Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

pressemeddelelse

Bruxelles, den 15. juni 2012

Bliver din by Europas miljøhovedstad 2015?

I dag lancerer Kommissionen konkurrencen om, hvilken by der i 2015 skal bære titlen “Europas miljøhovedstad”. Prisen tildeles byer, som er frontløbere inden for miljøvenligt byliv, og som kan fungere som rollemodeller for andre byer. Prisen, som uddeles hvert år, skal anspore europæiske byer til at blive mere attraktive og sunde at leve i.

EU’s miljøkommissær Janez Potočnik udtaler: ”Prisen ”Europas miljøhovedstad” sætter fokus på den indsats, der bliver gjort lokalt for at forbedre bymiljøet og fremme bæredygtig vækst. Når vi nu med ”Europas miljøhovedstad 2015” lancerer konkurrencen for sjette gang, vil jeg gerne opfordre byer til at ansøge og bruge denne chance til at fokusere på deres miljøresultater og planlægge en bæredygtig fremtid for deres borgere.”

Prisen har tre hovedformål:

  • at belønne byer, som har vist sig i stand til at opnå høje miljømål

  • at opmuntre byer til at sætte ambitiøse mål for fremtidige forbedringer af miljøet og en bæredygtig udvikling

  • at skabe en rollemodel, som kan inspirere andre byer og formidle god praksis og erfaringer til alle øvrige europæiske byer.

Alle europæiske byer med mere end 200 000 indbyggere kan ansøge om titlen som "Europas miljøhovedstad 2015". Prisen kan tildeles byer i EU’s medlemsstater, de tiltrædende stater (Kroatien), kandidatlandene (Tyrkiet, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro, Island og Serbien) samt landene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (Norge og Liechtenstein). I lande uden byer med mere end 200 000 indbyggere kan den største by indstilles som kandidat.

Ansøgerne vil blive bedømt ud fra 12 kriterier: lokale bidrag til bekæmpelse af globale klimaændringer, transport, grønne byområder med bæredygtig arealanvendelse, fremme af natur og biodiversitet, luftkvalitet, støjniveau, affaldshåndtering, vandforbrug, spildevandsbehandling, miljøinnovation og bæredygtig beskæftigelse, lokalmyndighedens miljøstyring og energimæssig ydeevne.

Byer kan ansøge online på www.europeangreencapital.eu. Ansøgningsfristen for 2015 er den 15. oktober 2012. Prisen tildeles af en international jury med støtte fra et panel af anerkendte eksperter inden for forskellige miljøområder. Vinderen vil blive kåret i juni 2013.

Baggrund

Initiativet til at indstifte prisen "Europas miljøhovedstad" er taget af en række miljøbevidste byer. Idéen opstod i Tallinn, Estland, den 15. maj 2006 på et møde afholdt på initiativ af Tallinns tidligere borgmester, Jüri Ratas. På mødet underskrev 15 europæiske byer og sammenslutningen af estiske byer et fælles aftalememorandum om indstiftelse af en sådan pris.

Indtil videre er fire byer – Stockholm, Hamburg, Vitoria-Gasteiz og Nantes – blevet tildelt den ærefulde titel for årene 2010 til 2013. Den 29. juni i år bliver det offentliggjort, hvem der kan smykke sig med titlen i 2014.

I dag er Europa i høj grad et bysamfund, hvor fire ud af fem indbyggere bor i større eller mindre byer. De fleste miljøproblemer, som samfundet står over for, har deres udspring i byområder, men det er også byområderne, der udviser det engagement og den nytækning, der skal til for at løse problemerne. Prisen "Europas miljøhovedstad" er et initiativ, der skal fremme og belønne dette arbejde og anspore byerne til at yde en ekstra indsats samt fokusere på og tilskynde til udveksling af bedste praksis med andre europæiske byer.

Titlen som miljøhovedstad skal være en inspiration for andre byer, men den er også med til at højne vinderbyens anseelse og tiltrækningskraft som et sted, som mennesker har lyst til at besøge, arbejde og bo i.

Yderligere oplysninger:

www.europeangreencapital.eu

Twitter: @EU_GreenCapital

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar