Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 15. kesäkuuta 2012

Sinunko kotikaupungistasi Euroopan vihreä pääkaupunki 2015?

Komissio käynnisti tänään kilpailun, jossa nimetään Euroopan vihreä pääkaupunki vuodeksi 2015. Euroopan vihreä pääkaupunki ‑nimitys on tunnustus kaupungeille, jotka voivat näyttää muille kaupungeille esimerkkiä ympäristöystävällisestä kaupunkiasumisesta. Kilpailun tarkoituksena on innostaa Euroopan kaupunkeja kehittämään itsestään viihtyisämpiä ja terveellisimpiä. Mottona on ”kestävä elämänlaatu”.

Ympäristöasioista vastaavan komissaari Janez Potočnikin mukaan Euroopan vihreä pääkaupunki –nimityksen tarkoitus on tuoda esiin paikalliset toimet kaupunkiympäristön parantamiseksi ja kestävän kasvun edistämiseksi. ”Kun nyt käynnistämme kuudennen kilpailun Euroopan vihreän pääkaupungin valitsemiseksi, tällä kerralla vuodelle 2015, kehotan kaupunkeja asettumaan ehdokkaaksi ja käyttämään tätä tilaisuutta tarkastellakseen ympäristösaavutuksiaan ja tuodakseen niitä esille sekä suunnitellakseen asukkailleen kestävää tulevaisuutta.”

Nimityksellä halutaan erityisesti

  • palkita kaupunkeja, joissa vaativia ympäristötavoitteita on todistettavasti saavutettu;

  • kannustaa kaupunkeja asettamaan kunnianhimoisia tavoitteita ympäristön parantamiselle ja kestävälle kehitykselle; sekä

  • antaa tunnustusta kaupungeille, joita kaikki muut Euroopan kaupungit voivat pitää esimerkkeinä parhaiden käytäntöjen ja kokemusten edistämisestä.

Kaikki Euroopan kaupungit, joissa on yli 200 000 asukasta, voivat hakea Euroopan vihreäksi pääkaupungiksi 2015. Kilpailuun voivat osallistua EU:n jäsenvaltiot, liittymässä olevat maat (Kroatia), ehdokasmaat (Turkki, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro, Serbia ja Islanti) ja muut Euroopan talousalueen maat (Norja ja Liechtenstein). Jos maassa ei ole yhtään näin suurta kaupunkia, sen suurin kaupunki voi osallistua kilpailuun.

Ehdokkuudet arvioidaan 12 indikaattorin perusteella, jotka ovat kaupungin vaikutus ilmastonmuutokseen, kestävä liikenne, vihreät kaupunkialueet, mihin sisältyy kestävä maankäyttö, luonnon ja sen monimuotoisuuden edistäminen, ilmanlaatu, melutasot, jätehuolto, veden kulutus, jäteveden käsittely, ekoinnovointi ja kestävä työllisyys, ympäristöasioiden hallinta paikallisella tasolla ja energiatehokkuus.

Kaupungit voivat ilmoittautua kilpaan verkossa osoitteessa www.europeangreencapital.eu. Hakemusten määräaika päättyy 15.10.2012. Nimityksen myöntää kansainvälinen tuomaristo, jota avustaa eri ympäristöalan tunnetuista asiantuntijoista koostuva paneeli. Voittaja julkistetaan kesäkuussa 2013.

Tausta

Idea Euroopan vihreä pääkaupunki -nimityksestä syntyi vihreän vision omaksuneiden kaupunkien keskuudessa. Alkuperäinen suunnitelma laadittiin Tallinnassa 15. toukokuuta 2006 pidetyssä kokouksessa Tallinnan entisen pormestarin Jüri Ratasin aloitteesta. Yhteensä 15 eurooppalaista kaupunkia ja Viron kaupunkiliitto allekirjoittivat tällöin yhteisymmärryspöytäkirjan tällaisen nimityksen myöntämisestä.

Aiemmin tämä arvostettu nimitys on annettu Tukholmalle vuonna 2010, Hampurille vuonna 2011, Vitoria-Gasteizille vuonna 2012 ja Nantes'lle vuonna 2013. Vuoden 2014 vihreä pääkaupunki julkistetaan 29. kesäkuuta.

Eurooppa on tätä nykyä lähinnä kaupunkiyhteiskunta, sillä kolme neljästä eurooppalaisesta asuu kaupungeissa. Useimmat ympäristöhaasteemme ovat lähtöisin kaupunkialueilta, mutta toisaalta ongelmien ratkaisemiseksi tarvittavat sitoumukset ja innovoinnit syntyvät kaupungeissa. Euroopan vihreä pääkaupunki ‑nimityksen perustamisen päämääränä oli edistää ja palkita ponnisteluja, rohkaista kaupunkeja sitoutumaan lisätoimiin sekä esitellä ja edistää parhaiden käytänteiden vaihtamista Euroopan kaupunkien välillä.

Sen lisäksi, että voittajakaupunki toimii esimerkkinä muille kaupungeille, nimitys tuo voittajalle mainetta ja näkyvyyttä ja lisää sen houkuttavuutta matkailu-, työ- ja asuinkaupunkina.

Lisätietoja:

www.europeangreencapital.eu

Twitter: @EU_GreenCapital

Yhteyshenkilöt:

Joe Hennon (+32-2) 295 35 93

Monica Westeren (+32-2) 299 18 30


Side Bar