Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za javnost

Bruselj, 15. junija 2012

Ali bo prav vaše mesto zelena prestolnica Evrope za leto 2015?

Komisija se danes podaja na lov za mestom, ki bo pridobilo naslov zelene prestolnice Evrope za leto 2015. Nagrada za zeleno prestolnico Evrope pomeni priznanje mestom, ki so med najnaprednejšimi pri uvajanju okolju prijaznega mestnega življenja ter so lahko kot taka vzor in navdih drugim mestom. Nagrada, ki se podeljuje vsako leto, naj bi evropska mesta spodbudila, da bi postala privlačnejša in bolj zdrava, skratka zelena mesta za zdravo življenje.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: „Nagrada za zeleno prestolnico Evrope je priznanje za prizadevanja na lokalni ravni za izboljšanje mestnega okolja in spodbujanje trajnostne rasti. Natečaj za zeleno prestolnico Evrope za leto 2015 bo že šesti in želel bi spodbuditi mesta, naj se prijavijo ter to izkoristijo kot priložnost za pregled in prikaz svojih napredkov na področju varovanja okolja ter za načrtovanje okoljsko trajnostne prihodnosti za svoje prebivalce.“

Nagrada ima tri glavne cilje:

  • nagraditi mesta, ki dosegajo prepričljive rezultate pri uresničevanju visokih okoljskih ciljev,

  • spodbuditi mesta k ambicioznim ciljem za izboljšanje okolja v prihodnosti in trajnostni razvoj; ter

  • dati zgled drugim mestom ter spodbujati najboljše prakse in izkušnje v vseh drugih evropskih mestih.

Za naslov zelene prestolnice Evrope za leto 2015 se lahko prijavijo vsa evropska mesta z več kot 200 000 prebivalci. Za nagrado se lahko potegujejo mesta iz vseh držav članic EU, držav pristopnic (Hrvaška), držav kandidatk (Turčija, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Črna gora, Islandija in Srbija) ter drugih držav Evropskega gospodarskega prostora (Norveška in Lihtenštajn). V državah, v katerih nobeno mesto ne dosega 200 000 prebivalcev, se lahko prijavi največje mesto.

Kandidature bodo ocenjene na podlagi 12 meril: lokalni prispevek h globalnim podnebnim spremembam, trajnostni promet, zelena mestna območja, kjer se vzdržuje trajnostna raba zemljišč, spodbujanje narave in biotske raznovrstnosti, kakovost zraka, hrup, ravnanje z odpadki, poraba vode, čiščenje odpadnih voda, ekološke inovacije in trajnostno zaposlovanje, okoljsko upravljanje lokalnih oblasti in energetska učinkovitost.

Mesta se lahko prijavijo na www.europeangreencapital.eu. Rok oddaje kandidatur za izbor za leto 2015 je 15. oktober 2012. Nagrado podeljuje mednarodna žirija ob pomoči odbora priznanih strokovnjakov z različnih okoljskih področij. Zmagovalno mesto bo proglašeno junija 2013.

Ozadje

Nagrada za zeleno prestolnico Evrope je nastala na pobudo mest z okolju prijazno vizijo. Zamisel je bila sprva izoblikovana na zasedanju v Talinu, v Estoniji, 15. maja 2006 na pobudo Jürija Ratasa, nekdanjega župana Talina. Petnajst evropskih mest in Zveza estonskih mest so takrat podpisali skupen memorandum o soglasju o uvedbi te nagrade.

V letih od 2010 do 2013 so laskavi naslov prejeli Stockholm, Hamburg, Vitoria-Gasteiz in Nantes v tem vrstnem redu. Zelena prestolnica za leto 2014 bo razglašena 29. junija.

Evropa je danes pretežno mestna družba, saj tri četrtine Evropejcev živi v večjih ali manjših mestih. Večina okoljskih izzivov, s katerimi se sooča naša družba, izvira iz mestnih območij, a ravno v njih obenem nastajajo zaveze in inovacije, ki so potrebne za reševanje teh izzivov. Nagrada za zeleno prestolnico Evrope je bila zasnovana kot spodbuda in nagrada za večja prizadevanja mest in njihovo zavzemanje za nadaljnje ukrepe ter kot možnost za prikaz najboljših praks in spodbujanje njihove izmenjave med evropskimi mesti.

Poleg tega da navdihuje druga mesta, ta prestižna nagrada prispeva k ugledu in privlačnosti zmagovalnega mesta kot destinacije za potovanja, delo in bivanje.

Več informacij:

www.europeangreencapital.eu

Twitter: @EU_GreenCapital

Kontakta:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar