Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 15. jūnijā

Kura pilsēta būs 2015. gada Eiropas Zaļā galvaspilsēta?

Šodien Eiropas Komisija izsludina konkursu, lai noskaidrotu, kura būs Eiropas Zaļā galvaspilsēta 2015. gadā. Eiropas Zaļās galvaspilsētas goda nosaukumu saņem pilsētas, kas piedāvā ekoloģiskāko dzīvesvidi un kas var kalpot par paraugu un iedvesmas avotu citām pilsētām. Uz vienu gadu piešķirtā nosaukuma uzdevums ir rosināt Eiropas pilsētas vairot pievilcību un veselīgu mikroklimatu un uzlabot pilsētas dzīves kvalitāti.

Eiropas Komisijas vides komisārs Janess Potočniks norādīja: “Eiropas Zaļās galvaspilsētas goda nosaukums dod pašvaldībām iespēju gūt atzinību par savu veikumu pilsētvides uzlabošanā un ilgtspējīgas izaugsmes jomā. Izsludinot konkursu par 2015. gada pilsētu, kura būs jau sestā Eiropas Zaļā galvaspilsēta, vēlos mudināt pilsētas pieteikties uz šo goda nosaukumu un izmantot to kā iespēju apzināt un izcelt vides uzlabošanas jomā paveikto un plānot ilgtspējīgu attīstību par labu saviem iedzīvotājiem.”

Goda nosaukumam ir trīs mērķi, proti:

  • izteikt atzinību pilsētām, kas ilgākā termiņā ar taustāmiem rezultātiem sasniedz vērienīgus vides mērķus,

  • rosināt pilsētas izvirzīt tālejošus mērķus turpmākiem pilnveidojumiem vides jomā un ilgtspējīgai attīstībai,

  • rādīt priekšzīmi, kas iedvesmotu citas pilsētas, un popularizēt paraugpraksi un pozitīvo pieredzi citās Eiropas pilsētās.

Eiropas Zaļās galvaspilsētas goda nosaukuma iegūšanai 2015. gadā var pieteikties visas Eiropas pilsētas, kurās dzīvo vairāk nekā 200 000 iedzīvotāju. Konkursā var piedalīties Eiropas Savienības dalībvalstis, topošās dalībvalstis (Horvātija), kandidātvalstis (Turcija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Melnkalne, Islande un Serbija) un Eiropas Ekonomikas zonas valstis (Norvēģija un Lihtenšteina). Ja valstī nav nevienas pilsētas, kuras iedzīvotāju skaits pārsniegtu 200 000, konkursam var pieteikties valsts lielākā pilsēta.

Pieteikumi tiks vērtēti pēc 12 rādītājiem: vietējā mēroga ieguldījums cīņā pret klimata pārmaiņām pasaulē, transporta organizācijas ilgtspēja, pilsētas zaļās zonas un teritoriālplānošanas ilgtspēja, dabas un bioloģiskās daudzveidības veicināšana, gaisa kvalitāte, troksnis, atkritumu apsaimniekošana, ūdens patēriņš, notekūdeņu apsaimniekošana, ekoinovācijas un ilgtspējīga nodarbinātība, pašvaldības iestāžu vides pārvaldība un energopatēriņa rādītāji.

Pilsētas savus pieteikumus var iesniegt internetā: www.europeangreencapital.eu. Pieteikšanās termiņš 2015. gada goda nosaukumam ir 2012. gada 15. oktobris. Par nosaukuma piešķiršanu lems starptautiska žūrija, kurai palīdzēs atzīti eksperti dažādās vides jomās. Uzvarētāju paziņos 2013. gada jūnijā.

Pamatinformācija

Eiropas Zaļās galvaspilsētas goda nosaukuma piešķiršanas aizsākums bija “zaļi” domājošu pilsētu iniciatīva. Ideja sākotnēji radās 2006. gada 15. maijā sanāksmē Tallinā pēc bijušā Tallinas mēra Jiri Ratasa iniciatīvas. Šajā sanāksmē 15 Eiropas pilsētas un Igaunijas Pilsētu asociācija parakstīja kopīgu saprašanās memorandu par minētā goda nosaukuma izveidi.

Līdz šim, no 2010. līdz 2013. gadam, šis nosaukums piešķirts četrām pilsētām – Stokholmai, Hamburgai, Vitorijai un Nantei. 2014. gada Zaļā galvaspilsēta tiks paziņota 29. jūnijā.

Apdzīvotība Eiropā galvenokārt koncentrējas pilsētās – tajās dzīvo trīs ceturtdaļas eiropiešu. Vairums vides problēmu, ar ko mēs saskaramies, rodas pilsētu teritorijās, bet tieši pilsētas ir arī tās, kurās koncentrējas apņēmība un inovācijas šo problēmu risināšanai. Eiropas Zaļās galvaspilsētas goda nosaukums tika iecerēts kā iniciatīva, kas ļauj veicināt un atalgot darbu vides jomā, motivēt pilsētas turpināt uzsākto darbu, iedvesmot ar priekšzīmi un vairot paraugprakses apmaiņu starp Eiropas pilsētām.

Piešķirtais nosaukums ne vien iedvesmos citas pilsētas, bet arī palielinās godalgotās pilsētas atpazīstamību un pievilcīgumu tūristu, potenciālo darbinieku un iedzīvotāju acīs.

Sīkāka informācija:

www.europeangreencapital.eu

Twitter konts: @EU_GreenCapital

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar