Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 15 juni 2012

Blir din stad Europas miljöhuvudstad 2015?

Kommissionen inleder idag sökandet efter Europas miljöhuvudstad 2015. Utmärkelsen Europas miljöhuvudstad uppmärksammar städer som är föregångare när det gäller miljövänligt stadsliv och som kan fungera som förebilder och inspirera andra städer. Priset är avsett att sporra europeiska städer att bli mer attraktiva och sunda – alltså bättre städer att leva i.

– Utmärkelsen Europas miljöhuvudstad uppmärksammar lokala insatser för att förbättra stadsmiljön och främja hållbar tillväxt. När vi nu inleder tävlingen för den sjätte europeiska miljöhuvudstaden för 2015 vill jag uppmuntra städer att ansöka och se detta som en möjlighet att granska och belysa deras miljöframsteg och planera en hållbar framtid för deras medborgare, säger Janez Potočnik, EU-kommissionär med ansvar för miljöfrågor.

Utmärkelsen har tre huvudsyften:

  • Belöna städer som har dokumenterat goda resultat när det gäller att nå höga miljömål.

  • Uppmuntra städer att ställa upp höga mål för framtida miljöförbättringar och hållbar utveckling.

  • Ge förebilder som kan inspirera andra städer och dela med sig av bästa praxis och erfarenheter till alla andra europeiska städer.

Europeiska städer med fler än 200 000 invånare kan ansöka om att få bli Europas miljöhuvudstad 2015. Utmärkelsen kan tilldelas städer i EU:s medlemsstater, anslutande stater (Kroatien), kandidatländerna (Turkiet, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro, Island och Serbien) och länderna inom EES (Norge och Liechtenstein). I länder där det inte finns någon stad med fler än 200 000 invånare har den största staden rätt att kandidera.

Förslagen kommer att bedömas utifrån 12 kriterier: lokal påverkan på det globala klimatet, hållbara transporter, gröna stadsområden med hållbar markanvändning, buller, främjande av natur och biologisk mångfald, luftkvalitet, bullernivåer, avfallshantering, vattenförbrukning, avloppsvattenrening, eko-innovation och hållbar sysselsättning, de lokala myndigheternas miljöledning samt energiprestanda.

Ansökan kan ske på nätet på www.europeangreencapital.eu. Sista anmälningsdag för 2015 års utmärkelse är den 15 oktober 2012. En internationell jury utser den vinnande staden med stöd av en panel av erkända experter inom olika miljöområden. Vinnaren kommer att tillkännages i juni 2013.

Bakgrund

Initiativet till utmärkelsen Europas miljöhuvudstad togs gemensamt av flera miljömedvetna städer. Idén lades för första gången fram vid ett möte i Tallinn, Estland, den 15 maj 2006 på initiativ av Jüri Ratas, tidigare borgmästare i staden. På mötet undertecknade 15 europeiska städer och sammanslutningen av estniska städer ett samförståndsavtal om instiftandet av ett sådant pris.

Fyra städer – Stockholm, Hamburg, Vitoria-Gasteiz och Nantes – har hittills haft titeln varsitt år under perioden 2010–2013. Miljöhuvudstaden 2014 kommer att tillkännages den 29 juni.

Europa är nu ett huvudsakligen urbant samhälle där tre av fyra invånare bor i större eller mindre städer. De flesta miljöproblem i samhället har sitt ursprung i städer, men det är samma städer som kan skapa det engagemang och de innovationer som behövs för att lösa problemen. Utmärkelsen Europas miljöhuvudstad är ett initiativ som ska främja och belöna miljöåtgärder, inspirera städer att göra en extra insats och uppmuntra utbyte av bästa praxis med andra europeiska städer.

Förutom att inspirera andra städer, kan denna stärkta profil höja den vinnande stadens anseende och göra den attraktivare att besöka, arbeta i eller bo i.

Mer information:

www.europeangreencapital.eu

Twitter: @EU_GreenCapital

Kontaktpersoner :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar