Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 15. juuni 2012

Kas Teie linn võiks olla Euroopa roheline pealinn 2015?

Täna kuulutab Euroopa Komisjon välja konkursi, et selgitada välja linn, mis võidab Euroopa rohelise pealinna tiitli 2015. aastaks. Euroopa rohelise pealinna auhinnaga tunnustatakse linnu, mis on esirinnas keskkonnasõbraliku linnaelu korraldamisel ja mis võivad olla eeskujuks teistele. Iga-aastase auhinna eesmärk on aidata Euroopa linnadel muutuda atraktiivsemaks ja tervislikumaks elukeskkonnaks.

Euroopa Komisjoni keskkonnavolinik Janez Potočnik ütles: „Euroopa rohelise pealinna auhind teeb nähtavaks jõupingutused linnakeskkonna parandamisel ja edendab jätkusuutlikku majanduskasvu. Kuuenda Euroopa rohelise pealinna konkursi väljakuulutamisel 2015. aastaks sooviksin innustada linnu konkursil osalema ja kasutama seda võimalusena vaadata läbi ja tõsta esile oma keskkonna-alaseid saavutusi ning kavandada jätkusuutlikku tulevikku oma kodanikele.”

Auhinna kolm peamist eesmärki on:

  • tunnustada linnu, mis on järjekindlalt saavutanud kõrgeid keskkonnaeesmärke;

  • innustada linnu seadma ulatuslikke eesmärke keskkonna parandamiseks ja jätkusuutliku arengu tagamiseks ning

  • seada teistele linnadele eeskuju ning edendada parimaid tavasid ja kogemusi kõigis Euroopa linnades.

Euroopa 2015. aasta rohelise pealinna tiitlit võivad taotleda kõik üle 200 000 elanikuga Euroopa linnad. Auhinda saavad taotleda ELi liikmesriikide, ühinevate riikide (Horvaatia), kandidaatriikide (Türgi, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Montenegro, Island ja Serbia) ning Euroopa Majanduspiirkonna riikide (Norra ja Liechtenstein) linnad. Riikides, kus ei ole üle 200 000 elanikuga linnu, võib tiitlit taotleda suurim linn.

Taotlusi hinnatakse 12 näitaja alusel: kohapealne tegevus ülemaailmse kliimamuutuse vastu võitlemisel, säästev transport, linna rohealad ühenduses säästva maakasutusega, looduse ja bioloogilise mitmekesisuse edendamine, õhu kvaliteet, müratase, jäätmekäitlus, vee tarbimine, reovee puhastamine, ökoinnovatsioon ja jätkusuutlik tööhõive, kohaliku omavalitsuse keskkonnahaldus ja energiatõhusus.

Linnad saavad taotlusi esitada veebisaidil www.europeangreencapital.eu. 2015. aasta tiitli taotluse esitamise tähtaeg on 15. oktoober 2012. Tiitli määrab rahvusvaheline žürii, keda abistab eri keskkonnavaldkondade rahvusvaheliselt tunnustatud ekspertide rühm. Võitja tehakse teatavaks 2013. aasta juunis.

Taust

Euroopa rohelise pealinna auhind loodi rohelise mõtteviisiga linnade algatusel. Esialgse mõtte käis välja endine Tallinna linnapea Jüri Ratas 15. mail 2006 Tallinnas toimunud kohtumisel, kus 15 Euroopa linna ja Eesti Linnade Liit kirjutasid alla ühisele vastastikuse mõistmise memorandumile sellise auhinna loomise kohta.

Seni on mainekas tiitel omistatud neljale linnale: Stockholm, Hamburg, Vitoria-Gasteiz ja Nantes, vastavalt 2010.–2013. aastaks. 2014. aasta roheline pealinn tehakse teatavaks 29. juunil.

Praegune Euroopa on peamiselt linnaühiskond – kolm eurooplast neljast elab linnas. Enamik meie ühiskonna keskkonnaprobleeme on seotud linnapiirkondadega, kuid just need piirkonnad suudavad ühendada jõu ja nõu selliste probleemide lahendamiseks. Euroopa rohelise pealinna auhinna eesmärk on edendada ja tunnustada jõupingutusi, innustada linnu aktiivsemalt tegutsema ning tuua esile Euroopa linnades kehtivad parimad tavad ja soodustada nende vahetamist linnade vahel.

Lisaks teiste linnade inspireerimisele aitab auhind tõsta tiitli võitnud linna mainet ja atraktiivsust külastus-, töö- ja elukohana.

Lisateave

www.europeangreencapital.eu

Twitter: @EU_GreenCapital

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar