Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PL

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 14 juni 2012

Innovativa EU-finansierade projekt får RegioStars-priset 2012

Innovativa och inspirerande projekt från Sverige, Polen och Österrike samt två internationella projekt belönas i kväll med årets RegioStars-pris. Regionalkommissionär Johannes Hahn delar ut priset tillsammans med juryns ordförande Luc van den Brande. Priset går till fem framgångsrika regionalutvecklingsprojekt som medfinansierats av EU.

Johannes Hahn kommenterar juryns val:

– Vi har ofta betonat hur viktigt det är att investera i dynamiska och innovativa sektorer som forskning, infrastruktur och energieffektivitet, så att EU kan hävda sig i en alltmer globaliserad värld. Årets vinnare är föregångsprojekt när det gäller koldioxidsnål ekonomi, anpassning till klimatförändringarna och kampen mot marginalisering och de strävar alla efter att förbättra EU-invånarnas livskvalitet. Jag är stolt över att samtliga projekt bidrar till målen för Europa 2020-strategin.

Luc van den Brande, juryordförande och tidigare ordförande för Regionkommittén, tillägger:

– Det krävdes grundliga överväganden och långa diskussioner innan vi kunde välja ut de vinnande projekten bland alla fantastiska bidrag. Med tanke på de tävlande projektens enskilda meriter, mervärde och genomslag tyckte juryn att alla finalister var vinnare, men de fem vi till sist valde ut hade något extra.

Alla EU-regioner uppmanades att lämna in projekt som fått stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden eller Sammanhållningsfonden sedan den 1 januari 2000. I den här femte tävlingsomgången slogs ett nytt rekord: EU-kommissionen fick in hela 107 bidrag och 24 av dem utsågs till finalister. De fem priskategorierna för 2012 är:

  • Smart tillväxt: Innovativa projekt eller program för olika typer av tjänsteinnovationer.

  • Hållbar tillväxt: Investeringar i ekosystemtjänster och grön infrastruktur som leder till hållbar regional utveckling.

  • Tillväxt för alla: Strategier, initiativ och projekt om demografiska förändringar och aktivt åldrande (2012 är Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna).

  • CityStar: Integrerade strategier för utveckling av eftersatta stadsområden.

  • Information och kommunikation: Information till allmänheten på internet om projekt som får regionalpolitiskt stöd från EU.

Kvällens prisutdelning äger rum på hotell Le Plaza i Bryssel. Ceremonin ingår i den årliga konferensen om regioner för ekonomisk förändring, där politiker och andra som arbetar i EU:s regioner diskuterar EU:s sammanhållningspolitik och visar upp projekt som finansierats med hjälp av EU:s regionalstöd.

Vinnarna:

Kategori 1: Smart tillväxt – Eco World Styria

Målet för Eco World Styria är att få fram fler framgångsrika företag för ren teknik i den österrikiska regionen Steiermark. Man vill också att regionen ska bli ett konkurrenskraftigt område för miljövänlig innovation. Sedan projektet inleddes har miljöinnovationen gett 5 000 nya jobb, dvs. i genomsnitt 10 procent fler anställda per år.

Kategori 2: Hållbar tillväxt – GRaBS (Green and Blue Space Adaptation for Urban Areas and Eco-towns) – Europeiskt territoriellt samarbete

Projektet har 14 partner från 8 EU-länder (Grekland, Italien, Litauen, Nederländerna, Slovakien, Storbritannien, Sverige och Österrike) som företräder myndigheter som bedriver klimatarbete. GraBs ska bidra med verktyg och kunskap, så att både den nuvarande och framtida stadsutvecklingen anpassas till klimatförändringarna.

Kategori 3: Tillväxt för alla – Older people for Older people (O4O) – ETC

Projektet vänder sig till äldre på landsbygden i norra Europa (Finland, Grönland, Nordirland, Skottland och Sverige). Tanken är att ta till vara den äldre generationens samlade kunskap, erfarenhet och färdigheter för att kartlägga vilken service och verksamhet de behöver. På så sätt får de äldre en central roll i beslutsfattandet.

Kategori 4: CityStar

SydÖstra Malmö (SÖM)

SÖM-projektet vill skapa en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar miljö i fyra stadsdelar i Malmö med många bidragsberoende och hög arbetslöshet. Man har bland annat bildat ett strategiskt partnerskap och tagit fram en handlingsplan för området och kommunen i stort. Projektet har lett till att boende, privata aktörer, fastighetsägare och näringslivet deltar mer i arbetet med att utveckla Malmö.

Kategori 5: Information till allmänheten

Regionalprogram för regionen Województwo Podlaskie 2007–2013

Webbplatsen www.podlaskiedotacje.pl på polska och engelska är ett av de viktigaste inslagen i den polska Podlaskieregionens kommunikationsstrategi. Här finns heltäckande information om EU:s program, investeringar (med presentationer, foton och kartor) och stödmottagare. Det är lätt att söka på webbplatsen och man kan se projektens resultat och exempel på bra arbetsmetoder som har bidragit till tillväxten i regionen.

Mer information:

www.ec.europa.eu/regiostars

RegioStars-priset 2012 – presentation av finalisterna

http://www.flickr.com/euregional

Twitter: @EU_Regional - #RegioStars

Videoklipp och beskrivningar av de vinnande projekten finns på EbS från den 14 juni.

Mer information om konferensen om regioner för ekonomisk förändring finns på konferenswebbplatsen där du bland annat hittar programmet.

Kontaktpersoner:

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar