčių taikymas nereiškia, kad išimtiniai veiksmai gali tapti norma.

Pirmiau pateiktos nuostatos netaikomos valstybėms narėms, kurios nesinaudoja tomis išimtimis ir kurios ilgesnių transporto priemonių į savo teritoriją neįsileidžia. Todėl kiekviena valstybė narė, atsižvelgdama į savo aplinkybes ir susirūpinimą keliančius klausimus, gali nuspręsti, ar leisti savo teritorijoje naudoti ilgesnes transporto priemones. Tai atitinka subsidiarumo principą.

2012 m. pabaigoje Komisija ketina pasiūlyti ribotus kitų Direktyvos dėl masės ir matmenų aspektų pakeitimus (pvz., pagerinti sunkvežimio kabinos dizainą ir jo aerodinamines savybes). Tai teisės aktų leidėjams suteiktų galimybę panorėjus peržiūrėti tarpvalstybinio sunkvežimių naudojimo taisykles.

Informacijai – šiuo metu naudoti modulinius sunkvežimius leidžiama Suomijoje ir Švedijoje, be to, bandymai vyksta Danijoje, Nyderlanduose ir kai kuriose Vokietijos žemėse.

Direktyva 96/53/EB

Komisijos pirmininko pavaduotojo S. Kallaso raštas

Asmenys ryšiams:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

1996 m. liepos 25 d. Tarybos direktyva 96/53/EB, nustatanti tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausią leistiną masę.


Side Bar