Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. június 15.

Bizottsági értelmezés a hosszabb tehergépjárművek tagállamközi használatára vonatkozó meglévő szabályozáshoz

Az Európai Bizottság közlekedésért felelős alelnöke, Siim Kallas a mai napon az Európai Parlament és a Tanács elé terjesztette az egyes közúti járművek méreteinek és össztömegének megállapítására vonatkozó irányelv1 értelmezését, valamint azokat a feltételeket, amelyek teljesülése esetén a szomszédos tagállamok engedélyezhetik a hosszabb tehergépjárművek tagállamközi közlekedését. Az értelmezést levélben juttatták el Brian Simpsonnak, az Európai Parlament Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottsága elnökének, miután a Közúti Fuvarozók Nemzetközi Egyesülete eredetileg feltett kérdései a fenti bizottság tevékenységét érintik.

A közúti járművek megengedett legnagyobb össztömegére és méreteire vonatkozó 96/53/EK irányelv három esetben teszi lehetővé az előírtaktól eltérő méretű tehergépjárművek közlekedésének engedélyezését. Azok a szomszédos tagállamok, amelyek az említett eltérések engedélyezése révén lehetővé kívánják tenni az ilyen járművek áthaladását a köztük húzódó határon, kötelesek megfelelni bizonyos feltételeknek:

  • Engedélyezhető az eltérés, ha a tehergépjármű oszthatatlan rakomány szállítását végzi. Ebben az esetben az érintett tagállamok különleges engedélyt adhatnak ki.

  • Eltérés engedélyezhető továbbá a tagállamközi közlekedésben részt vevő, moduláris koncepció alkalmazásával szállító járművek esetében is, amennyiben az érintett tagállamok infrastruktúrája ezt lehetővé teszi. Az irányelv nem ellenzi az ilyen szállítási tevékenységet, ha az nem érinti jelentős mértékben a nemzetközi versenyt, és a szállítás csupán két tagállamot érint.

  • Végezetül megengedhető az eltérés abban az esetben is, ha a szállítási tevékenységre egy területileg meghatározott, korlátozott időtartamú kísérleti projekt keretében kerül sor.

Az említett feltételeken túl biztosítani kell az érintett tagállam és a más tagállamok fuvarozói közötti egyenlő bánásmódot. A felsorolt eltérések engedélyezése továbbá nem eredményezheti azt, hogy a kivételes esetek általános gyakorlattá váljanak.

A fentiek nem érintik azokat a tagállamokat, amelyek nem kívánják igénybe venni az említett eltéréseket, és a hosszabb tehergépjárművek számára nem engedélyezik a területükre való belépést. A tagállamok ennél fogva – összhangban a szubszidiaritás elvével – körülményeiktől és érdekeiktől függően eldönthetik, hogy engedélyezik-e területükön a hosszabb járművek áthaladását.

A Bizottság a tervek szerint 2012 végéig további kisebb módosítási javaslatokat fog előterjeszteni az egyes közúti járművek legnagyobb megengedett méreteire és össztömegére vonatkozó irányelvhez (pl. a vezetőfülke kialakításának javítása és a tehergépkocsi aerodinamikus tulajdonságainak fejlesztése terén). Ezáltal a társjogalkotóknak lehetőségük nyílik a tehergépjárművek tagállamközi használatára vonatkozó szabályok felülvizsgálatára.

Háttér-információ: a moduláris tehergépjárművek használata jelenleg Finnországban és Svédországban engedélyezett, míg Dániában, Hollandiában és Németország egyes tartományaiban tesztelik ezt a lehetőséget.

96/53/EK irányelv

Siim Kallas bizottsági alelnök levele

Kapcsolattartók:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

A Tanács 1996. június 25-i 96/53/EK irányelve a Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének megállapításáról.


Side Bar