Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 15 juni 2012

Wordt jouw stad in 2015 Europa's groene hoofdstad?

De Commissie gaat vanaf vandaag op zoek naar Europa's groene hoofdstad voor 2015. De prijs voor de Europese Groene Hoofdstad houdt een erkenning in voor steden die het voortouw nemen op het vlak van milieuvriendelijk leven in een stedelijke omgeving en een rolmodel kunnen zijn voor andere steden. De onderscheiding die jaarlijks wordt uitgereikt, heeft ten doel Europese steden aan te sporen om aantrekkelijker en gezonder te worden en te evolueren tot plekken waar het "goed leven is".

Europees commissaris voor milieu Janez Potočnik zei hierover: "De prijs voor de Europese Groene Hoofdstad brengt plaatselijke inspanningen om de stedelijke omgeving te verbeteren en duurzame groei te bevorderen onder de aandacht. Bij de aanvang van de strijd om de titel van zesde Europese Groene Hoofdstad voor 2015 wil ik alle steden aanmoedigen om zich kandidaat te stellen en deze prijs aan te grijpen om hun verwezenlijkingen op milieugebied te evalueren en te belichten en om een duurzame toekomst te plannen voor hun inwoners."

De drie belangrijkste doelstellingen van de onderscheiding zijn:

  • steden belonen die de verwezenlijking van belangrijke milieudoelstellingen op hun naam hebben staan;

  • steden aanmoedigen om zich te verbinden tot ambitieuze doelstellingen waarbij voor de toekomst naar een beter milieu en duurzame ontwikkeling wordt gestreefd; en

  • een voorbeeld stellen dat andere steden kan inspireren en beste praktijken en kennis in alle andere Europese steden in de hand werkt.

Alle Europese steden met meer dan 200 000 inwoners kunnen zich kandidaat stellen voor de titel "Europa's groene hoofdstad 2015". De kandidatuur staat open voor lidstaten van de EU, toetredende staten (Kroatië), kandidaat-lidstaten (Turkije, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro, IJsland en Servië) en landen van de Europese Economische Ruimte (Noorwegen en Liechtenstein). In landen waar er geen stad is met meer dan 200 000 inwoners mag de grootste stad zich kandidaat stellen.

Kandidaturen zullen worden beoordeeld op basis van 12 indicatoren: aandeel van de stad in de wereldwijde klimaatverandering, duurzaam vervoer, stadsgroen met duurzaam grondgebruik, bevordering van natuur en biodiversiteit, luchtkwaliteit, lawaai, afvalbeheer, waterverbruik, afvalwaterbehandeling, eco-innovatie en duurzame werkgelegenheid, milieubeheer van het plaatselijk bestuur en energieprestaties.

Steden kunnen zich online kandidaat stellen via www.europeangreencapital.eu. De kandidaturen voor de titel van 2015 dienen uiterlijk 15 oktober 2012 te zijn ingediend. De titel wordt toegekend door een internationale jury, die wordt bijgestaan door een panel van erkende deskundigen die in diverse aspecten van het milieu onderlegd zijn. De winnaar wordt in juni 2013 bekendgemaakt.

Achtergrond

De titel "Europa's groene hoofdstad" is het resultaat van een initiatief dat uitging van steden met een groene visie. De idee werd geboren tijdens een bijeenkomst op 15 mei 2006 in Tallinn, Estland, die op initiatief van Jüri Ratas, oud-burgemeester van Tallinn, was belegd en tijdens welke 15 Europese steden en de Associatie van Estlandse steden een gezamenlijk memorandum van overeenstemming ondertekenden met als doel een dergelijke onderscheiding in het leven te roepen.

Vier steden - Stockholm, Hamburg, Vitoria-Gasteiz en Nantes – droegen van 2010 tot 2013 achtereenvolgens deze prestigieuze titel. De groene hoofdstad 2014 zal op 29 juni worden bekendgemaakt

Europa is nu een hoofdzakelijk stedelijke maatschappij: drie van de vier Europeanen leven in grotere en kleinere steden. Het zijn de stedelijke gebieden die onze samenleving met de grootste milieuproblemen opzadelen, maar het is tevens in de stedelijke gebieden dat het engagement tot stand komt en de innovatieve ideeën geboren worden om deze problematiek aan te pakken. De titel "Europa's groene hoofdstad" werd in het leven geroepen als een initiatief dat inspanningen aanmoedigt en beloont, steden tot verdere actie aanspoort, beste praktijken onder de aandacht brengt en de uitwisseling van deze praktijken tussen Europese steden aanmoedigt.

Het versterkte imago van de winnende stad zal niet alleen een inspiratiebron zijn voor andere steden; het zal de winnaar tevens een nog grotere reputatie bezorgen en de stad aantrekkelijker maken voor mensen die ze willen bezoeken of er willen werken of wonen.

Meer informatie:

www.europeangreencapital.eu

Twitter: @EU_GreenCapital

Contact :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar